Gå till innehållet

Välkommen till våra websidor!

Vi är en intresseorganisation för de arbetspensionsförsäkrare som tillhandahåller lagstadgat arbetspensionsskydd.

Aktuellt

Utvecklingen av pensiostillgångarna

Placeringstillgångarna ökade under det tredje kvartalet med en miljard euro. Betraktat enligt tillgångsslag har endast aktierna genererat en positiv real avkastning medan ränteinvesteringarna, fastighetsinvesteringarna och de alternativa investeringarna stampat på stället.

Tillgångarna 30.9.2023 244 miljarder €

Real avkastning -0,1 %

 
Statistikdatabas ger tillgång till grundläggande uppgifter om placeringar

I databasen kan man välja önskad statistik och ta fram uppgifterna exempelvis i Excel-format för vidareutnyttjande av informationen.