Siirry sisältöön

Vakavaraisuustilastot

Finanssivalvonta julkaisee neljännesvuosittain tiedot yksityisalojen työeläkevakuuttajien vakavaraisuudesta. Näiden tietojen pohjalta päivitämme omat tilastokuvamme vakavaraisuudesta sekä työeläkeyhtiöiden että eläkesäätiöiden ja -kassojen osalta. Lisäksi koostamme työeläkeyhtiöiden vakavaraisuuden kehittymisestä aikasarjakuvia tilinpäätöstietojen pohjalta.

Vakavaraisuusasteen ja aseman kehitys

*Vakavaraisuusasteen laskentatapa on muuttunut vuosien varrella. Ennen vuotta 2013 vakavaraisuusaste laskettiin jakamalla toimintapääoma vastuuvelalla. Vuosina 2013–2016 vakavaraisuusaste laskettiin jakamalla vakavaraisuuspääoma vastuuvelalla. Vuodesta 2017 alkaen vakavaraisuusaste on laskettu jakamalla eläkevarat vastuuvelalla.

Kuvien aikasarjoissa myös ennen vuotta 2017 koskevat tiedot on ilmastu nykyistä laskentatapaa käyttäen.

Kuvista näkyy sekä työeläkevakuuttajien vakavaraisuusaste eli toimijan hallinnoimien eläkevarojen osuus vastuuvelasta (pylväät) että vakavaraisuusasema, joka kuvaa vakavaraisuuspääoman määrää suhteessa vakavaraisuusrajaan (kerroin).

Merkittävin vakavaraisuusasteessa tapahtunut notkahdus on vuodelta 2008, jolloin edellisenä vuonna alkanut maailmanlaajuinen finanssikriisi vaikutti eläkevaroihin voimakkaimmillaan. Sijoitusten varallisuusarvojen voimakas lasku johti myös työeläkevarojen markkina-arvon supistumiseen.

Koska uhkana oli tilanne, jossa työeläkevakuuttajien sijoitusomaisuutta olisi jouduttu myymään tappiollisesti riskien vähentämiseksi ja vakavaraisuuden nostamiseksi, muutettiin sijoitustoimintaa ja vakavaraisuutta koskevia säännöksiä väliaikaisesti. Näin ollen työeläkevakuuttajien vakavaraisuutta tuettiin vuonna 2008 siirrolla rahastoimattomien eläkkeiden maksuvalmiuspuskurista eli tasausvastuusta. Siirto oli voimassa vuoden 2012 loppuun.

Vakavaraisuuden työeläkeyhtiökohtaiset aikasarjat

Olemme koonneet alla olevat työeläkeyhtiöiden vakavaraisuuteen liittyvät, yhtiökohtaiset aikasarjakuvat tilinpäätöstietojen pohjalta. Päivitämme kuvat vuosittain kesäkuussa sen jälkeen, kun edellisen vuoden vahvistetut tilinpäätöstiedot on julkaistu.

*Vakavaraisuusasteen laskentatapa on muuttunut vuosien varrella. Ennen vuotta 2013 vakavaraisuusaste laskettiin jakamalla toimintapääoma vastuuvelalla. Vuosina 2013–2016 vakavaraisuusaste laskettiin jakamalla vakavaraisuuspääoma vastuuvelalla. Vuodesta 2017 alkaen vakavaraisuusaste on laskettu jakamalla eläkevarat vastuuvelalla.

Kuvassa myös ennen vuotta 2017 koskevat tiedot on ilmastu nykyistä laskentatapaa käyttäen.

Yllä olevassa kuvassa kuvataan työeläkeyhtiökohtaisesti eri toimijoiden vakavaraisuusastetta eli eläkevarojen suhdetta vastuuvelkaan vuodesta 2005 alkaen. Myös tässä kuvassa näkyy maailmanlaajuisten finanssikriisien vaikutukset vuosina 2008 ja 2011. Lisäksi vuonna 2018 sijoitusmarkkinoilla koettiin epätavallisen voimakas kurssilasku, mikä näkyy notkahtaneena vakavaraisuusasteena.

Toisessa kuvassa näkyy työeläkeyhtiöiden vakavaraisuusasema eli vakavaraisuuspääoman suhde vakavaraisuusrajaan. Tässäkin aikasarjassa on nähtävissä vuoden 2008 finanssikriisin ja sen vuoksi tehdyn määräaikaislain vaikutukset.

Aikasarjat ladattavana tiedostona

Työeläkeyhtiöiden vakavaraisuuteen liittyvät aikasarjakuvat ovat ladattavissa myös oheisena PDF-tiedostona.

Ajankohtaista aiheesta

Kumpi voittaa: sijoittajasakaali vai työeläkevirtahepo?

Työeläkevakuuttajien sijoitusuudistuksella haetaan lisätuottoja tarkistamalla vakavaraisuussääntelyä. Sääntely rajaa tuottomahdollisuuksia verrattuna yksityiseen sijoittamiseen, mutta samalla mahdollistaa työeläkevakuutuksen tarjoaman turvan, jota yksityisiltä…

Aiheeseen liittyvää