Nyheter

Nyheter från Tela och pensionssektorn om aktuella frågor.

NyheterRSS

Överföringsstatistiken för 3/2021 har publicerats

15.10.2021

Mellan juli-september överfördes nästan 4 200 arbetspensionsförsäkringar mellan arbetspensionsbolagen: antalet överförda ArPL-försäkringar var 1 887 och antalet FöPL-försäkringar 2 311. ...

Arbetspensionsförsäkrarnas solvensstatistik vid utgången av juni 2021

16.09.2021

Finansinspektionen har publicerat de senaste uppgifterna om arbetspensionsförsäkrarnas solvens. Arbetspensionsförsäkrarnas solvensnivå, dvs. pensionstillgångarna dividerat med ansvarsskulden, var 133,8 procent vid ...

Arbetspensionsmedlen 241 miljarder euro – den senaste statistikanalysen har publicerats

07.09.2021

Arbetspensionsförsäkrarnas sammanlagda placeringstillgångar utgjorde i slutet av år juni år 2021 totalt 241 miljarder euro. Detta framgår av den senaste ...

Uppgifterna om arbetspensionsförsäkrarnas placeringsfördelning och avkastning i slutet av juni 2021 har publicerats

03.09.2021

Uppgifterna om fördelningen av placeringarna och avkastningen för de sex största arbetspensionsförsäkrarna för det andra kvartalet år 2021 har sammanställts. ...

Överföringsstatistiken för 2/2021 har publicerats

09.07.2021

Den andra omgången av arbetspensionsförsäkring för innevarande år avslutades i början av juli. Statistiken inkluderar arbetspensionsförsäkringar som överförts under april, ...

Bilderna över penningflödena kring arbetspensionerna år 2020 har uppdaterats

14.06.2021

Vi har uppdaterat bilderna över penningflödena kring arbetspensionerna på vår webbplats att motsvara situationen vid utgången av år 2020. Bilderna ...

Arbetspensionsmedlen 233 miljarder euro – den senaste statistikanalysen har publicerats

09.06.2021

Arbetspensionsförsäkrarnas sammanlagda placeringstillgångar utgjorde i slutet av mars år 2021 totalt 233 miljarder euro. Detta framgår av den senaste statistikanalysen ...

Bokslutssiffrorna för år 2020 har publicerats

08.06.2021

Bilagan Arbetspensionsanstalternas bokslutssiffror år 2020 har publicerats som en del av Pensionsskyddscentralens tidskrift Arbetspension. Arbetspensionsförsäkrarnas nominella totalavkastning var i fjol ...

Arbetspensionsförsäkrarnas solvensstatistik vid utgången av mars 2021

04.06.2021

Finansinspektionen har publicerat de senaste uppgifterna om arbetspensionsförsäkrarnas solvens. Arbetspensionsförsäkrarnas solvensnivå, dvs. pensionstillgångarna dividerat med ansvarsskulden, var 131,9 procent vid ...

Jouko Pölönen valdes till styrelseordförande

26.04.2021

Verkställande direktör Jouko Pölönen från Ilmarinen har valts till ny styrelseordförande. Valet gjordes av föreningens årsstämma idag. På ...

Överföringsstatistiken för 1/2021 har publicerats

13.04.2021

Mellan januari-mars överfördes drygt 4 800 arbetspensionsförsäkringar mellan arbetspensionsbolagen: antalet överförda ArPL-försäkringar var 2 055 och antalet FöPL-försäkringar 2 832. ...

Tidsserierna över arbetspensionsmedlen och avkastningen på placeringarna har uppdaterats med 2020-data

25.03.2021

Vi har uppdaterat tidsserierna över arbetspensionsmedlen samt tidsserier över avkastningen på placeringarna och arbetspensionssektorns börsinnehav på vår webbplats att motsvara ...

Arbetspensionsförsäkrarnas solvensstatistik vid utgången av år 2020

17.03.2021

Finansinspektionen har publicerat de senaste uppgifterna om arbetspensionsförsäkrarnas solvens. Arbetspensionsförsäkrarnas solvensnivå, dvs. pensionstillgångarna dividerat med ansvarsskulden, var 129,1 procent vid ...

Arbetspensionsmedlen 221 miljarder euro – den senaste statistikanalysen har publicerats

11.03.2021

Arbetspensionsförsäkrarnas sammanlagda placeringstillgångar utgjorde i slutet av år 2020 totalt 221 miljarder euro. Detta framgår av den senaste statistikanalysen över ...

