Gå till innehållet

Nyheter

Nyheter från Tela och pensionssektorn om aktuella frågor.

Nytt på vår webbsida: ansvarsfull placering

Ansvarsfullhet har redan länge varit den rådande huvudströmningen inom placering och är det också i arbetspensionsförsäkrarnas placeringsverksamhet. Enligt vår analys…

Arbetspensionsmedlen 255 miljarder euro

Arbetspensionsförsäkrarnas sammanlagda placeringstillgångar utgjorde i slutet av år 2021 totalt 255 miljarder euro. Mätt i euro ökade placeringstillgångarna med 23…