Viktkoefficienterna för indexet för det aktieavkastningsbundna tilläggsförsäkringsansvaret (ALF-index) och delindexens poängtal vid respektive kvartalsslut 2020

Tidpunkt 31.3.2020
30.6.2020
30.9.2020
31.12.2020
Uppdatering 27.5.2020
28.8.2020 vecka 48 vecka 8/21
vikt-
koefficient
poängtal vikt-
koefficient
poängtal vikt-
koefficient
poängtal vikt-
koefficient
poängtal
Finland 37,48 16427,66**37,93 19718,15
Europa 32,38 7432,8931,13 8404,24
USA 24,45 4809,4226,19 5672,14

Japan 5,69 18,234,75 19,99
Sammanlagt 100,0100,0

** uppdaterad 30.6.

* Samtliga tre poängtal har erhållits genom division med ECB:s valutakurser.

Indexpoängtalens källa: Bloomberg, MSCI, Nasdaq OMX Nordic.

Från och med 30.6.2019 är vikten för en enskild pensionsanstalt högst 15 procent vid beräkningen av aktieplaceringarnas fördelning enligt region. Från och med år 2015 var den maximala vikten 20 procent. Före år 2015 var den maximala vikten 15 procent.

Vi publicerar nästa uppdatering från datumet 30.9.2020 vecka 38/2020.