Uppgifterna om arbetspensionsförsäkrarnas placeringsfördelning och avkastning i slutet av år 2020 har publicerats

03.03.2021

Uppgifterna om fördelningen av placeringarna och avkastningen för de sex största arbetspensionsförsäkrarna för år 2020 har sammanställts. Denna grupp med ...

Överföringsstatistiken för helåret 2020 har publicerats

13.01.2021

I början av januari var den sista möjligheten år 2020 att föra över arbetspensionsförsäkringar från ett bolag till ett annat. ...

Arbetspensionsförsäkrarnas solvensstatistik vid utgången av september 2020

09.12.2020

Finansinspektionen har publicerat de senaste uppgifterna om arbetspensionsförsäkrarnas solvens. Arbetspensionsförsäkrarnas solvensnivå, dvs. pensionstillgångarna dividerat med ansvarsskulden, var 125,3 procent vid ...

Arbetspensionsmedlen 210 miljarder euro – den senaste statistikanalysen har publicerats

07.12.2020

Arbetspensionsförsäkrarnas sammanlagda placeringstillgångar utgjorde i slutet av september år 2020 totalt 210 miljarder euro. Detta framgår av den senaste statistikanalysen ...

Uppgifterna om arbetspensionsförsäkrarnas placeringsfördelning och avkastning i slutet av september 2020 har publicerats

12.11.2020

Uppgifterna om fördelningen av placeringarna och avkastningen för de sex största arbetspensionsförsäkrarna för det tredje kvartalet år 2020 har sammanställts. ...

Överföringsstatistiken för 3/2020 har publicerats

08.10.2020

Under juli-oktober överfördes 4 600 arbetspensionsförsäkringar mellan arbetspensionsbolagen: antalet överförda ArPL-försäkringar var 2 085 och antalet FöPL-försäkringar 2 515. Den ...

Arbetspensionsmedlen 204 miljarder euro – den senaste statistikanalysen har publicerats

18.09.2020

Arbetspensionsförsäkrarnas sammanlagda placeringstillgångar utgjorde i slutet av juni år 2020 totalt 204 miljarder euro. Detta framgår av den senaste statistikanalysen ...

Arbetspensionsförsäkrarnas solvensstatistik vid utgången av juni 2020

16.09.2020

Finansinspektionen har publicerat de senaste uppgifterna om arbetspensionsförsäkrarnas solvens. Arbetspensionsförsäkrarnas solvensnivå, dvs. pensionstillgångarna dividerat med ansvarsskulden, var 123,3 procent vid ...

Överföringsstatistiken för 2/2020 har publicerats

11.08.2020

Under april-juni överfördes cirka 3 500 arbetspensionsförsäkringar mellan arbetspensionsbolagen: antalet överförda ArPL-försäkringar var 1323 och antalet FöPL-försäkringar 2 209. Den ...

Arbetspensionsmedlen 193 miljarder euro – den senaste statistikanalysen har publicerats

26.06.2020

Arbetspensionsförsäkrarnas sammanlagda placeringstillgångar utgjorde i slutet av mars 2020 totalt 193 miljarder euro. Detta framgår av den senaste statistikanalysen över ...

Bokslutssiffrorna för år 2019 har publicerats

08.06.2020

Bilagan Arbetspensionsanstalternas bokslutssiffror år 2019 har publicerats som en del av Pensionsskyddscentralens tidskrift Arbetspension. Arbetspensionsförsäkrarnas nominella totalavkastning var i fjol ...

Bilderna över penningflödena kring arbetspensionerna år 2019 har uppdaterats

03.06.2020

Vi har uppdaterat bilderna över penningflödena kring arbetspensionerna på vår webbplats att motsvara situationen vid utgången av år 2019. Bilderna ...

Uppgifterna om arbetspensionsförsäkrarnas placeringsfördelning och avkastning i slutet av mars 2020 har publicerats

07.05.2020

Uppgifterna om fördelningen av placeringarna och avkastningen för de sex största arbetspensionsförsäkrarna för det första kvartalet år 2020 har sammanställts. ...

Satu Huber fortsätter som styrelseordförande

07.05.2020

Verkställande direktör Satu Huber från Arbetspensionsbolaget Elo har valts till ny styrelseordförande. Valet gjordes av föreningens årsstämma. Huber ...

