Gå till innehållet

Tidsserierna över pensionstillgångar och avkastningen har uppdaterats med 2021-data

Vi har uppdaterat tidsserierna över pensionstillgångar samt tidsserier över avkastningen på placeringarna på vår webbplats att motsvara situationen i slutet av år 2021.

På sidan Tidsserier över pensionstillgångar finns statistiska bilder om arbetspensionsmedlen i procent av BNP (från och med år 1997) och fördelningen av arbetspensionsbolagens placeringar (från och med år 1980).

På sidan Tidsserier över avkastningen finns diagram som beskriver avkastningen på arbetspensionsplaceringarna på lång sikt, för både den privata och offentliga sektorn.

På sidan Avkastning per placeringsslag finns de statistiska diagrammen över gruppmedelvärdena för långa avkastningsperioder per placeringsslag. Analysen hänför sig till de genomsnittliga placeringsintäkterna hos de fyra arbetspensionsförsäkringsbolagen under olika tidsperioder.

De statistiska bilderna uppdateras en gång om året i mars-april.