Viktkoefficienterna för de olika regionerna för beräkningen av ALF-indexet beräknas enligt följande.

Viktkoefficienten för en enskild pensionsanstalt begränsas till 20 procent vid beräkningen av regionvikterna.

betecknar beloppet av pensionsanstaltens j noterade aktieplaceringar som hänför sig till region i vid tidpunkten t* och det sammanlagda beloppet av pensionsanstaltens j samtliga noterade aktieplaceringar som hänför sig till regionerna 1–4 vid tidpunkten t*.


Pensionsanstaltens j viktkoefficient är då (där ki.bestämms så att):

Regionernas viktkoefficienter i procent beräknas slutligen med formeln

Regionvikterpdf, 96 kB