Siirry sisältöön

Osaketuoton ennakointi

Yksityisalojen työeläkevakuuttajien vastuuvelkaan sisältyy omana osanaan osaketuottosidonnainen lisävakuutusvastuu (OLV), jonka avulla työeläkevakuuttajat kantavat osan osaketuottojen heilahteluista aiheutuvasta riskistä yhteisesti. Toteutuneiden osaketuottojen perusteella tätä vastuuvelan osaa joko kasvatetaan tai pienennetään niin sanotulla osaketuottokertoimella, jonka Eläketurvakeskus määrittää. Osaketuottokertoimessa huomioidaan osakeindeksien painokertoimet ja pisteluvut, jotka päivitämme tälle sivulle neljännesvuosittain.

Kuluvan vuoden painokertoimet ja osaindeksien pisteluvut

OLV-indeksin painokertoimet ja osaindeksien pisteluvut kuluvan vuoden vuosineljännesten lopussa on koottu oheiseen taulukkoon.

Aluepainot lasketaan lokakuussa 2023 käyttöön otetulla laskennalla. Laskenta on kuvattu tarkemmin Painotettu indeksi ja alueiden painokertoimet -sivullamme. Seuraava päivitys ajankohdasta 30.6.2024 viikolla 35.

Ajankohta31.3.202430.6.202430.9.202431.12.2024
Päivitysaika29.5.2024vk 35vk 48vk 9/25
paino-
kerroin
piste-
luku
paino-
kerroin
piste-
luku
paino-kerronpiste-
luku
paino-
kerroin
piste-
luku
Suomi29,8525815,81
Eurooppa*20,4613386,87
USA*44,2910561,49
Japani*5,4028,75
Yhteensä100,0

* Kaikki kolme pistelukua on saatu jakamalla ne Euroopan keskuspankin laskemilla valuuttakursseilla (EKP: Valuuttakurssien arvot).

Indeksipistelukujen lähde: Bloomberg, MSCI, Nasdaq OMX Nordic

Ennakoinnin periaatteet

Osaketuottosidonnaisen lisävakuutusvastuun eli OLV:n muutos lasketaan jälkikäteen vuosineljänneksittäin. Laskenta tehdään saman neljänneksen yksityisalojen työeläkesijoitusten noteerattujen osakkeiden keskimääräisen toteutuneen tuottoprosentin (ns. keskituotto) perusteella koko eläkevastuusta. Laskentaan mukaan otettavat osakkeet on rajattu OECD ja ETA-alueen pörsseissä noteerattuihin osakkeisiin.

Eläketurvakeskus kerää kunkin vuosineljänneksen päätyttyä lopullisten vastuiden laskentaan tarvittavat tiedot työeläkevakuuttajilta. Kerättävät tiedot sisältävät tuottoprosentin lisäksi tiedon sitoutuneesta pääomasta.

Reaaliaikainen vastuun määritys edellyttää ennakointia

Jotta työeläkevakuuttajien vastuut voidaan määrittää reaaliaikaisesti, joudutaan työeläkesijoitusten keskimääräinen tuottoprosentti arvioimaan sekä meneillään olevalta että juuri päättyneeltä neljännekseltä, jolta lopullisten tietojen keruu ja käsittely eivät ole vielä päättyneet.

Arviointitarkoitukseen käytetään painotettua osakeindeksiä, jonka suhteellinen muutos (prosentuaalinen muutos) ennakoi laskuperusteasiain neuvottelukunnan mukaan riittävällä tarkkuudella osaketuottosidonnaisen lisävakuutusvastuun lopullisessa laskennassa käytettävää tuottoprosenttia. Työeläkealan yhteinen sijoitusten raportointiryhmä on päätynyt suosittamaan neljän alueen painotettua indeksiä.

