Gå till innehållet

Arbetspensionsskola i Mariehamn

Vi arrangerar vartannat år en svenskspråkig arbetspensionsskola i Mariehamn. Som samarbetspartner deltar i år Ömsesidiga arbetspensionsförsäkringsbolaget Varma.

Temana för arbetspensionsskolan är aktuella pensionsärenden, pensionssystemets finansiering och hållbarhet samt arbetspensionsrehabilitering.

Vi ger svar på bl.a. följande frågor:

  • Vad är just nu på gång inom pensionsbranschen?
  • Räcker pensionspengarna till och håller pensionssystemet?
  • Vad göra om arbetsförmågan är hotad?
  • Vem har rätt till arbetspensionsrehabilitering

Arbetspensionsskolan riktar sig till löntagarorganisationernas förtroendepersoner, arbetarskyddsfullmäktige, förbundens tjänstemän och förvaltningsmedlemmar, aktiva samt medlemmar.

Arbetspensionsskolan är avgiftsfri för deltagarna. Vi ersätter inte eventuella parkerings-, rese- eller inkvarteringskostnader.

Arbetspensionsskolan i Mariehamn, program

17.00 Kaffe

17.15 Öppning, Aktuella pensionsärenden

Nikolas Elomaa, intressebevakningsdirektör (Tela)

17.30 Det finländska pensionssystemets finansiering och hållbarhet

Kimmo Koivurinne, analytiker (Tela)

18.00 Paus

18.15 Arbetsförmåga och metoder för arbetspensionsrehabilitering

Jan Schugk, överläkare (Varma)

19.15 Diskussion

19.30 Evenemanget avslutas

Tidpunkt


Plats

Alandica Kultur och Kongress, adress Strandgatan 33, 22100 Mariehamn

Tilläggsuppgifter

Direktör Nikolas Elomaa, fornamn.efternamn@tela.fi,
tfn 050 386 3339