Gå till innehållet

Jari Sokka

Direktör

fornamn.efternamn@tela.fi

Vem?

Jag började på Tela i augusti 2021. Före det hade jag varit sabbatsledig en längre tid efter posten som verkställande direktör för livförsäkringsbolaget Suomi. Jag har också tidigare erfarenhet av arbetspensionsbranschen från mina tjugo år på Keva i diverse uppgifter. Jag är till min utbildning – och kanske också till min natur – matematiker: jag tycker om att saker och ting följer varandra i logisk ordning. Man kan därför med fog fråga sig vad jag gör inom arbetspensionssektorn.

Ansvarsområden

  • Ledning och utveckling av Telas analysfunktioner
  • Pensionssystemets finansiering
  • Chefsuppgifter

Arbetsgrupper

  • Delegationen för placeringsärenden
  • Beräkningsgrundssektion
  • Beredningsgruppen för finansieringsförfattningarna för ArPL (social- och hälsovårdsministeriet)
  • Aktuariekommittén (Finans Finland)

Fråga mig

  • Endast enkla frågor om finansieringen av arbetspensionssystemet ;)

Pensionssystemet är som Italien: hela tiden på ruinens brant, men står sig likväl.

Jari Sokka, Direktör

På fritiden:

På min fritid sysslar jag med olika och varierande samlarhobbyer och utövar hög-, låg- och kroppskultur.

Sagt av kollegerna:

”Jari har en något svart men fenomenal humor! Han är en lugn och analytisk expert med ingående insikt i pensionssystemets finansiella krumelurer. Jari ställer bra frågor och det är en glädje att lyssna till och läsa hans skarpa lägesanalyser. Han uppfattar på ett ögonblick olika synvinklar som mången annan inte kommer att tänka på eller åtminstone inte kan formulera lika insiktsfullt.”