Indeksien painotukseen tarvittavat tiedot kerätään työeläkevakuuttajien sijoitusjakauman ja -tuottojen osavuositietojen keruun yhteydessä. Näin ollen myös osakeindeksien painokertoimet päivitetään neljästi vuodessa. Sijoitusten raportointiryhmä myös seuraa, miten hyvin indeksi ennakoi toteutunutta tuottoa vuosineljänneksittäin.

Aikaisempien vuosien tiedot

Alta löytyvät OLV-indeksin painokertoimet ja osaindeksien pisteluvut vuosineljännesten lopussa vuoden 2006 lopusta alkaen.

Laskentakaava, jolla yksittäisen eläkelaitoksen paino on huomioitu osakesijoitusten alueellisen jakauman laskemisessa, on vaihdellut aikaisempina vuosina.

  • Kesäkuun 2019 ja lokakuun 2023 välisenä aikana yksittäisen eläkelaitoksen paino on ollut enintään 15 prosenttia.
  • Vuoden 2015 alusta kesäkuun 2019 loppuun enimmäispaino oli 20 prosenttia.
  • Ennen vuotta 2015 enimmäispaino oli 15 prosenttia.

Nykyinen laskenta on kuvattu Painotettu indeksi ja alueiden painokertoimet -sivullamme.

Vuosi 2023

Aluepainot muuttuivat lokakuussa 2023 käyttöön otetun uuden laskennan myötä.

Ajankohta31.3.2023
30.6.2023
30.9.2023
31.12.2023
Päivitysaika26.5.202329.8.202328.11.2023
26.2.2024
paino-
kerroin
piste-
luku
paino-
kerroin
piste-
luku
paino-
kerroin
piste-
luku
paino-
kerroin
piste-
luku
Suomi34,8326456,2632,0325189,9631,5324198,4932,1225745,65
Eurooppa*21,7511589,2620,5511962,1920,0311667,0921,1212427,65
USA*38,268083,8040,348797,7841,618728,2840,829346,45
Japani*5,1622,967,0924,216,8324,665,9425,44
Yhteensä100,0100,0100,0100,0

Aikaisemmin yksittäisen eläkevakuuttajan osakesijoitusten paino keskituoton laskennassa oli enintään 15 prosenttia. Alla olevassa taulukossa näkyvät aluepainot tällä vanhalla kaavalla laskettuna.

Ajankohta31.3.202330.6.2023
Päivitysaika26.5.202329.8.2023
paino-kerroinpiste-
luku
paino-kerroinpiste-
luku
Suomi36,1326456,2634,3625189,96
Eurooppa*28,3211589,2627,3311962,19
USA*31,568083,8033,278797,78
Japani*3,9922,965,0424,21
Yhteensä100,0100,0

Vuosi 2022

Ajankohta31.3.2022
30.6.202230.9.2022
31.12.2022
Päivitysaika25.5.2022
26.8.208825.11.202223.2.2023
paino-kerroinpiste-
luku
paino-kerroinpiste-
luku
paino-kerroinpiste-
luku
paino-kerroinpiste-
luku
Suomi34,0226558,35
34,6324423,52
35,2623436,08
36,8225904,74
Eurooppa *
29,9211127,0629,6710207,1527,649777,1029,0610670,69
USA *31,068582,5229,197695,6131,477799,6928,987667,37
Japani *5,0023,256,5121,395,6321,305,1422,05
Yhteensä100,0100,0100,0100,0

Vuosi 2021

Ajankohta31.3.202130.6.202130.9.202131.12.2021
Päivitysaika 27.5.2021 27.8.2021 26.11.2021 25.2.2022
paino-kerroin piste-
luku
paino-kerroin piste-
luku
paino-kerroin piste-
luku
paino-kerroin piste-
luku
Suomi 35,49 25822,37 35,38 28295,06 34,97 28163,67 35,90 29671,54
Eurooppa* 30,41 10117,92 31,77 10755,12 31,02 10877,29 31,24 11756,57
USA* 28,88 7026,43 28,02 7525,06 29,32 7768,23 28,80 8817,50
Japani* 5,22 23,72 4,83 23,36 4,69 24,94 4,06 24,38
Yhteensä100,0100,0100,0100,0

