Konkurrensen mellan arbetspensionsbolagen fungerar i praktiken på så sätt att försäkringstagarna (arbetsgivare eller företagare) kan överföra sina arbetspensionsförsäkringar från ett bolag till ett annat.

Överföringar från ett arbetspensionsbolag till ett annat kan göras fyra gånger om kalenderåret. Överföringstidpunkterna är: 1.1, 1.4, 1.7 och 1.10. En förutsättning för överföring av en arbetspensionsförsäkring är att försäkringen före överföringen har varit minst ett år i samma bolag.

Statistik över överföringstrafiken publiceras fyra gånger om året så att de innehåller information om försäkringar som kommer att överföras under de följande månaderna:

  • Överföringar 1 -statistik, januari-mars
  • Överföringar 2 -statistik, april-juni
  • Överföringar 3 -statistik, juli-september
  • Överföringar 4 -statistik, oktober-december.

Vi gör årligen också upp en bolagsspecifik statistik över överföringen av arbetspensionsförsäkringar som publiceras respektive år i januari.

Överföringar 2019

Överföringstrafiken totalt (ArPL), tusen euro, år 2019 Antalet överförda ArPL-försäkringar, stycken, år 2019 Antalet överförda FöPL-försäkringar, stycken, år 2019
Elo -68 741 -80 416
Ilmarinen -1 407 -6 -21
Varma 73 664 -40 -711
Veritas -3 515 126 316

Överföringstrafikens andel av År 2019 (År 2018) 4/2019 3/2019 2/2019 1/2019
ArPL-premieinkomsten 5,1 % 5,2 % 1,2 % 2,0 % 0,8 % 1,1 %
ArPL-försäkringsbeståndet 5,8 % 6,0 % 1,4 % 1,9 % 1,1 % 1,5 %
FöPL-försäkringsbeståndet 5,8 % 6,25 % 1,4 % 1,6 % 1,3 % 1,5 %

Ytterligare information per telefon:

Matti Carpén (Elo), tel 020 703 5165

Jorma Hokkanen (Ilmarinen), tel 010 284 3424

Mika Paananen (Veritas), tel 045 200 3004

Mika Pitkälä (Varma), tel 040 519 5147

Minna Lehmuskero (Tela), tel 0400 864 991