Siirry sisältöön

Työeläkeyhtiöiden välinen siirtoliike

Työeläkeyhtiöt kilpailevat keskenään yksityisalojen yritysten asiakkuuksista. Työnantajayritykset ja yrittäjät voivat ottaa työeläkevakuutuksen valitsemaltaan työeläkeyhtiöltä. He voivat myös siirtää työeläkevakuutuksensa yhtiöstä toiseen niin halutessaan. Työeläkeyhtiöiden välistä kilpailua ja vakuutusten siirtämistä yhtiöstä toiseen voidaan havainnollistaa niin kutsutulla siirtoliiketilastoinnilla.

Tilastoinnin perusteet

Vakuutuksenottajan eli työnantajan tai yrittäjän on mahdollista siirtää työeläkevakuutuksensa työeläkeyhtiöstä toiseen neljänä ajankohtana vuodessa. Siirrot ajoittuvat tammikuun, huhtikuun, heinäkuun ja lokakuun ensimmäiseen päivään. Vakuutus siirtyy uuteen työeläkeyhtiöön kolmen kuukauden kuluttua siirtoajankohdasta. Työeläkevakuutuksen siirtämisen edellytyksenä on, että vakuutus on ennen siirtoa ollut vähintään vuoden ajan samassa yhtiössä.

Kokoamme työeläkeyhtiöiltä saamiemme tietojen perusteella siirtoliiketilastot neljästi vuodessa ja julkaisemme ne seuraavalla aikataululla:

  • Huhtikuussa julkaisemme Siirrot 1 -tilaston, joka sisältää tammi-maaliskuussa ilmoitetut vakuutussiirrot.
  • Heinäkuussa julkaisemme Siirrot 2 -tilaston, joka sisältää huhti-kesäkuussa ilmoitetut vakuutussiirrot.
  • Lokakuussa julkaisemme Siirrot 3 -tilaston, joka sisältää heinä-syyskuussa ilmoitetut vakuutussiirrot.
  • Tammikuussa julkaisemme edellisen kalenterivuoden kokoomatilaston, jossa on kuvattu koko edeltäneen vuoden yhteenlasketut työeläkeyhtiökohtaiset tiedot.

Muutos siirtoliiketilastoinnissa

Jatkossa siirtoliikkeen volyymia tilastossamme kuvataan perusmaksuprosentin mukaisen TyEL-maksutulon sijaan TyEL-palkkasummalla. Muutos on tehty siksi, että vuodesta 2023 alkaen on otettu käyttöön yhtiökohtainen hoitokustannusmaksu ja perusmaksuprosentti ei enää sisällä hoitokustannusosaa. Siten aiemmin tilastolla ilmoitettu maksutulo ei enää vastaa siirtyvään vakuutusliikkeeseen liittyvää kokonaismaksutuloa. Vuoden 2024 siirtoliikkeestä alkaen sivuillamme ilmoitetaan maksutulon sijaan siirtyviin vakuutuksiin liittyvät TyEL-palkkasumma ja YEL-työtulo.

Uusin tilasto: Siirrot 1/2024

Siirtoliikkeen palkkasumma (TyEL)1 092 733 t €
Siirtyneiden TyEL-vakuutusten lukumäärä2 989
Siirtoliikkeen työtulo (YEL)84 456 t €
Siirtyneiden YEL-vakuutusten lukumäärä3 467
Luvut nettomääräisiä eli saatujen vakuutusten ja luovutettujen vakuutusten erotuksia
Siirtoliikkeen osuus1/20244/20231/2023
TyEL-palkkasummasta1,5 %
TyEL-vakuutuskannasta2,1%2,1 %2,0 %
YEL-työtulosta1,6 %
YEL-vakuutuskannasta1,6 %1,3 %1,5 %
Luvut bruttomääräisiä eli siirtyneiden vakuutusten kokonaismäärästä laskettuja

Lisätietojen antajat

Mika Aho (Elo), puh 040 722 0200
Jorma Hokkanen (Ilmarinen), puh 010 284 3424
Staffan Åberg (Veritas), puh 050 560 0135
Mika Pitkälä (Varma), puh 040 519 5147
Maija Schrall (Tela), puh 040 839 6658

Aikaisemmat tilastot

Aikaisempien vuosien (2005–2018) siirtoliiketilastot löytyvät Siirtoliikkeen arkisto -sivultamme.

Aikasarjat kuvaavat siirtoliikkeen kehitystä ja työeläkealan muutoksia

Työeläkevakuutusten siirtojen aikasarjakuvista on nähtävissä työeläkealan muutoksista johtuvaa siirtoliikkeen kasvua. Oheisessa kuvassa näkyy sekä työeläkeyhtiöiden välisen siirtoliikkeen TyEL-maksutulo (siirtyneiden vakuutusten yhteenlaskettu TyEL-maksutulo) sekä siirtyneiden TyEL-vakuutusten kappalemäärä vuosilta 2002–2023.

Vuonna 2007 on havaittavissa siirtyneiden TyEL-vakuutusten kappalemäärässä selkeä piikki. Tämä johtuu samaisena vuonna voimaan tulleesta lakimuutoksesta: yksityisalojen vanhat eläkelait (taitelijoiden ja eräiden erityisryhmiin kuuluvien eläkelaki TaEL, lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijöiden eläkelaki LEL ja työntekijäin eläkelaki TEL) yhdistyivät tuolloin yhdeksi työntekijäin eläkelaki TyEL:ksi. Muutoksen myötä kaikki työeläkeyhtiöt pystyivät vakuuttamaan kaikki yksityisalojen työntekijöiden työsuhteet, kun aiemmin TaEL:in ja LEL:n mukaisten työsuhteiden vakuuttaminen oli ollut LEL Työeläkekassan sekä Esiintyvien taitelijoiden ja eräiden erityisryhmien eläkekassan hoidossa. Näin ollen siirtojen määrä lisääntyi.

Maksutulon osalta suurimmat hyppäykset näkyvät vuosina 2018 ja 2019. Molempiin vuosiin ajoittui kahden työeläkeyhtiön fuusiot.

Edellä kuvatun, vuonna 2007 voimaan tulleen lakimuutoksen myötä tapahtunut vakuutussiirtojen lisääntyminen näkyy selkeästi yllä olevassa kuvassa: vuonna 2007 työntekijän eläkevakuutuskannasta siirtyi työeläkeyhtiöstä toiseen 12 prosenttia, kun yleensä siirtyvien vakuutusten osuus on noin 4–5 prosenttia.

Ajankohtaista aiheesta

Aiheeseen liittyvää