Gå till innehållet

Välkommen till våra websidor!

Vi är en intresseorganisation för de arbetspensionsförsäkrare som tillhandahåller lagstadgat arbetspensionsskydd.

Aktuellt

Utvecklingen av pensiostillgångarna

Pensionstillgångarna minskade något under årets tredje kvartal. Minskningen berodde på den svaga utvecklingen för noterade aktier och ränteplaceringar. Tillgångarna minskade med 2 miljarder euro under kvartalet.

Tillgångarna 30.9.2022 237 miljarder €

Real avkastning -12,5 %

 
Statistikdatabas ger tillgång till grundläggande uppgifter om placeringar

I databasen kan man välja önskad statistik och ta fram uppgifterna exempelvis i Excel-format för vidareutnyttjande av informationen.