Konkurrensen mellan arbetspensionsbolagen fungerar i praktiken på så sätt att försäkringstagarna (arbetsgivare eller företagare) kan överföra sina arbetspensionsförsäkringar från ett bolag till ett annat.

Överföringar från ett arbetspensionsbolag till ett annat kan göras fyra gånger om kalenderåret. Överföringstidpunkterna är: 1.1, 1.4, 1.7 och 1.10. En förutsättning för överföring av en arbetspensionsförsäkring är att försäkringen före överföringen har varit minst ett år i samma bolag.

Statistik över överföringstrafiken publiceras fyra gånger om året på denna sida.

Vi gör årligen också upp en bolagsspecifik statistik över överföringen av arbetspensionsförsäkringar som publiceras respektive år i oktober.

Överföringar 3/2018

Överföringstrafiken totalt (ArPL): 94 684 t €

Antalet överförda ArPL-försäkringar: 1 0548

Antalet överförda FöPL-försäkringar: 2 502

Överföringstrafikens andel av 3/2018 2/2018 3/2017
* ArPL-premieinkomsten 0,7 % 1,1 % 0,5 %
* ArPL-försäkringsbeståndet 1,0 % 1,6 % 1,0 %
* FöPL-försäkringsbeståndet 1,2 % 1,8 % 1,3 %

Ytterligare information per telefon:

Matti Carpén (Elo), tel 020 703 5165

Jorma Hokkanen (Ilmarinen), tel 010 284 3424

Åsa Ulfves (Pensions-Alandia), tel (018) 29 000

Mika Paananen (Eläke-Veritas), tel 045 200 3004

Mika Pitkälä (Varma), tel 050 543 5921

Minna Lehmusketo (Tela), tel 010 680 6718