Nyhetsrum

Pensionsfonder 193,4 miljarder euro vid slutet av år 2018

Arbetspensionsförsäkrarnas sammanlagda fonderade tillgångar uppgick i slutet av år till 193,4 miljarder euro. Tillgångarna krympte under 2018 med 6,4 miljarder euro.

Läs mera
 

Kontakt information

Suvi-Anne Siimes

verkställande direktör

010 680 6710

 

allmän ledning, koordinering av verksamheten

Nikolas Elomaa

direktör, intressebevakning

010 680 6720

050 386 3339

inflytande på lagstiftning

Minna Lehmuskero

direktör, analysfunktionerna

010 680 6718

0400 864 991

ledning och utveckling av analysfunktionerna, pensionssystemets finansiering

Minna Sirkka

kommunikationsdirektör

010 680 6701

040 554 6659

ledning och utveckling av kommunikation, extern kommunikation och medierelationer

E-postadresser i form av förnamn.efternamn(at)tela.fi

Se alla kontakter