Siirry sisältöön

Painotettu indeksi ja alueiden painokertoimet

Painotettu indeksi eli OLV-indeksi ennakoi osaketuottosidonnaisen lisävakuutusvastuun muutosta. Indeksin laskennassa huomioidaan myös alueiden painokertoimet, jotka Telassa lasketaan tässä kerrotun kaavan mukaisesti.

Tämän sivun sisältö

Painotettu indeksi

Painotettu indeksi ennakoi osittamattoman lisävakuutusvastuun muutosta. Indeksiin lasketaan kaikkien alueiden indeksin tuotto, mukaan lukien osinkotuotot.

Valuuttamääräiset indeksit käännetään eurotuotoiksi Euroopan keskuspankin valuuttakurssia käyttäen. Tällöin valuutan vaikutuksesta aiheutuva tuotto tulee mukaan ennakoivan indeksin tuottoprosenttiin. Samaa valuuttakurssia käytetään myös laskettaessa toteutunutta osaketuottoa. Näin ollen toteutuneen ja ennakoivan tuoton laskentamenetelmä on samanlainen.

Ennakoivan indeksimuutoksen laskennassa käytetään alla kuvattua aluejakoa ja sitä vastaavia osakeindeksejä.

AlueIndeksityyppiIndeksin nimiIndeksin ”bloomberg-tikkeri”
1. SuomiportfoliotuottoindeksiOMX Helsinki CAPHEXYP
2. Eurooppatuottoindeksi, USD-määräinenMSCI EuropeGDDUE15
3. USAtuottoindeksi, USD-määräinen S&P500SPTR
4. Japanituottoindeksi, JPY-määräinenTopixTPXDDVD

Painotettu indeksi vuoden 2015 loppuun asti

Vuoden 2015 loppuun asti indeksi muodostettiin painottamalla neljää aluekohtaista osakeindeksiä. Ennakoivan indeksimuutoksen laskennassa käytettiin alla kuvattua aluejakoa ja sitä vastaavia osakeindeksejä.

AlueIndeksityyppiIndeksin nimiIndeksin ”bloomberg-tikkeri”
1. SuomiportfoliotuottoindeksiOMX Helsinki CAPHEXYP
2. EurooppahintaindeksiMSCI EuropeMSDLE15
3. USAhintaindeksi, USD-määräinen S&P500SPX
4. Japanihintaindeksi, JPY-määräinenTopixTPX

Alueen ”Eurooppa” sijoitukset tarkoittavat eurovaluutta-alueen maihin sekä Ruotsiin, Tanskaan, Norjaan, Iso-Britanniaan ja Sveitsiin tehtyjä sijoituksia. Kunkin indeksin pisteluku on päivän päätearvo (huom. alueiden aikaerot).

Hetkien t0 ja t1 välille laskettu ennakoivan indeksin muutosprosentti

saadaan kaavalla

jossa

on alueen i (numerointi yllä) prosenttiyksiköissä ilmaistu painokerroin, joka on määritetty hetken t* sijoitusten kohdentumistiedoista (ks. alla). Et,i on alueen i osakeindeksin pisteluku hetkellä t.

Käytännössä tiedossa olevat tuoreimmat painokertoimet ovat ajankohdalta, joka on myöhäisintään ennakoitavana olevan periodin alkuhetki, eli yllä sanotuin merkinnöin ilmaistuna:

Tämä seuraa siitä, että toteutunut noteerattujen osakkeiden tuotto vuosineljännekseltä saadaan tietoon suunnilleen samaan aikaan kuin painokertoimet neljänneksen lopusta. Tästä syystä esimerkiksi neljänneksen tuoton ennakoinnissa ei ole mahdollista eikä tarpeen käyttää alun ja lopun painokerrointen keskiarvoja tai muita kombinaatioita.

Aluepainot

OLV-indeksin laskennassa käytettävät alueiden painokertoimet lasketaan seuraavasti.

Merkitään

eläkelaitoksen j alueelle i hetkellä t* kohdistuvien noteerattujen osakesijoitusten euromäärää ja

kaikkien alueille 1–4 kohdistuvien eläkelaitoksen j noteerattujen osakesijoitusten yhteismäärää hetkellä t*.

Eläkelaitoksen j painokerroin on silloin:

Alueiden painokertoimet prosenttiyksiköinä, eli

lasketaan lopuksi kaavalla

Aiheeseen liittyvää