Gå till innehållet

Webbplatsens användarvillkor

På webbplatsen Tela.fi har vi samlat mångsidig information om grunderna för det lagstadgade arbetspensionssystemet i Finland, arbetspensionsförsäkrarna, finansieringen av arbetspensionerna och placeringen av arbetspensionstillgångarna samt statistik.

Tjänstens syfte och ansvarsbegränsningar

På vår webbplats ligger fokus huvudsakligen på frågor som hänför sig till arbetspensionssystemet, placeringen av arbetspensionstillgångarna och arbetspensionsförsäkrarnas verksamhet. Vi behandlar endast kortfattat detaljer som gäller arbetspensionsskyddet. Mer ingående information om arbetspensionsskyddet finns att få via arbetspensionsförsäkrarnas egna webbtjänster och på arbetspensionssystemets gemensamma webbplats Arbetspension.fi som upprätthålls av Pensionsskyddscentralen.

Vi behandlar frågor som berör arbetspensionssystemet på allmän nivå, och texten på vår webbplats ska inte betraktas som lagtext. Vi kan inte heller garantera att våra texter är tillämpliga på enskilda fall.

Vi strävar efter att säkerställa att textinnehållet på vår webbplats är tillförlitligt och aktuellt. Vi uppdaterar innehållet regelbundet, framför allt i samband med ändringar i lagstiftningen och vid ingången av ett nytt kalenderår. Vi ansvarar emellertid inte för att uppgifterna på webbplatsen är felfria eller för eventuella följder av användningen av uppgifterna, om den som besökt vår webbplats skulle anse att de orsakat direkt eller indirekt skada. Vi kan inte heller garantera att vår webbplats fungerar utan störningar. Vi ansvarar inte för skador som uppkommit till följd av störningar i datakommunikationen, skadliga program eller informationssäkerhetsrisker.

Vår webbplats innehåller flera länkar till tredjepartswebbplatser. Vi strävar efter att hålla också dem uppdaterade. Vi ansvarar emellertid inte för innehållet eller funktionen på länkade tredjepartswebbplatser.

Användning av material för eget ändamål

Texter som publicerats på vår webbplats får lånas för eget ändamål, förutsatt att textkällan anges på lämpligt sätt.

Likaså är det möjligt att låna statistikbilder som publicerats på vår webbplats för eget bruk, förutsatt att källan anges.

Siffermaterial i anslutning till arbetspensionssystemets placeringstillgångar samt delårsuppgifterna för placeringsfördelningen och avkastningen är fritt tillgängliga för alla i vår statistikdatabas. I databasen kan man sammanställa önskad statistik och fortsätta bearbeta uppgifterna t.ex. i Excel. Det är också möjligt att ta fram olika diagram antingen direkt med verktygen i databasen eller med hjälp av Excel. Vid användning av material från databasen ska källan alltid anges.

Insamling av uppgifter om webbplatsens användare

Vi använder kakor (cookies) på vår webbplats. De är små datafiler som placeras på din dator, när du öppnar webbplatsen. Kakorna sparas med de filer som används av webbläsaren. På vår webbplats används endast nödvändiga kakor och statistikkakor som samlar in anonyma uppgifter.

Mer information om kakor och hanteringen av dem finns på sidan Kakpolicy.

Tillgänglighet

Lagen om tillhandahållande av digitala tjänster innehåller bestämmelser om tillgänglighet avseende webbplatser. Denna lag berör inte Tela, och för vår webbplats tela.fi har därför inte upprättats ett tillgänglighetsutlåtande enligt lagen.

Vi har emellertid strävat efter att beakta kraven och anvisningarna i anslutning till tillgänglighet i så stor utsträckning som möjligt när det gäller webbplatsens uppläggning och innehåll. Vår webbplats har t.ex. tekniskt genomförts enligt kriterierna på nivå AA i WCAG 2.1-standarderna (Web Content Accessibility Guidelines). Också i webbplatsens innehållsproduktion strävar vi efter att i möjligaste mån beakta alla krav i anslutning till nivå AA.

Vi är emellertid medvetna om att det på vår webbplats också finns en del icke-tillgängligt innehåll. Exempelvis är nedladdningsbara filer (PowerPoint-, Excel- och pdf-filer) inte till sina egenskaper tillgängliga. Likaså kan vår webbplats innehålla videoinspelningar som saknar textning och bilder utan textmotsvarighet. Vi strävar emellertid efter att beakta dessa faktorer i allt nytt innehåll i den utsträckning det är möjligt.

Om du vill, kan du lämna respons om tillgängligheten på vår webbplats via e-post på adressen viestinta@tela.fi. Vi strävar i möjligaste mån efter att avhjälpa eventuella noterade brister.