Gå till innehållet

Välkommen till våra websidor!

Vi är en intresseorganisation för de arbetspensionsförsäkrare som tillhandahåller lagstadgat arbetspensionsskydd.

Pensiostillgångarna ökade under årets andra kvartal

Den mycket gynnsamma utvecklingen inom börsnoterade aktier och framför allt övriga aktieplaceringar bidrog till de ökade tillgångarna under början av året.

Beloppet av tillgångarna 241 miljarder €

 

Real avkastning 7,7 %

 

Aktuellt

Överföringsstatistiken för 3/2021 har publicerats

Mellan juli-september överfördes nästan 4 200 arbetspensionsförsäkringar mellan arbetspensionsbolagen: antalet överförda ArPL-försäkringar var 1 887 och antalet FöPL-försäkringar 2 311.