Vårt elektroniska nyhetsbrev på svenska publiceras några gånger per år som ett tema nyhetsbrev. Nyhetsbrevet innehåller information och synpunkt om Telas verksamhet och arbetspensionssektor.

Du kan beställa nyhetsbrevet med den här blanketten. Du kan också bekanta dig med nyhetsbrevets registerbeskrivning.

Beställ nyhetsbrev

Bekanta dig med senaste nyhetsbreven:

Nyhetsbrev 2/2017

 • Investerarens ansvarsfullhetstratt
 • Jordens undergång är inställdt!
 • Nästan vanliga investeringar
 • Uppskattningen av ålderdomen i det 100-åriga Finland?

Nyhetsbrev 1/2017

 • En indexändring skulle öka inkomstskillnaderna mellan pensionstagarna
 • I pensionsfonderna ingår pengar för alla årskullar
 • Arbetspensionsmedlen 184,5 miljarder euro – den senaste statistikanalysen har publicerats
 • Solvensreglerna förnyades

Nyhetsbrev 1/2016

 • Arbetspensionen har tjänats in genom arbete, delvis genom egen finansiering
 • Rent spel mellan generationerna
 • Penningflödena kring arbetspensionerna
 • Riktlinjer för arbetspensionsrehabiliteringen 2020

Alla artiklar som har publicerats i vårt nyhetsbrev kan hittas från nyhetsbrevet arkiv.