Gå till innehållet

Ny statistikdatabas ger alla tillgång till grundläggande uppgifter om arbetspensionsplaceringar

Vi har infört en ny statistikdatabas på vår webbplats. Vår statistikdatabas innehåller uppgifter om arbetspensionssystemets placeringstillgångar samt placeringarnas fördelning och avkastningsutveckling. Våra experter, statistikplanerare Maija Schrall och analytiker Kimmo Koivurinne, redogör mer ingående.

Uppgifter om fördelningen av arbetspensionsförsäkrarnas placeringstillgångar samt delårsuppgifterna om placeringarnas fördelning och avkastning för de största arbetspensionsförsäkrarna finns i fortsättningen i en separat statistikdatabas.

– För närvarande innehåller vår statistikdatabas våra populäraste tidsserier om placeringstillgångarna från och med år 2004 och tidsserier med delårsuppgifterna om placeringarnas fördelning och avkastning för de sex största pensionsförsäkrarna, berättar Koivurinne.

Statistik snabbt och enkelt

Tela får regelbundet statistikförfrågningar i anslutning till placeringsverksamheten. Statistikdatabasen ger alla intresserade tillgång till mångsidigare information och möjlighet till mer flexibel användning av uppgifter om placeringstillgångar och delårsuppgifter. Databasen har utformats att möta informationsbehovet framför allt hos ekonomiredaktörer, forskare och studerande.

– Nu behöver man inte längre kontakta Tela, utan uppgifterna kan snabbt och enkelt tas fram på vår webbplats, berättar Schrall.

Schrall och Koivurinne står gärna till tjänst för dem som söker information. Koivurinne kan kontaktas framför allt i frågor som gäller arbetspensionsplaceringar och arbetspensionsekonomi.

Mångsidig datasökning

Uppgifterna om placeringstillgångarna har i statistikdatabasen indelats i tre kategorier: den privata och den offentliga sektorn, efter region och grupp av organisation. Genom att begränsa sökningen kan man ta fram exempelvis pensionsbolagen som en grupp. Andra grupper är pensionsstiftelser och pensionskassor, pensionsförsäkrarna inom den offentliga sektorn och som en egen grupp Sjömanspensionskassan (SPK) och Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt (LPA). Uppgifter om placeringstillgångar kan inte tas fram för en enskild arbetspensionsförsäkrare.

Däremot kan man granska delårsuppgifter om placeringarnas fördelning och avkastning för exempelvis en pensionsförsäkrare eller ett bestämt tillgångsslag. Delårsuppgifterna finns för de sex största arbetspensionsförsäkrarna. I tidsserierna kan man ta fram t.ex. grundfördelningen, som visar placeringarnas sammanlagda marknadsvärde och fördelningen av investerade kontanter på olika placeringsobjekt. Dessutom kan man söka efter riskfördelning, placeringarnas avkastning, durationerna för masskuldebrevslån och öppna valutapositioner.

Bekant databassystem som underlag

I databasen kan man sammanställa önskad statistik och enkelt fortsätta bearbeta uppgifterna t.ex. i Excel. Det är också möjligt att göra upp olika diagram antingen direkt med verktygen i databasen eller med hjälp av Excel.

– Databasen har sammanställts med det svenska systemet PxWeb, som används av alla nordiska statistikmyndigheter inbegripet Statistikcentralen och hos oss i Finland också bl.a. Pensionsskyddscentralen och Naturresursinstitutet, berättar Schrall.

Statistikdatabasen finns på finska, svenska och engelska.

– Avsikten är att vidareutveckla statistikdatabasen under de kommande åren. Vi tar gärna emot önskemål om vilken typ av statistik som kunde ingå i databasen, säger Koivurinne.

Uppgifterna från statistikdatabasen ersätter en del av diagrammen om placeringstillgångarna på vår webbplats. Vi visar fortfarande de viktigaste diagrammen med uppgifter om placeringstillgångarna för det senaste kvartalet. Uppdateringsrytmen för statistiken finns på statistikdatabassidan.

Mer information om databasen och bruksanvisningar finns på sidan Statistikdatabas.