Vi publicerar varje kvartal uppgifter om placeringsfördelningen och avkastningen för sex största arbetspensionsplacerare. Uppgifterna uppdateras på våra sidor då resultatuppgifterna publiceras. Från arkiv kan man hittas information utgående från 2005. Senaste information finns i sidan Delårsuppgifter per arbetspensionsförsäkrare.

Diaserierna innehåller placeringarnas basfördelning, riskfördelning samt avkastningen på sysselsatt kapital för respektive tidsperiod.

Allokering och avkastning i år 2021

q1/2021pptx, 580 kB

q1/2021pptx, 582 kB

Allokering och avkastning i år 2020

q4/2020pptx, 584 kB

q3/2020pptx, 754 kB

q2/2020pptx, 585 kB

q1/2020pptx, 583 kB

Allokering och avkastning i år 2019

q4/2019pptx, 750 kB

q3/2019pptx, 745 kB

q2/2019pptx, 743 kB

q1/2019pptx, 744 kB

Allokering och avkastning i år 2018

q4/2018pptx, 737 kB

q3/2018pptx, 753 kB

q2/2018pptx, 751 kB

q1/2018pptx, 752 kB

Allokering och avkastning i år 2017

q4/2017pptx, 751 kB

q3/2017pptx, 726 kB

q2/2017pptx, 747 kB

q1/ 2017pptx, 624 kB

Allokering och avkastning i år 2016

q4 / 23.3.2017pptx, 615 kB

q3 / 28.10.2016pptx, 600 kB

q2 / 28.8.2016pptx, 599 kB

q1 / 2.5.2016pptx, 600 kB

Allokering och avkastning i år 2015

q4 / 18.3.2016pptx, 614 kB

q3 / 27.10.2015pptx, 590 kB

q2 / 25.8.2015pptx, 590 kB

q1 / 4.5.2015pptx, 590 kB

Allokering och avkastning i år 2014

q4/ 17.3.2015pptx, 578 kB

q3 / 27.10.2014pptx, 592 kB

q2/ 26.8.2014pptx, 591 kB

q1 / 29.4.2014pptx, 594 kB

Allokering och avkastning i år 2013

q4/ 20.3.2014pptx, 602 kB

q3 / 24.10.2013pptx, 596 kB

q2 / 29.8.2013pptx, 594 kB

q1 / 16.5.2013pptx, 594 kB

Allokering och avkastning i år 2012

q4 / 15.4.2013pptx, 592 kB

Allokering och avkastning i år 2011

q4 / 19.3.2012pptx, 596 kB

Allokering och avkastning i år 2010

q4 / 10.3.2011pptx, 598 kB

Allokering och avkastning i år 2009 och tidigare

q4 / 19.3.2010pptx, 593 kB

År 2008 / 13.9.2009pptx, 595 kB

År 2007 / 13.3.2008pptx, 594 kB

År 2006pptx, 592 kB

År 2005pptx, 592 kB