På denna sida har vi samlat de viktigaste ansvars- och solvensuppgifterna i form av diagram, separat för arbetspensionsbolagen samt för pensionsstiftelserna och -kassorna. Här finns också tidsserierna i anslutning till arbetspensionsbolagens solvens baserat sig på de uppgifter som framgår av bokslutssiffrorna.

Ansvarsstatistik

Pensionsförsäkringsbolagens försäkringstekniska ansvarsskuld 2007-2017

Pensionsstiftelsernas och -kassornas försäkringstekniska ansvarsskuld/pensionsansvar 2007-2017

Solvensstatistik

Tidsserier över solvensuppgifter

Tidsserierna nedan i anslutning till arbetspensionsbolagens solvens baserar sig på de uppgifter som framgår av bokslutssiffrorna och kan också laddas ner som pdf-fil:

Tidsserier över solvensuppgifter 2005-2018pdf, 93 kB

Pensionförsäkringsbolagens pensionstillgångarna i procent av ansvarsskulden

Pensionförsäkringsbolagens solvenskapital / solvensgräns