Gå till innehållet

Överföringsstatistiken för 1/2023 har publicerats

Mellan januari-mars överfördes drygt 6 100 arbetspensionsförsäkringar mellan arbetspensionsbolagen: antalet överförda ArPL-försäkringar var 2 856 och antalet FöPL-försäkringar 3 254.

Den totala överföringstrafiken (ArPL) uppgick till 171 058 tusen euro. Uppgifterna framgår av den idag publicerade överföringsstatistiken för 1/2023.

Försäkringstagarna kan föra över sina ArPL/FöPL-försäkringar från ett arbetspensionsbolag till ett annat under förutsättning att arbetspensionsförsäkringen har varit i kraft minst ett år i samma bolag före överföringen. Överföringar har fyra deadlines per kalenderår: den första dagen i januari, april, juli och oktober.

Mer ingående information om överföringstrafikens andelar och tidigare statistik finns på sidan Överföringsrörelsen mellan arbetspensionsbolagen.