Nyhetsrum

Pensionsfonder 233 miljarder euro vid utgången av mars 2021

Arbetspensionsförsäkrarnas sammanlagda fonderade tillgångar uppgick i slutet av mars 2021 till 233 miljarder euro. Tillgångarna ökade med cirka 11 miljarder euro under årets första kvartal.

Läs mera
 

Kontakt information

Suvi-Anne Siimes

verkställande direktör

0400 414 303

 

allmän ledning, koordinering av verksamheten

Nikolas Elomaa

direktör, intressebevakning

050 386 3339

inflytande på lagstiftning

Minna Sirkka

kommunikationsdirektör

040 554 6659

ledning och utveckling av kommunikation, extern kommunikation och medierelationer

 

 

 

 

E-postadresser i form av förnamn.efternamn(at)tela.fi

Se alla kontakter