Nyhetsrum

Arbetspensionsmedlen 200 miljarder euro

Nettoplaceringstillgångarna ökade något under det andra kvartalet 2018. Finansmarknaden präglades emellertid av tidvis turbulens som hade sin grund i politiska kriser.

Läs mera
 

Kontakt information

Suvi-Anne Siimes

verkställande direktör

010 680 6710

 

allmän ledning, koordinering av verksamheten

Nikolas Elomaa

direktör, intressebevakning

010 680 6720

050 386 3339

inflytande på lagstiftning

Minna Lehmuskero

direktör, analysfunktionerna

010 680 6718

0400 864 991

ledning och utveckling av analysfunktionerna, pensionssystemets finansiering

Minna Sirkka

kommunikationsdirektör

010 680 6701

040 554 6659

ledning och utveckling av kommunikation, extern kommunikation och medierelationer

E-postadresser i form av förnamn.efternamn(at)tela.fi

Se alla kontakter