Nyhetsrum

Pensionsfonder 241 miljarder euro vid utgången av juni 2021

Arbetspensionsförsäkrarnas sammanlagda fonderade tillgångar uppgick i slutet av juni 2021 till 241 miljarder euro. Tillgångarna ökade med cirka 8 miljarder euro under årets andra kvartal.

Läs mera
 

Kontakt information

Suvi-Anne Siimes

verkställande direktör

0400 414 303

 

allmän ledning, koordinering av verksamheten

Nikolas Elomaa

direktör, intressebevakning

050 386 3339

inflytande på lagstiftning

Jari Sokka

direktör, analysfunktioner

0400 703 620

ledning och utveckling av analysfunktionerna, pensionssystemets finansiering

Minna Sirkka

kommunikations- och HR-direktör

040 554 6659

ledning och utveckling av kommunikation, HR-ärenden, utbildning och intressentgruppsarbete

E-postadresser i form av förnamn.efternamn(at)tela.fi

Se alla kontakter