Pensions­systemet

Grundläggande information om arbetspensionssystemet och dess funktion.

Principerna för arbetspensionssystemet

Arbetspensionsförsäkringen är en del av den lagstadgade sociala tryggheten i Finland. Arbetspensionssystemet är förmånsbestämt, dvs. innehållet i pensionsskyddet fastställs i lag.

Läs mera