Gå till innehållet

Bilderna över penningflödena kring arbetspensionerna år 2021 har uppdaterats

Vi har uppdaterat bilderna över penningflödena kring arbetspensionerna på vår webbplats att motsvara situationen vid utgången av år 2021.

Bilderna åskådliggör beloppet av insamlade avgifter, utbetalda pensioner och förändringen i fonderna i euro. Bilderna visar situationen för både den privata och den offentliga sektorn.

Bilderna uppdateras en gång om året efter att arbetspensionsförsäkrarna har publicerat sina bokslutsuppgifter.