Gå till innehållet

Arbetspensionsförsäkrarnas placeringsfördelning och avkastning i slutet av år 2023

Uppgifterna om fördelningen av placeringarna och avkastningen för de sex största arbetspensionsförsäkrarna för år 2023 har sammanställts

Denna grupp med de sex största aktörerna består av fyra arbetspensionsbolag (Elo, Ilmarinen, Varma och Veritas) och två pensionsförsäkrare inom den offentliga sektorn (Keva och Statens Pensionsfond i Finland).

Delårsuppgifter för tidigare år från 2005 och framåt finns i vår statistikdatabas i tabellerna 1, 2 och 3.

Duration och öppen valutaposition

Uppgifterna om durationerna för de största arbetspensionsförsäkrarnas masskuldebrevslån och öppen valutaposition finns i vår statistikdatabasen. Med duration (tabell nr 4) avses för ränteriskens del den modifierade durationen, som beskriver masskuldebrevsplaceringarnas känslighet för förändringar i räntenivån. Den öppna valutapositionen (tabell nr 5) beskriver de potentiella riskerna i arbetspensionsförsäkrarnas placeringsportföljer, särskilt valutarisken.

Mer ingående uppgifter finns på respektive arbetspensionsförsäkrares egna webbsidor.