Gå till innehållet

Kontakt uppgifter

Här hittar du kontaktuppgifter till vårt kontor samt personalen. Våra e-post är av formen fornamn.efternamn@tela.fi.

Vårt kontor

Adress:
Salomonsgatan 17 B
00100 Helsingfors
Besök: 3 våningen

E-post: tela@tela.fi

Faktureringsinformation

Vi hoppas fakturor främst i elektronisk form. Vi ber dig också att notera att räkningen har ett referensnamn för abonnenten.

Namn: Työeläkevakuuttajat TELA ry
E-fakturaadress (OVT-ID): 003702024911
Mäklare: Basware Oyj
Mäklarens OVT: 003705925424
Mäklare ID: BAWCFI22

Papper räkningar ska levereras till:

Työeläkevakuuttajat TELA ry
PL 5298
00021 LASKUTUS

Denna faktureringsadress måste tryckas på själva fakturan förutom kuvertet.

Vårt FO-nummer är 0202491-1.

Ankomstanvisningar

Vårt kontor är beläget på Kampen i Helsingfors, på Autotalo. Det är lätt att komma fram till oss med olika transportmedel.

Till fots eller med cykel
Mer ingående ruttanvisningar hittar du via HRT:s söktjänst. För cyklister finns det också cykelparkering i adressen Runebergsgatan 3, framför Restaurang Factory.

Med metro eller spårvagn
Kampens metrostation ligger motsatt vår kontorsbyggnad. Stoppet av spårvagnslinjerna (Kamptorget) finns också i närheten av Autotalo, på Malmbrinken. Du hittar tidtabellerna behändigt i HRT:s söktjänst.

Med buss
Flera bussar av Helsingfors intern trafik kör bredvid vår kontorsbyggnad eller använder Kampens bussterminal. Du hittar också busstidtabellerna i HRT:s söktjänst.

Med bil
Om du kommer till vårt kontor med egen bil, är det lättas att parkera den i P-Autotalo som ligger i vår kontorsbyggnad. Inbrott händer i adressen Runebergsgatan 3, och parkering finns i -1 våningen. Mer information finns på Europarks websidor. Du hittar köranvisningar t.ex. via GoogleMaps-tjänsten.

Vårt personal