Gå till innehållet

Välkommen till våra websidor!

Vi är en intresseorganisation för de arbetspensionsförsäkrare som tillhandahåller lagstadgat arbetspensionsskydd.

Pensiostillgångarna minskade med 7 miljarder under början av året

Trots det mycket svåra världsläget och den krävande investeringsmiljön minskade finländarnas pensionstillgångar med endast cirka 7 miljarder euro under det första kvartalet.

Tillgångarna 31.3.2022 248 miljarder €

Real avkastning -5,3 %

 

Aktuellt

Statistikdatabas ger tillgång till grundläggande uppgifter om placeringar

I databasen kan man välja önskad statistik och ta fram uppgifterna exempelvis i Excel-format för vidareutnyttjande av informationen.