Siirry sisältöön

Aikasarjat työeläkealan suomalaisista pörssiomistuksista

Työeläkevakuuttajien suomalaisista pörssiomistuksista on koottu aikasarjakuvat vuodesta 2004 alkaen. Ne kuvaavat koko työeläkealan sekä työeläkeyhtiöiden omistamia suomalaisia noteerattuja osakkeita sekä niiden osuutta Helsingin pörssin markkina-arvosta.

Koko alan ja työeläkeyhtiöiden omistamat suomalaiset osakkeet

Koko työeläkealan ja työeläkeyhtiöiden omistamat suomalaiset noteeratut osakkeet vuosina 2004-2020 sekä niiden osuus Helsingin pörssin markkina-arvosta.
Työeläkeyhtiöiden omistamat suomalaiset noteeratut osakkeet vuosina 2004-2020 sekä niiden osuus Helsingin pörssin markkina-arvosta.

Vuoden 2020 lopussa koko työeläkeala omisti 18,1 miljardin euron edestä suomalaisia noteerattuja osakkeita.

Näistä omistuksista 78,5 prosenttia eli 14,2 miljardia euroa oli työeläkeyhtiöiden hallussa. Loput 21,5 prosenttia olivat julkisalojen eläkevakuuttajien, eläkesäätiöiden ja –kassojen sekä niin sanottujen erityiseläkeyhteisöjen (Maatalousyrittäjien eläkelaitos Mela, Merimieseläkekassa) omistuksia.
Yhtiöiden ja koko toimialan kehitys on pitkälti samansuuntaista vuosivälillä 2004–2020.

Muutokset vuosien varrella

Vuosina 2005–2007 työeläkealan kotimaisten noteerattujen osakkeiden omistukset kasvoivat suotuisan markkinakehityksen ja lisäostojen myötä noin viiden miljardin euron verran. Tämän seurauksena työeläkealan osuus Helsingin pörssin markkina-arvosta kasvoi hieman.

Finanssikriisin vaikutus näkyy vuoden 2008 kohdalla, jolloin työeläkealan kotimaisten noteerattujen osakeomistusten markkina-arvo tippui rajusti pörssikurssien laskun seurauksena. Helsingin pörssin markkina-arvo supistui vieläkin enemmän, jonka seurauksena työeläkealan osuus Helsingin pörssin markkina-arvosta jatkoi kasvuaan.

Työeläkealan osuus Helsingin pörssin markkina-arvosta kasvoi vauhdikkaammin finanssikriisin jälkeisinä vuosina, aina vuoteen 2011 asti. Vuonna 2012 tämä kehitys kääntyi, kun suhtautuminen Suomen osakeriskiin muuttui. Työeläkevakuuttajat tekivät kotimaisten noteerattujen osakkeiden osalta ostoja suurempia myyntejä. Samanaikaisesti pörssin markkina-arvo elpyi heikon vuoden 2011 jälkeen.

Vuoden 2012 kehitys jatkui myös vuosina 2013–2016, joista jokaisena vuonna myynnit olivat ostoja suuremmat. Vuosi 2017 oli poikkeus, jolloin euromääräiset ostot ylittivät myynnit. Vuonna 2018 ostot olivat lähes samalla tasolla myyntien kanssa ja vuonna 2019 myynnit ylittivät jälleen ostojen määrän. Vuonna 2020 ostot ja myynnit olivat jälleen samalla tasolla.

Koronapandemiasta huolimatta vuonna 2020 Helsingin pörssin markkina-arvo kohosi lähes finanssikriisiä edeltävälle tasolle. Työeläkealan kotimaisten noteerattujen osakkeiden markkina-arvo oli vuoden 2020 lopussa kaikkien aikojen korkeimmalla tasollaan. Kehityksen taustalla on niin loppuvuoden suotuisa markkinakehitys kuin lisäostotkin aiempina vuosina.

