Gå till innehållet

Kimmo Koivurinne: Arbetspensionssystemet erbjuder omfattande trygghet till rimlig kostnad

Vår analytiker Kimmo Koivurinne skriver i Hufvudstadsbladet som svar på en ledare i en tidigare tidning. Koivurinnes artikeln publicerades i tidningen den 20 januari 2024.

Kimmo Koivurinne profile.
Analytiker Kimmo Koivurinne.

Kostnaderna för investeringen av arbetspensionstillgångarna och verkställigheten av arbetspensionsskyddet lyftes fram i Hufvudstadsbladets ledare den 14 januari. Till skillnad från vad som hävdas i artikeln erbjuder det finländska arbetspensionssystemet omfattande trygghet till rimlig kostnad.

Det finns få ingående jämförelser av pensionssystemen i olika länder. Till de mest betydande hör den jämförelse som det internationella konsultbolaget Mercer gjort sedan 2009. Den omfattar redan 47 länder.

Pensionsskyddet i Finland utsågs i den senaste jämförelsen än en gång till det mest tillförlitliga och transparenta i världen. I bedömningen lägger Mercer bland annat vikt vid rimliga administrationskostnader.

Det är viktigt att följa upp arbetspensionstillgångarnas investeringsintäkter och investeringskostnader.

Ledarskribenten Torsten Fagerholm kritiserade ökningen av kostnaderna sedan 2011. Mätt i euro är beloppen stora, men samtidigt ökade tillgångarna inom hela arbetspensionssystemet med över 70 miljarder. Vid utgången av fjol­året uppgick de till 238 miljarder. När volymen ökar, ökar också kostnaderna i euro.

Förändringen i investeringskostnaderna berättar framför allt om förändringen i investeringsmiljön. Efter finanskrisen sjönk den förväntade avkastningen på ränteinvesteringar betydligt. Ränteinvesteringarna ersattes genom allokera mer pensionstillgångar till kapitalinvesteringar och alternativa investeringar med tunga kostnader. På detta sätt strävade man efter att trygga avkastningen på pensionstillgångarna också under tider av låga räntor. Av dessa kostnader utgör en stor del externa kapitalförvaltares resultatrelaterade avgifter. Som en biprodukt till goda investeringsintäkter uppstår ansenliga resultatavgifter.

Fagerholm jämför det finländska arbetspensionsskyddet med Norge och Singapore och konstaterar att deras kostnader är lägre. Jämför vi nu här kanske äpplen och päron? Den finländska pensionen består nästan i sin helhet av arbetspension, medan pensionsskyddet i andra länder utgörs av flera bitar, som tjänstepensioner vid sidan om den lagstadgade pensionen. En jämförelse av det finländska arbetspensionsskyddet med enskilda delar av pensionssystemen i andra länder erbjuder inte en jämförbar helhetsbild av systemens kostnader. I Singapore bygger pensionerna på individuella sparkonton. Och någon liknande social trygghet som i Norden finns i praktiken inte.

Vid en jämförelse av pensionssystemen glömmer man ofta att den finländska arbetspensionen är ett exceptionellt paket av social trygghet. Den innehåller livslång trygghet utöver i ålderdomen också vid nedsatt arbetsförmåga och trygghet i händelse av en familjeförsörjares död.