Viktkoefficienterna för indexet för det aktieavkastningsbundna tilläggsförsäkringsansvaret (ALF-index) och delindexens poängtal vid respektive kvartalsslut 2021

Tidpunkt 31.3.202130.6.2021
30.9.2021
31.12.2021
Uppdatering 27.5.2021
27.8.2021 vecka 47 vecka 8/22
vikt-
koefficient
poängtal vikt-
koefficient
poängtal vikt-
koefficient
poängtal vikt-
koefficient
poängtal
Finland 35,49 25822,3735,38 28295,06
Europa 30,41 10117,9231,77 10755,12
USA 28,88 7026,4328,02 7525,06

Japan 5,22 23,724,83 23,36

Sammanlagt 100,0100,0

* Samtliga tre poängtal har erhållits genom division med ECB:s valutakurser.

Indexpoängtalens källa: Bloomberg, MSCI, Nasdaq OMX Nordic.

Från och med 30.6.2019 är vikten för en enskild pensionsanstalt högst 15 procent vid beräkningen av aktieplaceringarnas fördelning enligt region. Från och med år 2015 var den maximala vikten 20 procent. Före år 2015 var den maximala vikten 15 procent.

Vi publicerar nästa uppdatering från datumet 30.9.2021 vecka 47/2021.