Siirry sisältöön

Työeläkkeiden rahoitus

Näillä sivuilla kerromme työeläkkeiden rahoituksen periaatteista, rahoituksen kestävyydestä, työeläkemaksuista ja työeläkerahan kiertokulusta. Lisäksi kuvaamme vastuuvelkaa ja vakavaraisuussääntelyä.

Rahoituksen periaatteet

Suomalainen työeläke on etuusperusteinen, mikä tarkoittaa, että etuus eli eläke maksetaan luvatun…

Rahoituksen kestävyys

Työeläkkeiden rahoituksen taustalla vaikuttaa monta eri tekijää, kuten syntyvyys, työllisyys ja eläkevarojen…

Työeläkemaksut

Suomalaiset työeläkkeet rahoitetaan pääasiassa työnantajien, työntekijöiden ja yrittäjien maksamilla työeläkemaksuilla. Myös valtio…

Työeläkerahan kiertokulku

Suurin osa vuosittain perittävistä työeläkemaksuista menee sillä hetkellä eläkkeellä olevien työeläkkeiden maksuun.…

Vastuuvelka ja sen laskenta

Yksityisalojen työntekijöiden työeläkejärjestelmä on osittain rahastoiva. Se tarkoittaa sitä, että osa vuosittain…

Vakavaraisuussääntely

Yksityisalojen työeläkevakuuttajien yhtenä tehtävänä on rahastoida osa vuosittain perittävistä työeläkemaksuista. Rahastoidut varat…

Vakuutusmatemaattinen sanasto

Sanastossa on selitetty yleisimpiä työeläkevakuuttajien vastuu- ja vakavaraisuuslaskentaan liittyviä termejä.

Risto Vaittinen henkilökuva.
Työeläkkeiden rahoitus on kahden lähteen varassa – kuinka niitä voisi vahvistaa?

Ajankohtaista osion teemoista

Matkalla eläkeuudistukseen

Pääministeri Petteri Orpon hallitus ei puuttunut kehysriihessä työeläkejärjestelmän rakenteisiin, kuten esimerkiksi jäädyttänyt työeläkeindeksiä tai nostanut eläkeikää. Tämä oli hyvä uutinen,…

Kehysriihen indeksileikkausten sietämätön keveys

Kehysriihen ympärillä vellovassa eläkekeskustelussa menevät sekaisin lyhyen aikavälin ja pitkän aikavälin uudistaminen. Hallitus on antanut työmarkkinaosapuolille tehtävän neuvotella pitkäjänteisestä eläkeuudistuksesta,…