Siirry sisältöön

Työeläkejärjestelmä

Näillä sivuilla kerromme työeläkejärjestelmän ja työeläkkeiden perusteista, järjestelmän erilaisista toimijoista, työkyvyn merkityksestä ja työeläkekuntoutuksesta sekä työeläkkeistä ja Euroopan unionista.

Työeläkkeet osana sosiaalivakuutusta

Sosiaalivakuutus on julkisen vallan järjestämä lakisääteinen ja pakollinen vakuutus sosiaalisten riskien kuten…

Työeläkkeen keskeiset periaatteet

Työeläkkeisiin ja työeläkejärjestelmään liittyy monia erilaisia yksityiskohtia. Ne sisältävät muutamia keskeisiä periaatteita,…

Eri toimijoiden vastuut ja tehtävät

Työeläkejärjestelmän keskeisimpiä toimijoita ovat työeläkevakuuttajat, jotka huolehtivat lakisääteisen työeläketurvan toimeenpanosta. Ne hoitavat…

Työkyky ja sen merkitys

Työkyky on työnteon keskeinen edellytys. Työkykyinen ihminen suoriutuu työtehtävistään ja kartuttaa työnteon…

Työeläkekuntoutus

Työeläkekuntoutuksella tarkoitetaan työeläkevakuuttajien järjestämää ja kustantamaa ammatillista kuntoutusta, jonka tavoitteena on ehkäistä…

Hajautettu järjestelmä

Suomalainen työeläkejärjestelmä on hallinnoltaan hajautunut. Työeläkevakuuttajia on siis useita, niin tyypeiltään kuin…

Työeläkkeet ja EU

Suomen jäsenyydellä Euroopan unionissa on merkitystä myös työeläkejärjestelmän kannalta. Vaikka EU:lla ei…

Järjestelmän historia

Lakisääteisen työeläkejärjestelmän juuret ovat 1950 ja 1960 lukujen taitteessa. Ensimmäinen ryhmä, joka…

Janne Pelkonen henkilökuva.
Työeläke, kansaneläke ja takuueläke: kullakin omat roolinsa

Ajankohtaista osion teemoista

Kumpi voittaa: sijoittajasakaali vai työeläkevirtahepo?

Työeläkevakuuttajien sijoitusuudistuksella haetaan lisätuottoja tarkistamalla vakavaraisuussääntelyä. Sääntely rajaa tuottomahdollisuuksia verrattuna yksityiseen sijoittamiseen, mutta samalla mahdollistaa työeläkevakuutuksen tarjoaman turvan, jota yksityisiltä…

”Eihän me koskaan päästä eläkkeelle”

Lausahdus sanotaan huumorilla, mutta sen taustalle piiloutuu paljon: epäluottamusta julkisiin instituutioihin, pettymystä ja huolta liittyen nuoriin kohdistuneisiin leikkauksiin ja myös…