Gå till innehållet

Arbetspensionsanstalternas bokslutssiffror

Vi publicerar årligen i samarbete med Pensionsskyddscentralen en sammanfattning av arbetspensionsanstalternas bokslutssiffror. Uppgifterna publiceras som en separat bilaga till Pensionsskyddscentralens tidskrift Arbetspension, som utkommer årligen i början av juni.

Bokslutsuppgifterna innehåller vissa nyckeltal från alla arbetspensionsförsäkrare och för arbetspensionsbolagens del också mer omfattande bokslutssiffror. Dessutom innehåller bilagan analyser av experter inom arbetspensionssektorn och eventuella intervjuer om aktuella teman.

Bokslutssiffror 2020

Siffrorna täcker hela branschen, förutom solvenssiffrorna som gäller bara arbetspensionsanstalter inom den privata sektorn.

Arbetspensionsanstalternas nyckeltal:

 • försäkrade (antal) 2,5 miljoner
 • pensionstagare (antal) 1,9 miljoner
 • lönesumma/arbetsinkomst 92,0 miljarder euro

Inkomster:

 • premieinkomst 22,2 miljarder euro (utan den andel som bekostas ur statsbudgeten)
 • nettoavkastning av placeringsverksamheten enligt verkligt värde 10,0 miljarder / 4,8 procent
 • nettointäkter av placeringsverksamheten i resultaträkningen 9,2 miljarder euro

Kostnader:

 • utbetalda pensioner 28,7 miljarder euro
 • totala driftskostnader (exklusive placeringsverksamhetens kostnader) 449 miljoner euro

Tillgångar:

 • pensionstillgångar cirka 225 miljarder euro
 • placeringar enligt verkligt värde 223 miljarder euro

Solvens:

Solvens gäller bara arbetspensionsanstalter inom den privata sektorn.

 • solvenskapital sammanlagt 32,1 miljarder euro
 • solvensgräns 18,3 miljarder euro
 • solvenskapital/solvensgräns 1,8
 • solvensgrad 129,3 procent

Mer ingående uppgifter finns i vidstående bokslutsbilaga:

Utifrån bokslutsuppgifterna gör vi också årligen en sammanställning av uppgifterna om arbetspensionsförsäkrarnas marknadsandelar både på årsnivå och som tidsserie. Dessa finns på vår sida Arbetspensionsförsäkrarnas marknadsandelar.

Bokslutssiffror för tidigare år

Relaterade sidor