Gå till innehållet

Rekommendationen för ersättning av kostnader i anslutning till rehabilitering år 2022 har uppdaterats

Vår arbetsgrupp för rehabiliteringsärenden har uppdaterat rekommendationen för år 2022, där ersättningen av kostnader för att delta i arbetspensionsrehabilitering fastställs. Rekommendationen träder i kraft 1.1.2022.

I rekommendationen ingår ersättning av kostnader i anslutning till yrkesinriktad rehabilitering samt ersättning av kostnader som föranletts av utredningar till följd av pensionsbeslut eller rehabilitering. Kostnader som orsakats av rehabilitering ersätts i enlighet med rekommendationen och utbetalningen av ersättning är beroende av prövning.

I frågor som gäller rekommendationen och dess tillämpning på enskilda fall ska rehabiliteringsklienten kontakta sin egen arbetspensionsförsäkrare.

Rekommendationen finns på våra sidor, där den också kan laddas ner i pdf-format på både finska och svenska.