* Kaikki kolme pistelukua on saatu jakamalla ne EKP:n laskemilla valuuttakursseilla. Valuuttakurssien arvot

Vuosi 2020

Ajankohta31.3.202030.6.202030.9.202031.12.2020
Päivitysaika27.5.202028.8.202027.11.202026.2.2021
paino-
kerroin
piste-
luku
paino-
kerroin
piste-
luku
paino-kerroinpiste-
luku
paino-
kerroin
piste-
luku
Suomi37,4816427,6637,9319718,1537,7521624,1436,6623673,41
Eurooppa *32,387432,8931,138404,2430,078406,5031,549277,00
USA *24,454809,4226,195672,1427,115909,4925,956323,32
Japani *5,6918,234,7519,995,0720,495,8522,29
Yhteensä100,0100,0100,0100,0

* Kaikki kolme pistelukua on saatu jakamalla ne EKP:n laskemilla valuuttakursseilla. Valuuttakurssien arvot

Vuosi 2019

Ajankohta31.3.201930.6.201930.9.201931.12.2019
Päivitysaika28.5.201928.8.201927.11.201927.2.2020
paino-
kerroin
piste-
luku
paino-
kerroin
piste-
luku
paino-kerroinpiste-
luku
paino-
kerroin
piste-
luku
Suomi37,4119023,3436,7819222,4136,1219580,4336,5220469,44
Eurooppa *33,628522,2335,068827,1434,839063,4433,779566,48
USA *22,655041,8022,265191,7823,025518,0423,745833,69
Japani *6,3319,255,9019,086,0320,575,9721,53
Yhteensä100,0100,0100,0100,0

* Kaikki kolme pistelukua on saatu jakamalla ne EKP:n laskemilla valuuttakursseilla. Valuuttakurssien arvot

Vuosi 2018

Ajankohta31.3.201830.6.201830.9.201831.12.2018
Päivitysaika28.5.201828.8.201813.12.201827.2.2019
paino-
kerroin
piste-
luku
paino-
kerroin
piste-
luku
paino-kerroinpiste-
luku
paino-
kerroin
piste-
luku
Suomi35,4818248,6836,0619387,6336,0119859,6237,0316994,76
Eurooppa *35,338019,7634,318402,5034,148533,3833,677533,65
USA *24,654198,6825,444589,8424,814978,7723,874353,03
Japani *4,5419,234,1919,755,0420,565,4317,66
Yhteensä100,0100,0100,0100,0

* Kaikki kolme pistelukua on saatu jakamalla ne EKP:n laskemilla valuuttakursseilla. Valuuttakurssien arvot

Vuosi 2017

Ajankohta31.3.201730.6.201730.9.201731.12.2017
Päivitysaika23.5.201725.8.201728.11.20171.3.2018
paino-
kerroin
piste-
luku
paino-
kerroin
piste-
luku
paino-kerroinpiste-
luku
paino-
kerroin
piste-
luku
Suomi34,9616550,5136,9117660,1935,4817898,3035,8517682,91
Eurooppa *37,168027,6837,898102,1638,148339,8136,118395,09
USA *24,384244,8921,714099,5122,624140,2424,034346,50
Japani *3,5018,213,4918,193,7618,334,0119,60
Yhteensä100,0100,0100,0100,0

* Kaikki kolme pistelukua on saatu jakamalla ne EKP:n laskemilla valuuttakursseilla. Valuuttakurssien arvot

Vuosi 2016

Ajankohta31.3.201630.6.201630.9.201631.12.2016
Päivitysaika1.6.201630.8.201628.11.201628.2.2017
paino-
kerroin
piste-
luku
paino-
kerroin
piste-
luku
paino-kerroinpiste-
luku
paino-
kerroin
piste-
luku
Suomi35,4613530,2935,7613850,4536,6215221,0734,9615853,93
Eurooppa *39,936823,7739,106837,3838,467171,7637,307566,39
USA *21,663401,9422,143574,3221,933692,3824,784059,07
Japani *2,9514,843,0115,412,9816,652,9617,54
Yhteensä100,0100,0100,0100,0

