Gå till innehållet

Beräkning av aktieavkastningen

För arbetspensionsförsäkrarna inom den privata sektorn ingår som en egen del i ansvarsskulden det aktieavkastningsbundna tilläggsförsäkringsansvaret (ALF), med vilket arbetspensionsförsäkrarna gemensamt bär en del av den risk som härrör från fluktuationerna i aktieavkastningen. Beroende på den realiserade aktieavkastningen ökas eller minskas denna del av ansvarsskulden med en s.k. aktieavkastningskoefficient, som fastställs av Pensionsskyddscentralen. I aktieavkastningskoefficienten beaktas aktieindexens viktkoefficienter och poängtal, som vi uppdaterar på denna sida varje kvartal.

Viktkoefficienter och poängtal för innevarande år

Viktkoefficienterna för ALF-indexet och delindexens poängtal vid respektive kvartalsslut framgår av vidstående tabell.

De regionala vikterna har förändrats i och med det nya beräkningssättet som infördes i oktober 2023. Det nya beräkningssättet beskrivs mer ingående på sidan Vägt index och regionvikter. Nästa uppdatering från 30.6.2024 i vecka 35.

Tidpunkt31.3.202430.6.202430.9.202331.12.2023
Uppdatering29.5.2024vecka 35vecka 48vecka 9/25
vikt-koefficientpoängtal vikt-koefficient poängtal vikt-koefficient poängtal vikt-koefficient poängtal
Finland29,8525815,81
Europa*20,4513386,87
USA *44,2910561,49
Japan *5,4028,75
Sammanlagt100,0

* Samtliga tre poängtal har erhållits genom division med ECB:s valutakurser.

Indexpoängtalens källa: Bloomberg, MSCI, Nasdaq OMX Nordic.

Principerna för beräkning

Förändringen i det aktieavkastningsbundna tilläggsförsäkringsansvaret, dvs. ALF, beräknas kvartalsvis i efterskott. Beräkningen görs på hela pensionsansvaret på basis av den genomsnittliga realiserade avkastningsprocenten (s.k. medelavkastning) för noterade aktier i arbetspensionsplaceringarna inom den privata sektorn under samma kvartal. De aktier som tas med i beräkningen har begränsats till aktier som noteras på börserna inom OECD och i EES-området.

Vikten för en enskild pensionsanstalts aktieplaceringar vid beräkningen av medelavkastningen är högst 15 procent.

Pensionsskyddscentralen (PSC) samlar efter varje kvartal in de uppgifter som behövs för beräkningen av de slutliga ansvaren från pensionsanstalterna. De uppgifter som samlas in innehåller utöver avkastningsprocenten uppgifter om det sysselsatta kapitalet.

Fastställandet av ansvaret i realtid kräver framförhållning

För att fastställa pensionsanstalternas ansvar i realtid är man tvungen uppskatta ovan beskrivna aktieavkastningsprocent för det pågående och nyss avslutade kvartalet, för vilket insamlingen och behandlingen av de slutliga uppgifterna ännu inte har slutförts.

För värderingen används ett vägt aktieindex, vars relativa förändring (procentuella förändring) enligt delegationen för beräkningsgrundsärenden med tillräcklig noggrannhet förutser den avkastningsprocent som används vid den slutliga beräkningen av det avkastningsbundna tilläggsförsäkringsansvaret. Arbetspensionsbranschens gemensamma rapportgrupp för placeringar har rekommenderat ett vägt index för fyra regioner.

De uppgifter som behövs för indexens avvägning samlas in i samband med insamlingen av kvartalsstatistiken om arbetspensionsförsäkrarnas placeringsfördelning och placeringsintäkter. Således uppdateras också aktieindexens viktkoefficienter fyra gånger om året. Rapportgruppen för placeringar följer också upp hur väl indexet förutspår den realiserade avkastningen per kvartal.

Uppgifter för tidigare år

Nedan finns ALF-indexets viktkoefficienter och delindexens poängtal vid utgången av respektive kvartal sedan utgången av 2006.

Den beräkningsformel varmed vikten för en enskild pensionsanstalt har beaktats vid beräkningen av aktieplaceringarnas regionala fördelning har varierat under tidigare år.

  • Från juni 2019 till oktober 2023 var vikten för en enskild pensionsanstalt högst 15 procent.
  • Från början av 2015 fram till utgången av 2019 var den maximala vikten 20 procent.
  • Före år 2015 var den maximala vikten 15 procent.

