Vi organiserar en regionala arbetspensionsskola i Mariehamn den 2.5.2018. Tillfället är avsedd för arbetsmarknadsorganisationernas förtroendemän, förbundens tjänstemän och förvaltningarnas medlemmar samt för aktiva.

Teman i arbetspensionsskolan i år är arbetspensionssystemets grundprinciper och pensionsreformens centrala saker. Vi svarar bl. a. på frågorna

  • Hur beslutas av Finlands arbetspensionssystem och för vilka principer baserar det sig?
  • Vad är aktuellt på pensionsbranschen just nu?
  • Vad nytt införde pensionsreformen med sig?
  • Vad är den partiella förtida ålderspensionen och vad hände till deltidspensionen?
  • Vad är arbetslivspension, vilka anledningar behövs att få den och till vem är den betecknat?
  • Vad nytt inför pensionsreformen för den offentliga sektorn?
  • Ändrades den offentliga sektorns pensionsålder och pensions intjäningar?

Den regionala arbetspensionsskolan ordnas i samarbete med Arbetspensionsförsäkrarna Tela, FFC och Pensionsskyddscentralen.

Program

Kl 17.00 Kaffe/te/fika

Kl 17.30 Finlands arbetspensionssystemets principer och aktuella saker

  • intressebevaknings direktör Nikolas Elomaa, Tela

Arbetspensionsutbildning 2018 Telapdf, 551 kB

Kl 18.15 Centrala saker om pensionsreformen, särskilt den partiella förtida ålderspensionen och arbetslivspensionen

  • direktör Annika Rönni-Sällinen, FFC

Arbetspensionsutbildning 2018 FFCpdf, 603 kB

Kl 18.45 Paus

Kl 19.00 Den offentliga sektorns särdragar i pensionsreformen

  • utbildningschef Barbro Lillqvist, Pensionsskyddscentralen

Särdragen i pensionsskyddet i den offentliga sektorn 2018pdf, 501 kB

Kl 19.45 – 20.00 Frågor och beslut

Närmare information:

Nikolas Elomaa, direktör/intressebevakning

nikolas.elomaa(at)tela.fi, tel. 010 680 6720

Den regionala arbetspensionsskolan i Mariehamnpdf, 186 kB