Gå till innehållet

Bokslutssiffrorna och marknadsandelar för år 2021 har publicerats

Bilagan ”Arbetspensionsanstalternas bokslutssiffror år 2021” har publicerats idag som en del av Pensionsskyddscentralens tidskrift Arbetspension. Bokslutsuppgifterna innehåller vissa nyckeltal från alla arbetspensionsförsäkrare och för arbetspensionsbolagens del också mer omfattande bokslutssiffror.

I bilagan finns också en sammanfattning som vår analytiker Kimmo Koivurinne har utarbetat om fördelningen av investeringstillgångar och intäkter samt utvecklingen på finansmarknaden under 2021.

Bokslutsbilagan finns på sidan Bokslutssiffror:

Utifrån bokslutssiffrorna har vi gjort en sammanställning av uppgifterna om arbetspensionsanstalternas marknadsandelar både för 2021 och tidsserierna för 2005-2021.

I sammanställningen beskrivs andelarna av premieinkomsten och pensionsutgiften efter pensionsanstalt samt arbetspensionsbolagens andelar av ArPL- och FöPL-premieinkomsten och de försäkrade.