Överföringsstatistiken för 1/2020 har publicerats

08.04.2020

Under januari-mars överfördes nästan 4 800 arbetspensionsförsäkringar mellan arbetspensionsbolagen: antalet överförda ArPL-försäkringar var 1 959 och antalet FöPL-försäkringar 2 813. ...

Tidsserierna över arbetspensionssektorns börsinnehav har uppdaterats med 2019-data

08.04.2020

Vi har uppdaterat tidsserierna över arbetspensionssektorns börsinnehav i Finland att motsvara situationen i slutet av år 2019. Vid utgången av ...

Diagrammen över avkastningen per placeringsslag har uppdaterats med 2019-data

08.04.2020

Vi har uppdaterat de statistiska diagrammen över gruppmedelvärdena för långa avkastningsperioder per placeringsslag att motsvara situationen i slutet av år ...

Tidsserierna över arbetspensionsmedlen och avkastningen på placeringarna har uppdaterats med 2019-data

08.04.2020

Vi har uppdaterat tidsserierna över arbetspensionsmedlen samt tidsserier över avkastningen på placeringarna på vår webbplats att motsvara situationen i slutet ...

Arbetspensionsmedlen 215 miljarder euro – den senaste statistikanalysen har publicerats

01.04.2020

Arbetspensionsförsäkrarnas sammanlagda placeringstillgångar utgjorde i slutet av år 2019 totalt cirka 215 miljarder euro. Detta framgår av den senaste statistikanalysen ...

Arbetspensionsförsäkrarnas solvensstatistik vid utgången av år 2019

01.04.2020

Finansinspektionen har publicerat de senaste uppgifterna om arbetspensionsförsäkrarnas solvens. Arbetspensionsförsäkrarnas solvensnivå, dvs. pensionstillgångarna dividerat med ansvarsskulden, var 128,3 procent vid ...

Uppgifterna om arbetspensionsförsäkrarnas placeringsfördelning och avkastning i slutet av år 2019 har publicerats

02.03.2020

Uppgifterna om fördelningen av placeringarna och avkastningen för de sex största arbetspensionsförsäkrarna för det sista kvartalet år 2019 har sammanställts. ...

Arbetspensionsmedlen 209 miljarder euro – den senaste statistikanalysen har publicerats

24.02.2020

Arbetspensionsförsäkrarnas sammanlagda placeringstillgångar utgjorde i slutet av september år 2019 totalt 209 miljarder euro. Detta framgår av den senaste statistikanalysen ...

Rekommendationen för ersättning av kostnader i anslutning till rehabilitering år 2020 har uppdaterats

23.01.2020

Vår arbetsgrupp för rehabiliteringsärenden har uppdaterat rekommendationen för år 2020, där ersättningen av kostnader för att delta i arbetspensionsrehabilitering fastställs. ...

Överföringsstatistiken för helåret 2019 har publicerats

13.01.2020

I början av januari var den sista möjligheten år 2019 att föra över arbetspensionsförsäkringar från ett bolag till ett annat. ...

Arbetspensionsförsäkrarnas solvensstatistik vid utgången av september 2019

05.12.2019

Finansinspektionen har publicerat de senaste uppgifterna om arbetspensionsförsäkrarnas solvens. Arbetspensionsförsäkrarnas solvensnivå, dvs. pensionstillgångarna dividerat med ansvarsskulden, var 127,5 procent vid ...

Arbetspensionsmedlen 205 miljarder euro – den senaste statistikanalysen har publicerats

19.11.2019

Arbetspensionsförsäkrarnas sammanlagda placeringstillgångar utgjorde i slutet av juni 2019 totalt 205 miljarder euro. Detta framgår av den senaste statistikanalysen över ...

Uppgifterna om arbetspensionsförsäkrarnas placeringsfördelning och avkastning i slutet av september 2019 har publicerats

07.11.2019

Uppgifterna om fördelningen av placeringarna och avkastningen för de sex största arbetspensionsförsäkrarna för det tredje kvartalet år 2019 har sammanställts. ...

Överföringsstatistiken för 3/2019 har publicerats

21.10.2019

I början av oktober överfördes drygt 6 200 arbetspensionsförsäkringar mellan arbetspensionsbolagen: antalet överförda ArPL-försäkringar var 2 924 och antalet FöPL-försäkringar ...

