Siirry sisältöön

Hajautus auttaa riskien hallinnassa

Työeläkejärjestelmän hajautettu hallinto liittyy kiinteästi järjestelmän perustehtävään, eli nykyisten ja tulevien työeläkkeiden turvaamiseen.

Ajankohtaista

Työeläkevarat kasvoivat 4 miljardia haastavan sijoituskvartaalin aikana

Osakemarkkinoiden tuotot vuoden kolmannella vuosineljänneksellä olivat hyvin vaihtelevat. Varojen kasvua tuottivat lähinnä pääoma- ja vaihtoehtoiset sijoitukset, kertoo analyytikkomme Kimmo Koivurinne.

Eläkevarat 30.9.2021 245 mrd €

Sijoitustuotto 9,0 %

 

Tilastotietokanta avaa perustiedot työeläkesijoituksista

Tietokannan avulla haluttuja tietoja voi käsitellä helposti esimerkiksi Excel-ohjelmassa.

Tutustu tietopakettiin työeläkeindeksistä

Työeläkeindeksillä ylläpidetään maksettavien työeläkkeiden ostovoimaa. Siinä huomioidaan hintojen ja ansioiden muutokset. Mikäli työeläkeindeksiä muutettaisiin enemmän ansioiden muutosta huomioivaksi, tulisi siitä aiheutuneet kustannukset kattaa joko työeläkemaksua korottamalla tai työeläkerahastoja purkamalla.