På denna sida har vi samlat de viktigaste ansvars- och solvensuppgifterna i form av diagram. Arbetspensionsbolagen visas i egna diagram och pensionsstiftelserna och -kassorna i egna diagram.

Ansvarsstatistik

Solvensstatistik

Tidsserier över solvensuppgifter

Tidsserierna nedan i anslutning till arbetspensionsbolagens solvens baserar sig på de uppgifter som framgår av bokslutssiffrorna och kan också laddas ner som pdf-fil:

Tidsserier över solvensuppgifter 2005-2017pdf, 33 kB