Arbetspensionsförsäkrarnas solvensstatistik vid utgången av juni 2019

24.09.2019

Finansinspektionen har publicerat de senaste uppgifterna om arbetspensionsförsäkrarnas solvens. Arbetspensionsförsäkrarnas solvensnivå, dvs. pensionstillgångarna dividerat med ansvarsskulden, var 127,1 procent vid ...

Uppgifterna om arbetspensionsförsäkrarnas placeringsfördelning och avkastning i slutet av juni 2019 har publicerats

24.09.2019

Uppgifterna om fördelningen av placeringarna och avkastningen för de sex största arbetspensionsförsäkrarna för det andra år 2019 har sammanställts. Denna ...

Arbetspensionsmedlen 202 miljarder euro – den senaste statistikanalysen har publicerats

14.08.2019

Arbetspensionsförsäkrarnas sammanlagda placeringstillgångar utgjorde i slutet av mars 2019 totalt 202 miljarder euro. Detta framgår av den senaste statistikanalysen över ...

Överföringsstatistiken för 2/2019 har publicerats

13.08.2019

I början av juli överfördes drygt 4 200 arbetspensionsförsäkringar mellan arbetspensionsbolagen: antalet överförda ArPL-försäkringar var 1 645 och antalet FöPL-försäkringar ...

Arbetspensionsanstalternas marknadsandelar uppdaterad för 2018

14.06.2019

Utifrån bokslutssiffrorna för 2018 har vi gjort en sammanställning av uppgifterna om arbetspensionsanstalternas marknadsandelar både för 2018 och tidsserierna för ...

Bokslutssiffrorna för år 2018 har publicerats

10.06.2019

Bilagan Arbetspensionsanstalternas bokslutssiffror år 2018 har publicerats som en del av Pensionsskyddscentralens tidskrift Arbetspension. Arbetspensionsförsäkrarnas nominella totalavkastning var i fjol ...

Arbetspensionsförsäkrarnas solvensstatistik vid utgången av mars 2019

06.06.2019

Finansinspektionen har publicerat de senaste uppgifterna om arbetspensionsförsäkrarnas solvens. Arbetspensionsförsäkrarnas solvensnivå, dvs. pensionstillgångarna dividerat med ansvarsskulden, var 126,6 procent vid ...

Uppgifterna om arbetspensionsförsäkrarnas placeringsfördelning och avkastning i slutet av mars 2019 har publicerats

10.05.2019

Uppgifterna om fördelningen av placeringarna och avkastningen för de sex största arbetspensionsförsäkrarna för det första kvartalet år 2019 har sammanställts. ...

Satu Huber valdes till styrelseordförande

11.04.2019

Verkställande direktör Satu Huber från Arbetspensionsbolaget Elo har valts till ny styrelseordförande. Valet gjordes av föreningens årsstämma. På ...

Överföringsstatistiken för 1/2019 har publicerats

09.04.2019

I början av april överfördes drygt 5 400 arbetspensionsförsäkringar mellan arbetspensionsbolagen: antalet överförda ArPL-försäkringar var 2 314 och antalet FöPL-försäkringar ...

Tidsserierna över arbetspensionssektorns börsinnehav har uppdaterats

04.04.2019

Vi har uppdaterat tidsserierna över arbetspensionssektorns börsinnehav i Finland att motsvara situationen i slutet av år 2018. Vid utgången av ...

Diagrammen över avkastningen per placeringsslag har uppdaterats

04.04.2019

Vi har uppdaterat de statistiska diagrammen över gruppmedelvärdena för långa avkastningsperioder per placeringsslag att motsvara situationen i slutet av år ...

Tidsserierna över arbetspensionsmedlen och avkastningen på placeringarna har uppdaterats

03.04.2019

Vi har uppdaterat tidsserierna över arbetspensionsmedlen samt tidsserier över avkastningen på placeringarna på vår webbplats att motsvara situationen i slutet ...

Uppgifterna om arbetspensionsförsäkrarnas placeringsfördelning och avkastning i slutet september år 2018 har publicerats

31.10.2018

Uppgifterna om fördelningen av placeringarna och avkastningen för de sex största arbetspensionsförsäkrarna för det tredje kvartalet år 2018 har sammanställts. ...

