Gå till innehållet

Nyheter

Nyheter från Tela och pensionssektorn om aktuella frågor.

Överföringsstatistiken för 3/2021 har publicerats

Mellan juli-september överfördes nästan 4 200 arbetspensionsförsäkringar mellan arbetspensionsbolagen: antalet överförda ArPL-försäkringar var 1 887 och antalet FöPL-försäkringar 2 311.