Siirry sisältöön

Vanhuuseläkeliikkeen seuranta

Yksityisalojen osittain rahastoivassa työeläkejärjestelmässä osa kerättävistä työeläkemaksuista rahastoidaan tulevaisuudessa maksettavia vanhuuseläkkeitä varten. Rahastointitarve perustuu arvioon eliniän pituudesta eli siitä, milloin vanhuuseläkkeen maksaminen päättyy.

Laskuperusteasiain neuvottelukuntamme ja sen alainen kuolevuusperustejaos seuraavat vuosittain kuolevuuden kehitystä ja vanhuuseläkkeitä varten rahastoitujen varojen riittävyyttä sekä kuolevuusperusteen mahdollisia muutostarpeita. Asiasta julkaistaan vuosittain kuolevuusperustejaoksen laatima seurantamuistio.

Tuorein muistio on laadittu syyskuussa 2023:

Nykyinen malli käyttöön vuonna 2016

Nykyinen kuolevuusperuste on otettu käyttöön 31.12.2016 alkaen. Uusi malli perustui tuolloin laskuperusteasiain neuvottelukunnan ja kuolevuusperustejaoksen tekemään laajaan selvitykseen. Kyseinen selvitys on luettavissa verkkosivuillamme.