Siirry sisältöön

Tietosuoja

Tietosuojaselosteistamme ilmenee rekisterinpitäjä, rekistereiden nimet, tietojen käsittelyn tarkoitus ja peruste, rekisteröitävät tiedot, tietojen luovuttaminen sekä yhteyshenkilöt. Yhteyshenkilö vastaa rekisteriä koskevista tiedusteluista.

Rekisteröidyllä on oikeus saada tieto siitä, onko häntä koskevia tietoja talletettu rekisteriin. Rekisteröity voi tarkistaa itseään koskevat tiedot, pyytää virheellisen tiedon oikaistavaksi tai esimerkiksi vanhentuneet tiedot poistettaviksi.

Rekisteriselosteitamme ovat seuraavat:

Kukin rekisteriseloste on luettavissa kokonaisuudessaan linkin takaa.

Rekisteröidyn tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tietää, mitä häntä koskevia tietoja Tela käsittelee. Tarkastusoikeutta on käytettävä henkilökohtaisesti tai valtuutetun asiamiehen välityksellä.

Rekisteröidyn tietojen löytämiseksi pyynnöstä on hyvä selvitä nimi, sähköpostiosoite, osoite sekä se, mihin asiaan liittyviä henkilötietoja halutaan tarkistaa, vai halutaanko tarkistaa kaikki henkilöä koskevat tiedot. Tarkastuspyyntö voidaan toimittaa sähköpostilla osoitteeseen viestinta@tela.fi. Jos pyyntö esitetään sähköisesti, niin tiedot toimitetaan samassa muodossa pyynnön esittäjälle.

Tietojen korjaaminen

Rekisterinpitäjä poistaa, oikaisee tai täydentää käsittelyn kannalta virheelliset, tarpeettomat, puutteelliset tai vanhentuneet tiedot oma-aloitteisesti tai henkilön pyynnöstä. Oikaisupyyntö voidaan toimittaa sähköpostilla osoitteeseen viestinta@tela.fi.

Tietojen poistaminen rekisteristä

Tiedot voidaan poistaa rekisteristä henkilön pyynnöstä. Pyyntö tietojen poistamisesta tulee lähettää osoitteeseen viestinta@tela.fi.

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää häntä koskevien tietojen käsittely suoramainontaa ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten. Tela ei ole kaupallinen toimija.