I bildbanken finns fotografier av vår direktörer och experter att ladda ner för användning i press och på webben. Det finns också versioner av vår logo för användning i press och på webben. Fotografierna kan också beställas via vår kommunikation, e-post jenni.heino(at)tela.fi eller tfn 010 680 6747.

Fotografier av direktörer

Fotografier av experter

Telas logo

Suvi-Anne Siimes, verkställande direktör

Suvi-Anne Siimes

Ladda fotojpg, 13 MB

Suvi-Anne Siimes

Ladda fotojpg, 13 MB

Suvi-Anne Siimes

Ladda fotojpg, 10 MB

Suvi-Anne Siimes

Ladda fotojpg, 12 MB

Nikolas Elomaa, direktör, intressebevakning

Nikolas Elomaa

Ladda fotojpg, 12 MB

Nikolas Elomaa

Ladda fotojpg, 9 MB

Minna Lehmuskero, direktör, analysfunktionerna

Minna Lehmuskero

Ladda fotojpg, 12 MB

Minna Lehmuskero

Ladda fotojpg, 11 MB

Minna Sirkka, kommunikationsdirektör

Minna Sirkka

Ladda fotojpg, 11 MB

Minna Sirkka

Ladda fotojpg, 9 MB

Outi Aalto, ledande jurist

Outi Aalto

Ladda fotojpg, 16 MB

Peter Halonen, analytiker

Peter Halonen

Ladda fotojpg, 12 MB

Mauri Kotamäki, ekonom

Mauri Kotamäki

Ladda fotojpg, 15 MB

Mikael Kulikoff, utvecklingschef

Mikael Kulikoff

Ladda fotojpg, 18 MB

Elina Laavi, chef för samhällsrelationer

Elina Laavi

Ladda fotojpg, 11 MB

Seija Lehtonen, matematiker

Seija Lehtonen

Ladda fotojpg, 12 MB

Janne Pelkonen, specialist

Janne Pelkonen

Ladda fotojpg, 15 MB

Mer information om fotografier:

Fotografier: Laura Riihelä, Pictures by Laura

Fotografierna kan också beställas via vår kommunikation, e-post jenni.heino(at)tela.fi eller tfn 010 680 6747.

Telas logo

Telan logo tiff-muodossa

Ladda logo i eps formeps, 361 kB

Ladda logo i tif formtif, 248 kB

Logons färger och typografi:

 • ljus orange
  • RGB: 240, 138, 0
  • CMYK: 0, 55, 100, 0
 • orange
  • RGB: 255, 81, 00
  • CMYK: 0, 80, 100, 0
 • gul
  • RGB: 245, 212, 0
  • CMYK: 0, 15, 100, 0

Logons font är Trebuchet MS.

Tillräckligt med fritt utrymme bör lämnas runt logon. För att fastställa det fria utrymmet kan man använda den minsta logofiguren till hjälp.