Gå till innehållet

Risto Murto valdes till styrelseordförande

Verkställande direktör Risto Murto från Varma har valts till ny styrelseordförande. Valet gjordes av föreningens årsstämma.

På årsstämman valdes också styrelsens vice ordförande samt övriga medlemmar.

Till första vice ordförande valdes verkställande direktör Carl Pettersson från Elo, till andra vice ordförande verkställande direktör Jaakko Kiander från Keva och till tredje vice ordförande verkställande direktör Hannu Hokka från Apotekens Pensionskassa.

Som nya styrelsemedlemmar invaldes verkställande direktör Heli Backman från Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt LPA och ecklesiastikrådet Juha Tuohimäki från Kyrkans pensionsfond.

Som styrelsemedlemmar fortsätter dessutom verkställande direktör Carl Haglund från Veritas Pensionsförsäkring, verkställande direktör Jari Puhakka från Sjömanspensionskassan, verkställande direktör Jouko Pölönen från Ilmarinen och verkställande direktör Timo Toropainen från Pensionsstiftelseföreningen.