Gå till innehållet

Välkommen till våra websidor!

Vi är en intresseorganisation för de arbetspensionsförsäkrare som tillhandahåller lagstadgat arbetspensionsskydd.

Aktuellt

Pensiostillgångarna minskade med 9 miljarder under våren

Under årets andra kvartal tärde den alltjämt stigande inflationen och de svaga ekonomiska utsikterna på det allmänna förtroendet på investeringsmarknaden, vilket återspeglades i sjunkande aktieindex. Pensionstillgångarna minskade under kvartalet med cirka 9 miljarder euro

Tillgångarna 30.6.2022 239 miljarder €

Real avkastning -10,7 %

 

Statistikdatabas ger tillgång till grundläggande uppgifter om placeringar

I databasen kan man välja önskad statistik och ta fram uppgifterna exempelvis i Excel-format för vidareutnyttjande av informationen.