I bildbanken finns fotografier av vår direktörer och experter att ladda ner för användning i press och på webben. Det finns också versioner av vår logo för användning i press och på webben. Fotografierna kan också beställas via vår kommunikation, e-post viestinta(at)tela.fi.

Fotografier av direktörer

Fotografier av experter

Telas logo

Suvi-Anne Siimes, verkställande direktör

Suvi-Anne Siimes

Ladda fotojpg, 5 MB

Suvi-Anne Siimes

Ladda fotojpg, 5 MB

Suvi-Anne Siimes

Ladda fotojpg, 6 MB

Suvi-Anne Siimes

Ladda fotojpg, 7 MB

Nikolas Elomaa, direktör, intressebevakning

Nikolas Elomaa

Ladda fotojpg, 7 MB

Nikolas Elomaa

Ladda fotojpg, 7 MB

Minna Sirkka, kommunikationsdirektör

Minna Sirkka

Ladda fotojpg, 6 MB

Minna Sirkka

Ladda fotojpg, 7 MB

Outi Aalto, chef för juridiska ärenden

Outi Aalto

Ladda fotojpg, 9 MB

Kimmo Koivurinne, analytiker

Kimmo Koivurinne

Ladda fotojpg, 7 MB

Kimmo Koivurinne

Ladda fotojpg, 7 MB

Mikael Kulikoff, utvecklingschef

Mikael Kulikoff

Ladda fotojpg, 6 MB

Seija Lehtonen, specialist

Seija Lehtonen

Ladda fotojpg, 8 MB

Janne Pelkonen, chef för samhällspåverkan

Janne Pelkonen

Ladda fotojpg, 7 MB

Janne Pelkonen

Ladda fotojpg, 6 MB

Risto Vaittinen, ledande ekonom

Risto Vaittinen

Ladda fotojpg, 11 MB

Risto Vaittinen

Ladda fotojpg, 8 MB

Mer information om fotografier:

Fotografier: Mika Pakarinen, Keksi Agency

Fotografierna kan också beställas via vår kommunikation, e-post viestinta(at)tela.fi.

Telas logo

Telan logo tiff-muodossa

Ladda logo i eps formeps, 361 kB

Ladda logo i tif formtif, 248 kB

Logons färger och typografi:

 • ljus orange
  • RGB: 240, 138, 0
  • CMYK: 0, 55, 100, 0
 • orange
  • RGB: 255, 81, 00
  • CMYK: 0, 80, 100, 0
 • gul
  • RGB: 245, 212, 0
  • CMYK: 0, 15, 100, 0

Logons font är Trebuchet MS.

Tillräckligt med fritt utrymme bör lämnas runt logon. För att fastställa det fria utrymmet kan man använda den minsta logofiguren till hjälp.