Gå till innehållet

Bokslutsuppgifter och marknadsandelar för år 2022 har publicerats

Bilagan ”Arbetspensionsanstalternas bokslutsuppgifter år 2022” har publicerats som en del av Pensionsskyddscentralens tidskrift Arbetspension. Bokslutsuppgifterna innehåller vissa nyckeltal från alla arbetspensionsförsäkrare och för arbetspensionsbolagens del också mer omfattande uppgifter.

I bilagan finns också en sammanfattning som vår analytiker Kimmo Koivurinne har utarbetat om fördelningen av investeringstillgångar och intäkter samt utvecklingen på finansmarknaden under 2022. Dessutom har vår direktör Jari Sokka skrivit en artikel med titeln ”Jag har betalat min pension själv – eller har jag det?”.

Bokslutsbilagan finns på sidan Bokslutsuppgifter:

Utifrån bokslutsuppgifterna har vi gjort en sammanställning av uppgifterna om arbetspensionsanstalternas marknadsandelar både för 2022 och tidsserierna för 2005–2022.
I sammanställningen beskrivs andelarna av premieinkomsten och pensionsutgiften efter pensionsanstalt samt arbetspensionsbolagens andelar av ArPL- och FöPL-premieinkomsten och de försäkrade.