Det nuvarande beräkningssättet beskrivs på sidan Vägt index och regionvikter.

År 2023

De regionala vikterna har förändrats i och med det nya beräkningssättet som infördes i oktober 2023.

Tidpunkt31.3.202330.6.202330.9.202331.12.2023
Uppdatering26.5.202329.8.202328.11.202326.2.2024
vikt-koefficientpoängtalvikt-koefficientpoängtalvikt-koefficientpoängtalvikt-koefficientpoängtal
Finland34,8326456,2632,0325189,9631,5324198,4932,1225745,65
Europa*21,7511589,2620,5511962,1920,0311667,0921,1212427,65
USA *38,268083,8040,348797,7841,618728,2840,829346,45
Japan *5,1622,967,0824,216,8324,665,9425,44
Sammanlagt100,0100,0100,0100,0

Vikten för en enskild pensionsanstalts aktieplaceringar var tidigare högst 15 procent vid beräkningen av medelavkastningen.

Tidpunkt31.3.202330.6.2023
Uppdatering26.5.202329.8.2023
vikt-koefficientpoängtalvikt-koefficientpoängtal
Finland36,1326456,2634,3625189,96
Europa*28,3211589,2627,3311962,19
USA *31,568083,8033,278797,78
Japan *3,9922,965,0424,21
Sammanlagt100,0100,0

År 2022

Tidpunkt31.3.202230.6.202230.9.202231.12.2022
Uppdatering25.5.202226.8.202225.11.2022
23.2.2022
vikt-koefficient
poängtalvikt-koefficient
poängtalvikt-koefficient
poängtalvikt-koefficient
poängtal
Finland34,0226558,3534,6324423,5235,2623436,08
36,8225904,74
Europa*29,9211127,06
29,6710207,1527,649777,1029,0610670,69
USA *31,068582,5229,197695,6131,477799,6928,987667,37
Japan *5,0023,256,5121,395,6321,305,1422,05
Sammanlagt100,0100,0100,0100,0

År 2021

Tidpunkt 31.3.2021 30.6.2021 30.9.2021 31.12.2021
Uppdatering 27.5.2021 27.8.2021 26.11.2021 25.2.2022
vikt-koefficient poängtal vikt-koefficient poängtal vikt-koefficient poängtal vikt-koefficient poängtal
Finland 35,49 25822,37 35,38 28295,06 34,97 28163,67 35,90 29671,54
Europa* 30,41 10117,92 31,77 10755,12 31,02 10877,29 31,24 11756,57
USA * 28,88 7026,43 28,02 7525,06 29,32 7768,23 28,80 8817,50
Japan * 5,22 23,72 4,83 23,36 4,69 24,94 4,06 24,38
Sammanlagt 100,0100,0100,0100,0

* Samtliga tre poängtal har erhållits genom division med ECB:s valutakurser.

År 2020

Tidpunkt31.3.202030.6.202030.9.202031.12.2020
Uppdatering27.5.202028.8.202027.11.202026.2.2021
vikt-koefficient poängtal vikt-koefficient poängtal vikt-koefficient poängtal vikt-koefficient poängtal
Finland37,4816427,6637,9319718,1537,7521624,1436,6623673,41
Europa *32,387432,8931,138404,2430,078406,5031,549277,00
USA *24,454809,4226,195672,1427,115909,4925,956323,32
Japan *5,6918,234,7519,995,0720,495,8522,29
Sammanlagt100,0100,0100,0100,0

* Samtliga tre poängtal har erhållits genom division med ECB:s valutakurser.

År 2019

Tidpunkt 31.3.201930.6.201930.9.201931.12.2019
Uppdatering28.5.201928.8.201927.11.201927.2.2020
vikt-
koefficient
poängtal vikt-
koefficient
poängtal vikt-
koefficient
poängtal vikt-
koefficient
poängtal
Finland37,4119023,3436,7819222,4136,1219580,4336,5220469,44
Europa *33,628522,2335,068827,1434,839063,4433,779566,48
USA *22,655041,8022,265191,7823,025518,0423,745833,69
Japan *6,3319,255,9019,086,0320,575,9721,53
Sammanlagt100,0100,0100,0100,0

* Samtliga tre poängtal har erhållits genom division med ECB:s valutakurser.

