På denna sida har vi samlat de viktigaste ansvars- och solvensuppgifterna i form av diagram, separat för arbetspensionsbolagen samt för pensionsstiftelserna och -kassorna. Här finns också tidsserierna i anslutning till arbetspensionsbolagens solvens baserat sig på de uppgifter som framgår av bokslutssiffrorna.

Ansvarsstatistik

Solvensstatistik

Tidsserier över solvensuppgifter

Tidsserierna nedan i anslutning till arbetspensionsbolagens solvens baserar sig på de uppgifter som framgår av bokslutssiffrorna och kan också laddas ner som pdf-fil:

Tidsserier över solvensuppgifter 2005-2019pdf, 61 kB