Nyhetsrum

Pensionsfonder 193 miljarder euro vid slutet av mars 2020

Arbetspensionsförsäkrarnas sammanlagda fonderade tillgångar uppgick i slutet av mars till 193 miljarder euro. Tillgångarna minskade under årets första kvartal med cirka 22 miljarder euro.

Läs mera
 

Kontakt information

Suvi-Anne Siimes

verkställande direktör

0400 414 303

 

allmän ledning, koordinering av verksamheten

Nikolas Elomaa

direktör, intressebevakning

050 386 3339

inflytande på lagstiftning

Minna Lehmuskero

direktör, analysfunktionerna

0400 864 991

ledning och utveckling av analysfunktionerna, pensionssystemets finansiering

Minna Sirkka

kommunikationsdirektör

040 554 6659

ledning och utveckling av kommunikation, extern kommunikation och medierelationer

E-postadresser i form av förnamn.efternamn(at)tela.fi

Se alla kontakter