Siirry sisältöön

Tietoa meistä

Näillä sivuilla kerromme tarkemmin toimintamme tarkoituksesta ja strategiasta, jäsenistämme ja hallituksestamme sekä toimintamme tukena olevista neuvottelukunnista ja asiantuntijaryhmistä.

Toiminnan tarkoitus

Työeläkevakuuttajat TELA ry on kaikkien Suomessa toimivien työeläkevakuuttajien edunvalvontajärjestö. Edustamme koko alaa…

Strategia

Strategiakautemme ulottuu seuraavan sääntömääräisen eduskuntavaalivuoden 2023 loppuun. Kausi pitää näin ollen sisällään…

Hallitus

Hallituksemme valitsee yhdistyksen vuosikokous. Hallitukseen kuuluvat puheenjohtaja, kolme varapuheenjohtajaa sekä 6-18 muuta…

Jäsenet

Jäseniämme ovat kaikki suomalaiset lakisääteistä työeläketurvaa hoitavat työeläkevakuuttajat.

Neuvottelukunnat

Neuvottelukuntamme koostuvat jäsentemme edustajista. Niiden tehtävänä on tukea Telan kannanmuodostusta ja toimistomme…

Asiantuntijaryhmät

Asiantuntijaryhmiemme jäseninä on jäsenyhteisöjemme edustajien lisäksi tarpeen mukaan myös muiden asiantuntijaorganisaatioiden sekä…

Koulutustoiminta

Järjestämme vuosittain erilaisia koulutustilaisuuksia, joissa käymme läpi työeläkejärjestelmän perusteita ja alan ajankohtaisia…

Tela työnantajana

Telan perustehtävä on työeläkejärjestelmän vahvistaminen ja alan yleiseen toimintaympäristöön vaikuttaminen. Palveluksessamme on…

Toiminta vuonna 2021

Osallistuimme toimintavuoden aikana erilaisten alaamme koskevien lainsäädäntöhankkeiden valmisteluun, järjestimme koulutustilaisuuksia sidosryhmillemme sekä…

Ajankohtaista toiminnassamme