Arbetspensionsindex och lönekoefficient för år 2019 har fastställts

31.10.2018

Social- och hälsovårdsministeriet har den 25 oktober fastställt indextalen beträffande arbetspensionsskyddet för 2019. Som lönekoefficient fastställdes 1,417. Jämfört med ...

Nyhetsbrevets teman arbetsoförmåga

12.10.2018

Årets nyhetsbrev på svenska har publicerats i dag. Brevets huvudtema är arbetsoförmåga. Andra teman som tas upp är ...

Överföringsstatistiken för helåret 2018 har publicerats

08.10.2018

I början av oktober var den sista möjligheten år 2018 att föra över arbetspensionsförsäkringar från ett bolag till ett annat. ...

Arbetspensionsmedlen 200 miljarder euro – den senaste statistikanalysen har publicerats

28.08.2018

Arbetspensionsförsäkrarnas sammanlagda placeringstillgångar utgjorde i juni år 2018 totalt 202 miljarder euro. Detta framgår av den senaste statistikanalysen över placeringstillgångarna ...

Uppgifterna om arbetspensionsförsäkrarnas placeringsfördelning och avkastning i slutet av juni 2018 har publicerats

24.08.2018

Uppgifterna om fördelningen av placeringarna och avkastningen för de sju största arbetspensionsförsäkrarna för det andra kvartalet år 2018 har sammanställts. ...

Överföringsstatistiken för 3/2018 har publicerats

06.07.2018

I början av juli överfördes drygt 4 050 arbetspensionsförsäkringar mellan arbetspensionsbolagen: antalet överförda ArPL -försäkringar var 1 ...

Arbetspensionsmedlen 198,9 miljarder euro – den senaste statistikanalysen har publicerats

19.12.2017

Arbetspensionsförsäkrarnas sammanlagda placeringstillgångar utgjorde i slutet av september totalt 198,9 miljarder euro. Detta framgår av den senaste statistikanalysen över placeringstillgångarna ...

Ny på vår hemsida: arbetspensionsanstalternas marknadsandelar

19.12.2017

Utifrån bokslutssiffrorna för 2016 har vi gjort en sammanställning av uppgifterna om arbetspensionsanstalternas marknadsandelar både för 2016 och tidsserierna för ...

Nyhetsbrevets teman investerarens ansvarsfullhetstratt

15.12.2017

Årets andra nyhetsbrev på svenska har publicerats. Brevets huvudtema är investerarens ansvarsfullhetstratt, som diskuteras i tre olika artiklar . ...

Rekommendationen för ersättning av kostnader i anslutning till rehabilitering år 2018 har uppdaterats

14.12.2017

Vår arbetsgrupp för rehabiliteringsärenden har uppdaterat rekommendationen för år 2018, där ersättningen av kostnader för att delta i arbetspensionsrehabilitering fastställs. ...

Arbetspensionsförsäkrarnas solvensstatistik vid utgången av september 2017

14.12.2017

Finansinspektionen har publicerat de senaste uppgifterna om arbetspensionsförsäkrarnas solvens. Arbetspensionsförsäkrarnas solvensnivå, dvs. pensionstillgångarna dividerat med ansvarsskulden, var 130,7 procent vid ...

Arbetspensionsförsäkrarnas solvensstatistik vid utgången av juni 2017

09.11.2017

Finansinspektionen har publicerat de senaste uppgifterna om arbetspensionsförsäkrarnas solvens. Arbetspensionsförsäkrarnas solvensnivå, dvs. pensionstillgångarna dividerat med ansvarsskulden, var 130,4 procent vid ...

Överföringsstatistiken för helåret 2017 har publicerats

06.10.2017

I början av oktober var den sista möjligheten år 2017 att föra över arbetspensionsförsäkringar från ett bolag till ett annat. ...

Arbetspensionsmedlen 196,6 miljarder euro – den senaste statistikanalysen har publicerats

13.09.2017

Arbetspensionsförsäkrarnas sammanlagda placeringstillgångar utgjorde i slutet av 2017 totalt 196,6 miljarder euro. Detta framgår av den senaste statistikanalysen över placeringstillgångarna ...

Uppgifterna om arbetspensionsförsäkrarnas placeringsfördelning och avkastning i slutet av juni 2017 har publicerats

30.08.2017

Uppgifterna om fördelningen av placeringarna och avkastningen för de sju största arbetspensionsförsäkrarna för det andra kvartalet år 2017 har sammanställts. ...

