Siirry sisältöön

Aikasarjat työeläkealan suomalaisista pörssiomistuksista

Työeläkevakuuttajien suomalaisista pörssiomistuksista on koottu aikasarjakuvat vuodesta 2004 alkaen. Ne kuvaavat koko työeläkealan ja työeläkeyhtiöiden omistamia suomalaisia noteerattuja osakkeita sekä niiden osuutta Helsingin pörssin markkina-arvosta.

Työeläkealan omistamat kotimaiset osakkeet

Vuoden 2023 lopussa koko työeläkeala omisti 17,5 miljardin euron edestä suomalaisia noteerattuja osakkeita.

Näistä omistuksista 81,1 prosenttia eli 14,2 miljardia euroa oli työeläkeyhtiöiden hallussa. Loput 18,9 prosenttia (3,3 miljardia euroa) olivat julkisalojen eläkevakuuttajien, eläkesäätiöiden ja –kassojen sekä niin sanottujen erityiseläkeyhteisöjen (Maatalousyrittäjien eläkelaitos Mela, Merimieseläkekassa) omistuksia.

Yhtiöiden ja koko toimialan kehitys on pitkälti samansuuntaista vuosivälillä 2004–2023.

Muutokset vuosien varrella

2000-luvun alkuvuosina työeläkealan kotimaisten pörssiosakkeiden omistukset kasvoivat suotuisan markkinakehityksen ja lisäostojen myötä. Vuoden 2008 finanssikriisin vaikutus näkyy työeläkealan kotimaisten osakeomistusten rajuna laskuna pörssikurssien romahdettua.

Helsingin pörssin markkina-arvo palautui vasta vuoden 2021 jälkipuoliskolla finanssikriisiä edeltävälle tasolle. Myös työeläkealan omistamien kotimaisten noteerattujen osakkeiden markkina-arvo oli vuonna 2021 kaikkien aikojen korkeimmalla tasollaan. Kehityksen taustalla on työeläkevarojen määrän kasvu ja pitkään jatkunut suotuisa markkinakehitys.

Työeläkealan omistusosuus Helsingin pörssin markkina-arvosta kasvoi finanssikriisin jälkeisinä vuosina, aina vuoteen 2011 asti, jolloin työeläkeala omisti lähes kymmenyksen Helsingin pörssistä. Viime vuosikymmenellä omistuksen osuus on kuitenkin laskenut, kun sijoituksia on hajautettu enenevässä määrin kansainvälisille markkinoille.

Työeläkealan kotimaisten osakkeiden ostot ja myynnit

Helsingin pörssin vuotuisen kaupankäynnin määrä eli kokonaisvaihto oli korkeimmillaan vuosituhannen ensimmäisellä vuosikymmenellä, ennen finanssikriisiä. Finanssikriisin jälkeen alle puoleen aiemmasta laskenut vaihto ei ole palautunut, vaan vaikuttaa jääneen pysyvästi alemmalle tasolle: vuosittainen vaihto on keskimäärin ollut alle puolet huippuvuosien 2004–2008 kaupankäynnistä.

Pörssin kokonaisvaihdon laskiessa työeläkealan suhteellinen osuus vaihdosta kohosi finanssikriisin jälkeen aina vuoteen 2012 asti. Viime vuosina työeläkealan osuus pörssin kokonaisvaihdosta on pysynyt muutaman prosentin tasolla. Pitkän aikavälin kehityksen taustalla on varojen entistä suurempi hajautus. Eläkevarat ovat kasvaneet niin, että sopivien sijoituskohteiden löytäminen vaatii entistä enemmän globaalille markkinalle sijoittamista.

Työeläkealan omistamat kotimaiset osakkeet ja pörssin markkina-arvo

Aikasarjat pdf-tiedostona

Tällä sivulla esitetyt aikasarjakuvat työeläkealan suomalaisista pörssiomistuksista ovat ladattavissa myös oheisena pdf-tiedostona. Päivitämme kuvat kerran vuodessa maaliskuun aikana.

Ajankohtaista aiheesta

Mitä vastuulliselle sijoittamiselle kuuluu juuri nyt?

Suomalaisten työeläkevakuuttajien vastuullinen sijoitustoiminta ei ole uusi asia. Suurimmat työeläkevakuuttajamme ovat ottaneet vastuullisuuden osaksi sijoitustoimintaa jo viitisentoista vuotta sitten sitoutumalla…

Aiheeseen liittyvää