Gå till innehållet

Välkommen till våra websidor!

Vi är en intresseorganisation för de arbetspensionsförsäkrare som tillhandahåller lagstadgat arbetspensionsskydd.

Pensiostillgångarna ökade med 4 miljarder under årets tredje kvartal

Den långvariga uppgången på aktiemarknaden började mattas av, men arbetspensionstillgångarna ökade framför allt tack vare övriga tillgångsslag, berättar vår analytiker Kimmo Koivurinne.

Tillgångarna 30.9.2021 245 miljarder €

Real avkastning 9,0 %

 

Aktuellt

Statistikdatabas ger tillgång till grundläggande uppgifter om placeringar

I databasen kan man välja önskad statistik och ta fram uppgifterna exempelvis i Excel-format för vidareutnyttjande av informationen.