Pensions­försäkrare

Grundläggande information om olika finska arbetspensionsförsäkrare, liksom om regleringen som påverkar deras verksamhet.

Finska, decentraliserat arbetspensionssystem

Arbetspensionssystemet i Finland är till sin förvaltning decentraliserat. Det innebär att det sköts av flera olika arbetspensionsförsäkrare.

Läs mera