Vi publicerar årligen i samarbete med Pensionsskyddscentralen en sammanfattning av arbetspensionsanstalternas bokslutssiffror. Utifrån bokslutssiffrorna har vi också gjort en sammanställning av uppgifterna om arbetspensionsanstalternas marknadsandelar.

Bokslutssiffror 2019

I sammanfattningen finns bland annat uppgifter om:

  • premieinkomsten
  • pensionsutgiften
  • antalet försäkrade och pensionstagare
  • placeringstillgångarnas värde och avkastningen på placeringarna
  • övriga bokslutssiffror
  • expertanalyser
  • förklaringar till vissa ekonomiska termer inom arbetspensionssektorn.

Publikationen med arbetspensionsanstalternas bokslutssiffror utkommer varje år på finska som bilaga till nummer 3 av tidskriften Työeläke och på svenska som bilaga till nummer 1 av tidskriften Arbetspension.

Arbetspensionsanstalternas bokslutsuppgifter 2019

Arbetspensionsanstalternas bokslutssiffror 2019pdf, 423 kB

Marknadsandelar år 2019 och tidsserie för åren 2005–2019

Utifrån bokslutssiffrorna för 2019 har vi gjort en sammanställning av uppgifterna om arbetspensionsanstalternas marknadsandelar. I sammanställningen beskrivs andelarna av premieinkomsten och pensionsutgiften efter pensionsanstalt samt arbetspensionsbolagens andelar av ArPL- och FöPL-premieinkomsten och de försäkrade.

Arbetspensionsanstalternas marknadsandelar år 2019pdf, 110 kB

Dessutom har vi sammanställt tidsserier över arbetspensionsanstalternas marknadsandelar åren 2005–2019. Tidsserierna beskriver premieinkomsten och pensionsutgiften efter pensionsanstalt och arbetspensionsbolagens andel av ArPL- och FöPL-premieinkomsten och antalet försäkrade.

Tidsserier över arbetspensionsanstalternas marknadsandelar (2005–2019)pdf, 145 kB

Bokslutssiffror för tidigare år

Arbetspensionsanstalternas bokslutssiffror 2018pdf, 522 kB

Arbetspensionsanstalternas bokslutssiffror 2017pdf, 621 kB

Arbetspensionsanstalternas bokslutssiffror 2016pdf, 322 kB

Arbetspensionsanstalternas bokslutssiffror 2015pdf, 358 kB

Arbetspensionsanstalternas bokslutssiffror 2014pdf, 408 kB

Arbetspensionsanstalternas bokslutssiffror 2013pdf, 846 kB

Arbetspensionsanstalternas bokslutssiffror 2012pdf, 405 kB

Arbetspensionsanstalternas bokslutssiffror 2011pdf, 874 kB

Arbetspensionsanstalternas bokslutssiffror 2010pdf, 808 kB

Arbetspensionsanstalternas bokslutssiffror 2009pdf, 434 kB

Arbetspensionsanstalternas bokslutssiffror 2008pdf, 445 kB

Arbetspensionsanstalternas bokslutssiffror 2007pdf, 457 kB

Arbetspensionsanstalternas bokslutssiffror 2006pdf, 376 kB