År 2018

Tidpunkt 31.3.201830.6.201830.9.201831.12.2018
Uppdatering28.5.201828.8.201813.12.201827.2.2019
vikt-
koefficient
poängtal vikt-
koefficient
poängtal vikt-
koefficient
poängtal vikt-
koefficient
poängtal
Finland35,4818248,6836,0619387,6336,0119859,6237,0316994,76
Europa *35,338019,7634,318402,5034,148533,3833,677533,65
USA *24,654198,6825,444589,8424,814978,7723,874353,03
Japan *4,5419,234,1919,755,0420,565,4317,66
Sammanlagt100,0100,0100,0100,0

* Samtliga tre poängtal har erhållits genom division med ECB:s valutakurser.

År 2017

Tidpunkt 31.3.201730.6.201730.9.201731.12.2017
Uppdatering23.5.201725.8.201728.11.20171.3.2018
vikt-
koefficient
poängtal vikt-
koefficient
poängtalvikt-
koefficient
poängtal vikt-
koefficient
poängtal
Finland34,9616550,5136,9117660,1935,4817898,3035,8517682,91
Europa *37,168027,6837,898102,1638,148339,8136,118395,09
USA *24,384244,8921,714099,5122,624140,2424,034346,50
Japan *3,5018,213,4918,193,7618,334,0119,60
Sammanlagt100,0100,0100,0100,0

* Samtliga tre poängtal har erhållits genom division med ECB:s valutakurser.

År 2016

Tidpunkt 31.3.201630.6.201630.9.201631.12.2016
Uppdatering1.6.201630.8.201628.11.201628.2.2017
vikt-
koefficient
poängtal vikt-
koefficient
poängtal vikt-
koefficient
poängtal vikt-
koefficient
poängtal
Finland35,4613530,2935,7613850,4536,6215221,0734,9615853,93
Europa *39,936823,7739,106837,3838,467171,7637,307566,39
USA *21,663401,9422,143574,3221,933692,3824,784059,07
Japan *2,9514,843,0115,412,9816,652,9617,54
Sammanlagt100,0100,0100,0100,0

* Samtliga tre poängtal har erhållits genom division med ECB:s valutakurser.

År 2015

Tidpunkt 31.3.201530.6.201530.9.201531.12.2015
Uppdatering29.5.201528.8.201525.11.201525.2.2016
vikt-
koefficient
poängtal vikt-
koefficient
poängtal vikt-
koefficient
poängtal vikt-
koefficient
poängtal
Finland38,3314296,7337,2513514,4735,8012443,8035,6713995,23
Europa 38,871533,10039,121454,57641,641347,26941,611412,624
USA 20,812067,8921,282063,1120,271920,0320,412043,94
Japan 1,991543,112,351630,402,291411,162,311547,30
Sammanlagt100,0100,0100,0100,0

År 2014

Tidpunkt 31.3.201430.6.201430.9.201431.12.2014
Uppdatering26.5.201425.8.201424.11.20142.3.2015
vikt-
koefficient
poängtal vikt-
koefficient
poängtal vikt-
koefficient
poängtal vikt-
koefficient
poängtal
Finland38,3511123,3536,1711837,5535,5411859,6935,5812073,16
Europa 38,761371,68539,841394,20838,191385,43039,241381,719
USA 20,791872,3422,101960,2323,921972,2923,242058,90
Japan 2,101202,891,891262,562,351326,291,941407,51
Sammanlagt100,0100,0100,0100,0
Tidpunkt 30.9.201431.12.2014
viktkoefficient max 20 % vid växtvikt
Finland36,0136,27
Europa37,7238,61
USA24,0223,25
Japan2,251,87
Sammanlagt100,0100,0

År 2013

Tidpunkt 31.3.201330.6.201330.9.201331.12.2013
Uppdatering20.5.201327.8.201325.11.201326.2.2014
vikt-
koefficient
poängtal vikt-
koefficient
poängtal vikt-
koefficient
poängtal vikt-
koefficient
poängtal
Finland35,988900,3935,988767,7137,9410230,0137,5110918,38
Europa 42,111219,13341,791191,38641,691282,93439,001354,909
USA 19,811569,1919,901606,2818,771681,5520,931848,36
Japan 2,101034,712,331133,841,601194,102,561302,29
Sammanlagt100,0100,0100,0100,0

