Gå till innehållet

Pensionsförsäkrare

På dessa sidor berättar vi om olika arbetspensionsförsäkrare och om deras förvaltning, om tillsynen av dem och om konkurrensen mellan arbetspensionsförsäkrarna inom den privata sektorn. På sidorna hittar du också information om arbetspensionsförsäkrarnas bokslutssiffror och marknadsandelar samt statistik över överföringsrörelsen mellan arbetspensionsbolagen.

Olika försäkrare

Arbetspensionssystemet i Finland är till sin förvaltning decentraliserat. Det innebär att det…

Förvaltning

Arbetspensionsförsäkrarnas förvaltning kännetecknas typiskt av att både försäkringstagarna, dvs. arbetsgivarna och de…

Konkurrensen

Arbetsgivarna och företagarna inom den privata sektorn har möjlighet att välja hur…

Bokslutsuppgifter

Vi publicerar årligen i samarbete med Pensionsskyddscentralen en sammanfattning av arbetspensionsanstalternas bokslutsuppgifter.…

Verksamhetskostnader

Arbetspensionsförsäkrarna ansvarar för verkställandet av det lagstadgade arbetspensionsskyddet: de samlar bl.a. in…

Tillsyn

Arbetspensionsförsäkrarna ansvarar för verkställigheten av det lagstadgade arbetspensionsskyddet och deras verksamhet baserar…

Aktuellt

Risto Murto fortsätter som styrelseordförande

Verkställande direktör Risto Murto från Ömsesidiga arbetspensionsförsäkringsbolaget Varma har valts till styrelseordförande. Valet gjordes av föreningens årsstämma tidigare den här…