Gå till innehållet

Arbetspensionsmedlen 243 miljarder euro i slutet av juni 2023

Arbetspensionsförsäkrarnas sammanlagda placeringstillgångar utgjorde i slutet av juni 2023 totalt 243 miljarder euro. Mätt i euro ökade placeringstillgångarna med två miljarder euro under årets andra kvartal.

Den nominella avkastningen på placeringarna från början av året var 3,1 procent, och den reala avkastningen (avkastning med avdrag för inflationens inverkan) var 0,2 procent.

Vi har uppdaterad sidan Beloppet av pensionstillgångarna med den senaste informationen.

Vår analytiker Kimmo Koivurinne dryftar i vidstående artikel händelserna och stämningen på finansmarknaden under det gångna kvartal.