* Kaikki kolme pistelukua on saatu jakamalla ne EKP:n laskemilla valuuttakursseilla. Valuuttakurssien arvot

Vuosi 2015

Ajankohta31.3.201530.6.201530.9.201531.12.2015
Päivitysaika29.5.201528.8.201525.11.201525.2.2016
paino-
kerroin
piste-
luku
paino-
kerroin
piste-
luku
paino-kerroinpiste-
luku
paino-
kerroin
piste-
luku
Suomi38,3314296,7337,2513514,4735,8012443,8035,6713995,23
Eurooppa 38,871533,10039,121454,57641,641347,26941,611412,624
USA 20,812067,8921,282063,1120,271920,0320,412043,94
Japani 1,991543,112,351630,402,291411,162,311547,30
Yhteensä100,0100,0100,0100,0

Vuosi 2014

Ajankohta31.3.201430.6.201430.9.201431.12.2014
Päivitysaika26.5.201425.8.201424.11.20142.3.2015
paino-
kerroin
piste-
luku
paino-
kerroin
piste-
luku
paino-kerroinpiste-
luku
paino-
kerroin
piste-
luku
Suomi38,3511123,3536,1711837,5535,5411859,6935,5812073,16
Eurooppa 38,761371,68539,841394,20838,191385,43039,241381,719
USA 20,791872,3422,101960,2323,921972,2923,242058,90
Japani 2,101202,891,891262,562,351326,291,941407,51
Yhteensä100,0100,0100,0100,0
Ajankohta30.9.201431.12.2014
painokerroin max. 20 %:n laitospainolla
Suomi36,0136,27
Eurooppa37,7238,61
USA24,0223,25
Japani2,251,87
Yhteensä100,0100,0

Vuosi 2013

Ajankohta31.3.201330.6.201330.9.201331.12.2013
Päivitysaika20.5.201327.8.201325.11.201326.2.2014
paino-
kerroin
piste-
luku
paino-
kerroin
piste-
luku
paino-kerroinpiste-
luku
paino-
kerroin
piste-
luku
Suomi35,988900,3935,988767,7137,9410230,0137,5110918,38
Eurooppa 42,111219,13341,791191,38641,691282,93439,001354,909
USA 19,811569,1919,901606,2818,771681,5520,931848,36
Japani 2,101034,712,331133,841,601194,102,561302,29
Yhteensä100,0100,0100,0100,0

Vuosi 2012

Ajankohta31.3.201230.6.201230.9.201231.12.2012
Päivitysaika1.6.201229.8.201230.11.201226.2.2013
paino-
kerroin
piste-
luku
paino-
kerroin
piste-
luku
paino-kerroinpiste-
luku
paino-
kerroin
piste-
luku
Suomi43,268267,9342,387201,6144,357778,741,048294,50
Eurooppa36,981096,80535,811034,14136,831095,1340,741147,20
USA 17,661408,4720,211362,1617,381440,6717,271426,19
Japani 2,10854,351,60770,081,44737,420,95859,80
Yhteensä100,0100,0100,0100,0

Vuosi 2011

Ajankohta31.3.201130.6.201130.9.201131.12.2011
Päivitysaika28.4.20118.9.201124.11.20112.3.2012
paino-
kerroin
piste-
luku
paino-
kerroin
piste-
luku
paino-kerroinpiste-
luku
paino-
kerroin
piste-
luku
Suomi42,269682,5640,958987,5846,566990,0444,737183,87
Eurooppa 41,251187,06840,011170,59536,05959,76737,571026,502
USA 14,171325,8317,341320,6415,331131,4215,731257,60
Japani 2,32869,381,70849,222,06761,171,97728,61
Yhteensä100,0100,0100,0100,0

