Viktkoefficienterna för indexet för det aktieavkastningsbundna tilläggsförsäkringsansvaret (ALF-index) och delindexens poängtal vid respektive kvartalsslut 2018.

Tidpunkt 31.3.2018
30.6.2018
30.9.2018
31.12.2018
Uppdatering 28.5.2018 28.8.2018 13.12.201827.2.2019
vikt-
koefficient
poängtal vikt-
koefficient
poängtal vikt-
koefficient
poängtal vikt-
koefficient
poängtal
Finland 35,48 18248,68 36,06 19387,63 36,01 19859,6237,03
16994,76
Europa 35,33 8019,76 34,31 8402,50 34,14 8533,3833,67
7533,65
USA 24,65 4198,68 25,44 4589,84 24,81 4978,77

23,87

4353,03
Japan 4,54 19,23 4,19 19,75 5,04 20,565,43
17,66
Sammanlagt 100,0 100,0 100,0100,0

* Samtliga tre poängtal har erhållits genom division med ECB:s valutakurser.

Indexpoängtalens källa: Bloomberg, MSCI, Nasdaq OMX Nordic.

Från och med år 2015 är vikten för en enskild pensionsanstalt högst 20 procent vid beräkningen av aktieplaceringarnas fördelning enligt region. Före år 2015 var den maximala vikten 15 procent.

Vi publicerar nästa uppdatering från datumet 31.3.2019 vecka 22/2019.