Gå till innehållet

Välkommen till våra websidor!

Vi är en intresseorganisation för de arbetspensionsförsäkrare som tillhandahåller lagstadgat arbetspensionsskydd.

Aktuellt

Utvecklingen av pensiostillgångarna

Placeringstillgångarna ökade under det andra kvartalet med två miljarder euro. Den gynnsamma utvecklingen på den internationella aktiemarknaden i början av året lyfte placeringsintäkterna. Också räntemarknaden bjöd på avkastning.

Tillgångarna 30.6.2023 243 miljarder €

Real avkastning 0,2 %

 
Statistikdatabas ger tillgång till grundläggande uppgifter om placeringar

I databasen kan man välja önskad statistik och ta fram uppgifterna exempelvis i Excel-format för vidareutnyttjande av informationen.