Vuosi 2010

Ajankohta31.3.201030.6.201030.9.201031.12.2010
Päivitysaika30.4.201020.8.201027.10.201028.1.2011
paino-
kerroin
piste-
luku
paino-
kerroin
piste-
luku
paino-kerroinpiste-
luku
paino-
kerroin
piste-
luku
Suomi43,018343,9641,517743,0044,188849,7043,869569,99
Eurooppa 37,641158,04636,891028,4138,671117,20738,261168,555
USA 16,231169,4318,481030,7114,381141,2014,821257,64
Japani 3,12978,813,12841,422,77829,513,06898,80
Yhteensä100,0100,0100,0100,0

Vuosi 2009

Ajankohta31.3.200930.6.200930.9.200931.12.2009
Päivitysaika24.4.200920.8.200929.10.200926.1.2010
paino-
kerroin
piste-
luku
paino-
kerroin
piste-
luku
paino-kerroinpiste-
luku
paino-
kerroin
piste-
luku
Suomi46,514568,92448,365874,56643,627070,7444,637375,32
Eurooppa 34,26800,52434,07907,88938,311086,4439,021124,75
USA14,25797,8713,02919,3214,51057,0813,191115,1
Japani4,98773,664,55929,763,57909,843,16907,59
Yhteensä100,0100,0100,0100,0

Vuosi 2008

Ajankohta31.3.200830.6.200830.9.200831.12.2008
Päivitysaika24.4.200820.8.200829.10.200826.1.2009
paino-
kerroin
piste-
luku
paino-
kerroin
piste-
luku
paino-kerroinpiste-
luku
paino-
kerroin
piste-
luku
Suomi44,748888,9341,248206,6141,236675,1948,305103,28
Eurooppa 37,011320,0239,421251,59637,941104,44132,90911,570
USA 13,501322,7013,821280,0014,931166,3612,68903,25
Japani 4,751212,965,521320,15,901087,416,12859,24
Yhteensä100,0100,0100,0100,0

Myöhemmin saaduilla tiedoilla tarkistetut painokertoimet 31.12.2008

Ajankohta31.3.200830.6.200830.9.200831.12.2008
Päivitysaika26.1.2009
paino-
kerroin
piste-
luku
paino-
kerroin
piste-
luku
paino-kerroinpiste-
luku
paino-
kerroin
piste-
luku
Suomi48,24
Eurooppa 32,90
USA 12,69
Japani 6,13
Yhteensä100,0

Vuosi 2007

Ajankohta31.3.200730.6.200730.9.200731.12.2007
Päivitysaika24.4.200724.8.200726.10.200730.1.2008
paino-
kerroin
piste-
luku
paino-
kerroin
piste-
luku
paino-kerroinpiste-
luku
paino-
kerroin
piste-
luku
Suomi40,789742,8441,8810578,53042,8710680,2243,429691,93
Eurooppa 40,211535,53138,941615,23737,241571,3437,981543,30
USA 12,851420,8613,191503,35012,971526,7513,631468,36
Japani 6,161713,615,991774,8806,921616,624,971475,68
Yhteensä100100100100

Vuosi 2006

Ajankohta31.3.200631.12.2006
Päivitysaika2.1.200726.1.2007
paino-
kerroin
piste-
luku
paino-
kerroin
piste-
luku
paino-kerroinpiste-
luku
paino-
kerroin
piste-
luku
Suomi40,1240,848962,17
Eurooppa 39,8039,961493,513
USA 13,4712,731418,30
Japani 6,616,471681,07
Yhteensä100100

Osaketuottosidonnaista lisävakuutusvastuuta ennakoivan indeksin osuvuus

Ennakoivan indeksin osuvuutta suhteessa toteutuneeseen indeksiin seurataan säännöllisesti. Osuvuutta voi tarkastella seuraavien kuvien avulla.

Aiheeseen liittyvää