Siirry sisältöön

Työkykyyn liittyvät hankkeet

Olemme vuosien varrella olleet mukana toteuttamassa tai rahoittamassa erilaisia työkykyyn liittyviä hankkeita ja koulutuksia. Tälle sivulle on koottu kyseisten hankkeiden keskeiset tiedot ja aineistot.

Yhteistyöllä työhön paluuta tukemaan

Järjestimme vuonna 2021 yhdessä Kelan kanssa lääkäreille suunnatun webinaarikoulutuksen liittyen lääkärin rooliin mielenterveyspotilaiden työkyvyn seurannassa ja tukemisessa. ”Yhteistyöllä työhön paluuta tukemaan” -koulutuksessa tarjottiin käytännön työkaluja ja valmiuksia työkyvyn arviointiin ja seurantaan.

Koulutuksen tallenne on katsottavissa YouTube-kanavaltamme:


Koulutuksen aineistot

Janne Leinonen, johtava ylilääkäri, Kela:

Johanna Repo, vastaava asiantuntijalääkäri, Kela ja Tuula Metsä, johtajaylilääkäri, Keva:

Veera Pohjolainen, asiantuntijalääkäri, Ilmarinen:

Jan Löfstedt, vastaava asiantuntijalääkäri, Kela:

Päivi Rissanen, VTT, Mielenterveyden keskusliitto (Recovery toimintaorientaatio mielenterveyspalveluissa –hanke) ja Tuula Metsä, johtajaylilääkäri, Keva:

Visa Kervinen, asiantuntijalääkäri, TYÖOTE-hanke, Keski-Suomen sairaanhoitopiiri:

Yhdessä työkyvyn tukena

Toteutimme vuonna 2012 työkyvyttömyyden pitkittymisen ehkäisyyn keskittyneen ”Yhdessä työkyvyn tukena” -hankkeen, jossa olivat lisäksemme mukana Sosiaali- ja terveysministeriö, Kela ja Työterveyslaitos.

Hankkeen taustalla oli samana vuonna voimaan tullut sairausvakuutus- ja työterveyshuoltolain muutos, jolla haluttiin parantaa mahdollisuuksia havaita pitkittyvät työkyvyttömyyden riittävän varhain ja helpottaa sekä toipumista että työhön palaamista sairauspoissaolojen jälkeen.

Järjestimme uudesta laista sairaanhoitopiireittäin iltapäivän mittaisen kutsuseminaarin, jossa pohdittiin alueellisia ratkaisuja työkyvyttömyyden pitkittymisen ehkäisemiseksi. Koulutuksen kohderyhmänä olivat erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon lääkärit.

Seminaarien aineistot ja hankkeen loppuraportti

Toimiva masennuksen hoitokäytäntö työterveyshuollossa

Tilasimme ja rahoitimme Työterveyslaitokselta tutkimus- ja kehittämishankkeen, jossa haettiin malleja masennuksen hoidon parantamiseksi. Vuosina 2009–2012 toteutetun hankkeen tarkoituksena oli kehittää hoitosuosituksiin perustuva masennuksen hoitomalli, jossa masennus hoidetaan pääosin työterveyshuollossa.

Mallissa kiinnitetään huomiota masennuksen yksinkertaiseen tunnistamiseen, tarkkaan diagnostiikkaan, tehokkaaseen hoitoon, riittävän pitkään seurantaan ja työpaikkayhteistyöhön. Hankkeessa tutkittiin mallin vaikutusta hoitoon ja sen tuloksiin. Taloudellisessa osiossa tarkasteltiin masennuksen hoidon ja masennuksesta aiheutuneiden poissaolojen kustannuksia.

Tutkimus osoitti, että hyvä masennuksen hoito edellyttää työterveyshuoltotiimien lisäkouluttautumista. Potilaat hyötyivät erityisesti niin sanotusta lyhytpsykoterapiasta. Myös riittävän pitkä masennuspotilaan seuranta on tärkeää työkyvyn ylläpitämiseksi.

Tutkimusraportti:

Facultas – toimintakyvyn arviointi

Toteutimme yhdessä Suomalaisen Lääkäriseura Duodecimin kanssa vuosina 2006–2008 ”Facultas toimintakyvyn arviointi” -projektin. Facultas -projektin tavoitteena oli luoda lääkäreiden käyttöön yhtenäisiä käytäntöjä potilaiden toimintakyvyn arvioinnissa ja yhtenäistää lääkärinlausuntoja. Facultas suositukset on suunnattu käytännön työkaluksi kaikille potilastyötä tekeville lääkäreille.

Toimintakyvyn arviointia koskevat suositukset on valmisteltu neljästä sairausryhmästä, joiden kohdalla arvioinnissa on koettu eniten ongelmia. Ryhmät ovat mielialahäiriöt, alaselän ja niskan sairaudet, suurten nivelten sairaudet ja krooninen kipu.

Suosituksissa käsitellään kyseisen ryhmän sairaudet lyhyesti diagnostiikan ja hoidon osalta sekä esitellään tieteelliseen näyttöön ja kokemukseen perustuvia toimintakyvyn arvioinnin menetelmiä, joista on hyötyä käytännön lääkärille.

Facultas suositukset:

Ajankohtaista aiheesta

Aiheeseen liittyvää