Gå till innehållet

Kontaktuppgifter

Här hittar du kontaktuppgifter till vårt kontor samt personalen. Våra e-post är av formen fornamn.efternamn@tela.fi.

Vårt kontor

Adress:
Salomonsgatan 17 B
00100 Helsingfors
Besök: 3 våningen

E-post: tela@tela.fi

Faktureringsinformation

Vi önskar få fakturor främst som nätfaktura med uppgifterna nedan. Vi ber dig också att notera att räkningen har ett referensnamn för abonnenten.

Namn: Työeläkevakuuttajat TELA ry
E-fakturaadress (OVT-ID): 003702024911
Mäklaren: 003708599126 (OpenText)

Om ert företag inte kan skicka fakturor som nätfaktura, ber i er vänligen skicka fakturorna via e-post till adressen fennoa.511860@erin.posti.com
Skicka endast fakturor till faktureringens e-postadress.

Vårt FO-nummer är 0202491-1.

Ankomstanvisningar

Vårt kontor är beläget på Kampen i Helsingfors, på Autotalo. Det är lätt att komma fram till oss med olika transportmedel.

Till fots eller med cykel
Mer ingående ruttanvisningar hittar du via HRT:s söktjänst. För cyklister finns det också cykelparkering i adressen Runebergsgatan 3, framför Restaurang Factory.

Med metro eller spårvagn
Kampens metrostation ligger motsatt vår kontorsbyggnad. Stoppet av spårvagnslinjerna (Kamptorget) finns också i närheten av Autotalo, på Malmbrinken. Du hittar tidtabellerna behändigt i HRT:s söktjänst.

Med buss
Flera bussar av Helsingfors intern trafik kör bredvid vår kontorsbyggnad eller använder Kampens bussterminal. Du hittar också busstidtabellerna i HRT:s söktjänst.

Med bil
Om du kommer till vårt kontor med egen bil, är det lättas att parkera den i P-Autotalo som ligger i vår kontorsbyggnad. Inbrott händer i adressen Runebergsgatan 3, och parkering finns i -1 våningen. Mer information finns på Europarks websidor. Du hittar köranvisningar t.ex. via GoogleMaps-tjänsten.

Vårt personal