Konkurrensen mellan arbetspensionsbolagen fungerar i praktiken på så sätt att försäkringstagarna (arbetsgivare eller företagare) kan överföra sina arbetspensionsförsäkringar från ett bolag till ett annat.

Överföringar från ett arbetspensionsbolag till ett annat kan göras fyra gånger om kalenderåret. Överföringstidpunkterna är: 1.1, 1.4, 1.7 och 1.10.

Statistik över överföringstrafiken publiceras fyra gånger om året på denna sida.

Vi gör årligen också upp en bolagsspecifik statistik över överföringen av arbetspensionsförsäkringar som publiceras respektive år i oktober.

Överföringar 2018

Överföringstrafiken totalt (ArPL), tusen euro, år 2018 Antalet överförda ArPL-försäkringar, stycken, år 2018 Antalet överförda FöPL-försäkringar, stycken, år 2018
Elo 43 443 -371 -42
Veritas -6 433 233 517
Ilmarinen -36 997 -465 -312
Pensions-Alandia 759 -1 -10
Varma 2 350 650 -44
Etera -3 121 -46 -109

Överföringstrafikens andel av År 2018 (År 2017) 4/2018 3/2018 2/2018 1/2018
ArPL-premieinkomsten 5,4 % 4,3 % 2,3 % 0,7 % 1,1 % 1,2 %
ArPL-försäkringsbeståndet 6,0 % 5,3 % 2,0 % 1,0 % 1,6 % 1,3 %
FöPL-försäkringsbeståndet 6,3 % 6,2 % 1,8 % 1,2 % 1,8 % 1,5 %

Ytterligare information per telefon:

Matti Carpén (Elo), tel 020 703 5165

Jorma Hokkanen (Ilmarinen), tel 010 284 3424

Åsa Ulfves (Pensions-Alandia), tel (018) 29 000

Mika Paananen (Veritas), tel 045 200 3004

Mika Pitkälä (Varma), tel 040 519 5147

Minna Lehmuskero (Tela), tel 010 680 6718