Arbetspensionsförsäkrarnas solvensstatistik vid utgången av mars 2017

09.08.2017

Finansinspektionen har publicerat de senaste uppgifterna om arbetspensionsförsäkrarnas solvens. Arbetspensionsförsäkrarnas solvensnivå, dvs. pensionstillgångarna dividerat med ansvarsskulden, var 129,7 procent vid ...

Arbetspensionsmedlen 194,7 miljarder euro – den senaste statistikanalysen har publicerats

03.08.2017

Arbetspensionsförsäkrarnas sammanlagda placeringstillgångar utgjorde i slutet av mars 2017 totalt 194,7 miljarder euro. Detta framgår av den senaste statistikanalysen över ...

Överföringsstatistiken för 3/2017 har publicerats

01.08.2017

I början av juli överfördes drygt 4 100 arbetspensionsförsäkringar mellan arbetspensionsbolagen: antalet överförda ArPL-försäkringar var 1 486 och antalet FöPL-försäkringar ...

Enkät: Starkt stöd av finländarna för det nuvarande pensionssystemet

13.07.2017

Majoriteten av finländarna instämmer med principerna för pensionsskyddet, dvs. att det är inkomstrelaterat, att det inte får ändras samt att ...

Bilderna över penningflödena kring arbetspensionerna har uppdaterats

27.06.2017

Vi har uppdaterat bilderna över penningflödena kring arbetspensionerna på vår webbplats att motsvara situationen vid utgången av år 2016. Bilderna ...

Bokslutssiffrorna för år 2016 har publicerats

14.06.2017

Bilagan Arbetspensionsanstalternas bokslutssiffror år 2016 har publicerats som en del av Pensionsskyddscentralens tidskrift Arbetspension. Arbetspensionsförsäkrarnas nominella totalavkastning var i fjol ...

Diagrammen över avkastningen per placeringsslag har uppdaterats

31.05.2017

Vi har uppdaterat de statistiska diagrammen över gruppmedelvärdena för långa avkastningsperioder per placeringsslag att motsvara situationen i slutet av år ...

Tidsserierna över arbetspensionssektorns börsinnehav har uppdaterats

31.05.2017

Vi har uppdaterat tidsserierna över arbetspensionssektorns börsinnehav i Finland att motsvara situationen i slutet av år 2016. Vid utgången av ...

Uppgifterna om arbetspensionsförsäkrarnas placeringsfördelning och avkastning i slutet av mars 2017 har publicerats

22.05.2017

Uppgifterna om fördelningen av placeringarna och avkastningen för de sju största arbetspensionsförsäkrarna för det första kvartalet år 2017 har sammanställts. ...

Risto Murto valdes till styrelseordförande

18.04.2017

Verkställande direktör Risto Murto från Ömsesidiga arbetspensionsförsäkringsbolaget Varma har valts till ny styrelseordförande. Valet gjordes av föreningens årsstämma ...

Överföringsstatistiken för 2/2017 har publicerats

05.04.2017

I början av april överfördes drygt 5 600 arbetspensionsförsäkringar mellan arbetspensionsbolagen: antalet överförda ArPL-försäkringar var 2 071 och antalet FöPL-försäkringar ...

Arbetspensionsförsäkrarnas solvensstatistik vid utgången av år 2016

29.03.2017

Finansinspektionen har publicerat de senaste uppgifterna om arbetspensionsförsäkrarnas solvens. Arbetspensionsförsäkrarnas solvensnivå, dvs. solvenskapitalet i förhållande till ansvarsskulden, var 28,6 procent ...

Uppgifterna om arbetspensionsförsäkrarnas placeringsfördelning och avkastning i slutet av år 2016 har publicerats

24.03.2017

Uppgifterna om fördelningen av placeringarna och avkastningen för de sju största arbetspensionsförsäkrarna för år 2016 har sammanställts. Denna grupp med ...

Arbetspensionsmedlen 188,5 miljarder euro – den senaste statistikanalysen har publicerats

23.03.2017

Arbetspensionsförsäkrarnas sammanlagda placeringstillgångar utgjorde i slutet av år 2016 totalt 188,5 miljarder euro. Detta framgår av den senaste statistikanalysen över ...