År 2012

Tidpunkt 31.3.201230.6.201230.9.201231.12.2012
Uppdatering1.6.201229.8.201230.11.201226.2.2013
vikt-
koefficient
poängtal vikt-
koefficient
poängtal vikt-
koefficient
poängtal vikt-
koefficient
poängtal
Finland43,268267,9342,387201,6144,357778,741,048294,50
Europa36,981096,80535,811034,14136,831095,1340,741147,20
USA 17,661408,4720,211362,1617,381440,6717,271426,19
Japan 2,10854,351,60770,081,44737,420,95859,80
Sammanlagt100,0100,0100,0100,0

År 2011

Tidpunkt 31.3.201130.6.201130.9.201131.12.2011
Uppdatering28.4.20118.9.201124.11.20112.3.2012
vikt-
koefficient
poängtal vikt-
koefficient
poängtal vikt-
koefficient
poängtal vikt-
koefficient
poängtal
Finland42,269682,5640,958987,5846,566990,0444,737183,87
Europa 41,251187,06840,011170,59536,05959,76737,571026,502
USA 14,171325,8317,341320,6415,331131,4215,731257,60
Japan 2,32869,381,70849,222,06761,171,97728,61
Sammanlagt100,0100,0100,0100,0

År 2010

Tidpunkt 31.3.201030.6.201030.9.201031.12.2010
Uppdatering30.4.201020.8.201027.10.201028.1.2011
vikt-
koefficient
poängtal vikt-
koefficient
poängtal vikt-
koefficient
poängtal vikt-
koefficient
poängtal
Finland43,018343,9641,517743,0044,188849,7043,869569,99
Europa 37,641158,04636,891028,4138,671117,20738,261168,555
USA 16,231169,4318,481030,7114,381141,2014,821257,64
Japan 3,12978,813,12841,422,77829,513,06898,80
Sammanlagt100,0100,0100,0100,0

År 2009

Tidpunkt 31.3.200930.6.200930.9.200931.12.2009
Uppdatering24.4.200920.8.200929.10.200926.1.2010
vikt-
koefficient
poängtal vikt-
koefficient
poängtal vikt-
koefficient
poängtal vikt-
koefficient
poängtal
Finland46,514568,92448,365874,56643,627070,7444,637375,32
Europa 34,26800,52434,07907,88938,311086,4439,021124,75
USA14,25797,8713,02919,3214,51057,0813,191115,1
Japan4,98773,664,55929,763,57909,843,16907,59
Sammanlagt100,0100,0100,0100,0

År 2008

Tidpunkt 31.3.200830.6.200830.9.200831.12.2008
Uppdatering24.4.200820.8.200829.10.200826.1.2009
vikt-
koefficient
poängtal vikt-
koefficient
poängtal vikt-
koefficient
poängtal vikt-
koefficient
poängtal
Finland44,748888,9341,248206,6141,236675,1948,305103,28
Europa 37,011320,0239,421251,59637,941104,44132,90911,570
USA 13,501322,7013,821280,0014,931166,3612,68903,25
Japan 4,751212,965,521320,15,901087,416,12859,24
Sammanlagt100,0100,0100,0100,0

Med senare information kontrollerade viktkoefficienten 31.12.2008

Tidpunkt 31.3.200830.6.200830.9.200831.12.2008
Uppdatering26.1.2009
vikt-
koefficient
poängtal vikt-
koefficient
poängtal vikt-
koefficient
poängtal vikt-
koefficient
poängtal
Finland48,24
Europa 32,90
USA 12,69
Japan6,13
Sammanlagt100,0

År 2007

Tidpunkt 31.3.200730.6.200730.9.200731.12.2007
Uppdatering24.4.200724.8.200726.10.200730.1.2008
vikt-
koefficient
poängtal vikt-
koefficient
poängtal vikt-
koefficient
poängtal vikt-
koefficient
poängtal
Finland40,789742,8441,8810578,53042,8710680,2243,429691,93
Europa 40,211535,53138,941615,23737,241571,3437,981543,30
USA 12,851420,8613,191503,35012,971526,7513,631468,36
Japan6,161713,615,991774,8806,921616,624,971475,68
Sammanlagt100100100100

År 2006

Tidpunkt 31.3.200631.12.2006
Uppdatering2.1.200726.1.2007
vikt-
koefficient
poängtal vikt-
koefficient
poängtal vikt-
koefficient
poängtal vikt-
koefficient
poängtal
Finland40,1240,848962,17
Europa 39,8039,961493,513
USA 13,4712,731418,30
Japan 6,616,471681,07
Sammanlagt100100

Relaterade sidor