Siirry sisältöön

Aikasarjat sijoitusten tuotoista

Tällä sivulla esitetyt aikasarjat kuvaavat työeläkesijoitusten tuottoja pitkällä aikavälillä, niin yksityisten kuin julkisten alojen osalta.

Yksityisalojen työeläkesijoitusten tuotto

Yksityisalojen työeläkesijoitusten nimellinen tuotto 1997-2020, prosenttia sitoutuneesta pääomasta.

Yksityisalojen työeläkesijoitusten vuosittaiset tuotot (1997–2020) ovat olleet positiivisia muutamaa vuotta lukuun ottamatta. 2000–luvun alkupuolen tuotot olivat positiivisia, tosin vaatimattomia.

Keskimääräinen vuositason tuotto on ollut nimellisenä 5,7 prosenttia vuosina 1997–2020, huolimatta muutamasta heikommasta tuottovuodesta. Kun inflaation eli kuluttajahintojen nousun vaikutus poistetaan tästä nimellisestä tuotosta, niin päästään vastaavalla ajalla 4,2 prosentin vuotuiseen reaalituottoon.

Yksityisalojen työeläkesijoituksille kertynyt reaalituotto 1997-2020, prosenttia sitoutuneesta pääomasta.

Yksityisalojen työeläkesijoitusten reaalituottokertymä kuvaa kunakin vuonna vuodesta 1997 asti kertyneet vuosittaiset reaalituotot. Reaalituotot on ilmoitettu prosentteina sitoutuneesta pääomasta.

Kuvan sininen viiva kertoo toteutuneen kertymän. Punainen katkoviiva kuvaa vertailuna tilannetta, jossa jokaisena vuonna olisi saavutettu tasainen 3,5 prosentin reaalituotto sitoutuneelle pääomalle. Vihreä katkoviiva kuvaa vastaavaa tilannetta kuin punainen katkoviiva, mutta 4,0 prosentin reaalituotolla.

Julkisten alojen työeläkesijoitusten tuotto

Julkisten alojen työeläkesijoitusten nimellinen tuotto 1997-2020, prosenttia sitoutuneesta pääomasta.

Julkisalojen työeläkesijoitusten vuosittaiset tuotot (1997–2020) ovat vastaavia kuin yksityisalojen työeläkesijoitusten tuotot. Erona on julkisten alojen suurempi vaihtelu tuotoissa.

Pitkän aikavälin vuosituotot ovat molemmilla toimijoilla hyvin lähellä toisiaan vuosina 1997–2020. Julkisten alojen työeläkevakuuttajilla tällä ajanjaksolla keskimääräinen vuositason tuotto on nimellisenä 6,1 prosenttia ja reaalisena 4,6 prosenttia.

Yksityisten ja julkisten alojen tuotto yhdessä

Yksityisten ja julkisten alojen työeläkesijoitusten nimellinen tuotto 1997-2020, prosenttia sitoutuneesta pääomasta.

Aikasarjat pdf-tiedostona:

Aikasarjat päivitetään vuosittain maaliskuussa sen jälkeen, kun kaikkien toimijoiden tiedot edelliseltä kalenterivuodelta ovat saatavilla. Aikasarjat ovat ladattavissa myös oheisena pdf-tiedostona. Mikäli kuvia käytetään muissa yhteyksissä, on niissä muistettava mainita lähde.

Ajankohtaista aiheesta

Inflaatiota ja muita huolenaiheita

Työeläkevarat kasvoivat vuoden 2021 kolmannella vuosineljänneksellä noin neljällä miljardilla eurolla. Pitkään jatkunut nousu osakemarkkinoilla alkoi laantua, mutta työeläkevarat kasvoivat etenkin…

Aiheeseen liittyvää