Vi publicerade tidigare ett svenskspråkigt nyhetsbrev 1-2 gånger om året. Brevet har nu avslutats, men tidigare brev och artiklar finns fortfarande tillgängliga på den här sidan.

Nyhetsbrevet innehåller information och synpunkt om Telas verksamhet och arbetspensionssektor.

Bekanta dig med senaste nyhetsbreven:

Nyhetsbrev 1/2018

 • Hur bedöms arbetsoförmåga?
 • Något att lita på eller inte? Pensionsdebatten går het
 • Inkomstregistret kärver förberedelser
 • Pensionstillgångarna 199,6 miljarder euro vid utgången av mars 2018

Nyhetsbrev 2/2017

 • Investerarens ansvarsfullhetstratt
 • Jordens undergång är inställdt!
 • Nästan vanliga investeringar
 • Uppskattningen av ålderdomen i det 100-åriga Finland?

Nyhetsbrev 1/2017

 • En indexändring skulle öka inkomstskillnaderna mellan pensionstagarna
 • I pensionsfonderna ingår pengar för alla årskullar
 • Arbetspensionsmedlen 184,5 miljarder euro – den senaste statistikanalysen har publicerats
 • Solvensreglerna förnyades

Nyhetsbrev 1/2016

 • Arbetspensionen har tjänats in genom arbete, delvis genom egen finansiering
 • Rent spel mellan generationerna
 • Penningflödena kring arbetspensionerna
 • Riktlinjer för arbetspensionsrehabiliteringen 2020

Alla artiklar som har publicerats i vårt nyhetsbrev kan hittas från nyhetsbrevet arkiv.