Gå till innehållet

Välkommen till våra websidor!

Vi är en intresseorganisation för de arbetspensionsförsäkrare som tillhandahåller lagstadgat arbetspensionsskydd.

Aktuellt

Utvecklingen av pensiostillgångarna

Beloppet av de pensionstillgångar som används för finansieringen av finländarnas arbetspensioner ökade med cirka sju miljarder euro det första kvartalet 2024. Den globala aktiemarknaden steg kraftigt under det första kvartalet tack vare den stabila ekonomiska utvecklingen i USA och AI-lyftet för teknologisektorn, berättar analytiker Kimmo Koivurinne.

Tillgångarna 31.12.2023 258 miljarder €

Real avkastning 2,6 %

 
Statistikdatabas ger tillgång till grundläggande uppgifter om placeringar

I databasen kan man välja önskad statistik och ta fram uppgifterna exempelvis i Excel-format för vidareutnyttjande av informationen.