Gå till innehållet

Överföringsstatistiken för 2/2023 har publicerats

Den andra omgången av arbetspensionsförsäkring för innevarande år avslutades i början av juli. Vi har nu publicerat den senaste överföringsstatistiken på vår hemsida.

Försäkringstagarna kan föra över sina ArPL/FöPL-försäkringar från ett arbetspensionsbolag till ett annat under förutsättning att arbetspensionsförsäkringen har varit i kraft minst ett år i samma bolag före överföringen. Överföringar har fyra deadlines per kalenderår: den första dagen i januari, april, juli och oktober.

Mer ingående information om överföringstrafikens andelar och tidigare statistik finns på sidan Överföringsrörelsen mellan arbetspensionsbolagen.