Koko alan ja työeläkeyhtiöiden suomalaisten osakkeiden ostot ja myynnit

Koko työeläkealan ja työeläkeyhtiöiden suomalaisten noteerattujen osakkeiden ostot ja myynnit vuosina 2004-2020 sekä niiden osuus pörssin vaihdosta.
Koko työeläkealan ja työeläkeyhtiöiden suomalaisten noteerattujen osakkeiden ostot ja myynnit vuosina 2004-2020 sekä niiden osuus pörssin vaihdosta.
Koko työeläkealan suomalaisten noteerattujen osakkeiden ostot ja myynnit vuosina 2010-2020 sekä niiden osuus pörssin vaihdosta (tieto kvartaaleittain).
Työeläkeyhtiöiden suomalaisten noteerattujen osakkeiden ostot ja myynnit vuosina 2010-2020 sekä niiden osuus pörssin vaihdosta (tieto kvartaaleittain).

Työeläkealan kotimaisten noteerattujen osakkeiden vaihto, myyntien ja ostojen euromääräinen summa, kasvoi ajanjaksolla 2004–2007. Vuoden 2008 finanssikriisi katkaisi tämänkin kehityksen. Vuoden 2009 jälkeen vaihto lähti uuteen kasvuun ja palautui 2010-luvun alussa finanssikriisiä edeltävän ajan tasoille.

Helsingin pörssin vaihto ei kuitenkaan ole palautunut finanssikriisiä edeltävälle tasolle, vaan on jäänyt huomattavasti tätä alemmaksi. Vuosien 2009–2012 keskimääräinen vaihto on hieman alle puolet vuosien 2004–2008 keskimääräisestä vaihdosta. Tämän kehityksen myötä, työeläkealan osuus Helsingin pörssin vaihdosta on noussut finanssikriisin jälkeen.

Voimakkainta tämä nousu oli vuonna 2012, kun Helsingin pörssin vaihto pieneni entisestään, reilun neljänneksen vuosina 2009–2011 vallinneeseen tasaiseen vaihtoon nähden. Vuonna 2013 työeläkealan kotimaisten noteerattujen osakkeiden vaihto tippui alle puoleen vuonna 2012 vallinneeseen tilanteeseen nähden. Kun pörssin vaihto pysytteli lähes vuoden 2012 tasolla, niin työeläkealan osuus tästä vaihdosta laski voimakkaasti.

Työeläkealan osuus pörssin vaihdosta heikentyi trendinomaisesti vuoden 2012 jälkeen aina vuoteen 2016 asti. Vuonna 2017 kehityssuunta muuttui ja työeläkealan osuus pörssin kokonaisvaihdosta kasvoi aina vuoteen 2019 asti. Vuonna 2020 osuus vaihdosta putosi jälleen lähes vuoden 2017 tasolle.

Pitkän aikavälin kehityksen taustalla on varojen entistä tehokkaampi riskienhajautus. Lisäksi eläkevarat ovat niin kasvaneet suuriksi, että sopivien sijoituskohteiden etsiminen vaatii entistä enemmän kotimaan rajojen ulkopuolelle sijoittamista.

Koko alan ja työeläkeyhtiöiden omistamat suomalaiset osakkeet ja pörssin markkina-arvo

Koko työeläkealan ja työeläkeyhtiöiden omistamat suomalaiset noteeratut osakkeet ja pörssin markkina-arvo vuosina 2004-2020 sekä osakkeiden osuus pörssin markkina-arvosta.
Koko työeläkealan ja työeläkeyhtiöiden suomalaisten noteerattujen osakkeiden ostot ja myynnit vuosina 2004-2020 sekä niiden osuus pörssin vaihdosta.

Aikasarjat pdf-tiedostona:

Tällä sivulla esitetyt aikasarjakuvat työeläkealan suomalaisista pörssiomistuksista ovat ladattavissa myös oheisena pdf-tiedostona. Päivitämme kuvat kerran vuodessa, helmi-maaliskuun aikana.

Ajankohtaista aiheesta

Aiheeseen liittyvää