Tidsserierna över arbetspensionsmedlen och avkastningen på placeringarna har uppdaterats

22.03.2017

Vi har uppdaterat tidsserierna över arbetspensionsmedlen samt tidsserier över avkastningen på placeringarna på vår webbplats att motsvara situationen i slutet ...

Nyhetsbrevets teman indexändring och pensionsfonderna

06.02.2017

Årets första nyhetsbrev på svenska har publicerats. Brevets huvudtema är indexändring. Andra teman som tas upp är pensionsfonderna, arbetspensionsmedlen och ...

Solvensreglerna förnyades

17.01.2017

Bestämmelserna om beräkningen av solvensgränsen och spridningen av placeringarna förnyades i början av år 2017. Vid beräkningen av solvensgränsen beaktar ...

Arbetspensionsmedlen 184,5 miljarder euro – den senaste statistikanalysen har publicerats

16.01.2017

Arbetspensionsförsäkrarnas sammanlagda placeringstillgångar utgjorde i slutet av år september år 2016 totalt 184,5 miljarder euro. Detta framgår av den senaste ...

Överföringsstatistiken för 1/2017 har publicerats

10.01.2017

I början av januari överfördes 4 782 arbetspensionsförsäkringar mellan arbetspensionsbolagen: antalet överförda ArPL-försäkringar var 1 795 och antalet FöPL-försäkringar 2 ...

Rekommendationen för ersättning av kostnader i anslutning till rehabilitering år 2017 har uppdaterats

22.12.2016

Vår arbetsgrupp för rehabiliteringsärenden har uppdaterat rekommendationen för år 2017, där ersättningen av kostnader för att delta i arbetspensionsrehabilitering fastställs. ...

Arbetspensionsförsäkrarnas solvensstatistik vid utgången av september 2016

02.12.2016

Finansinspektionen har publicerat de senaste uppgifterna om arbetspensionsförsäkrarnas solvens. Arbetspensionsförsäkrarnas solvensnivå, dvs. solvenskapitalet i förhållande till ansvarsskulden, var 28,2 procent ...

Uppgifterna om arbetspensionsförsäkrarnas placeringsfördelning och avkastning i slutet av september 2016 har publicerats

02.11.2016

Uppgifterna om fördelningen av placeringarna och avkastningen för de sju största arbetspensionsförsäkrarna för det tredje kvartalet år 2016 har sammanställts. ...

Överföringsstatistiken för helåret 2016 har publicerats

06.10.2016

I början av oktober var den sista möjligheten år 2016 att föra över arbetspensionsförsäkringar från ett bolag till ett annat. ...

Arbetspensionsmedlen 180,3 miljarder euro – den senaste statistikanalysen har publicerats

28.09.2016

Arbetspensionsförsäkrarnas sammanlagda placeringstillgångar utgjorde i slutet av år juni år 2016 totalt 180,3 miljarder euro. Detta framgår av den senaste ...

Arbetspensionsförsäkrarnas solvensstatistik har uppdaterats

28.09.2016

Finansinspektionen har publicerat de senaste uppgifterna om arbetspensionsförsäkrarnas solvens. Arbetspensionsförsäkrarnas solvensnivå, dvs. solvenskapitalet i förhållande till ansvarsskulden, var 26,0 procent ...

Regionala arbetspensionsskolan i Mariehamn

12.08.2016

Vi organiserar en regionala arbetspensionsskola i Mariehamn den 19.10.2016. Tillfället är avsedd för arbetsmarknadsorganisationernas förtroendemän, förbundens tjänstemän och förvaltningarnas medlemmar ...

Arbetspensionsmedlen 177,8 miljarder euro – den senaste statistikanalysen har publicerats

08.08.2016

Arbetspensionsförsäkrarnas sammanlagda placeringstillgångar utgjorde i slutet av år mars år 2016 totalt 177,8 miljarder euro. Detta framgår av den senaste ...

Överföringsstatistiken för 3/2016 har publicerats

04.08.2016

I början av juli överfördes drygt 4 000 arbetspensionsförsäkringar mellan arbetspensionsbolagen: antalet överförda ArPL-försäkringar var 1 602 och antalet FöPL-försäkringar ...

Vår webbplats har förnyats

21.06.2016

Våra webbsidor har fått ny layout. Samtidigt har vi uppdaterat webbplatsens uppbyggnad för att göra det lättare för dig att ...