Siirry sisältöön

Työeläkevakuuttajien markkinaosuudet

Laadimme vuosittain työeläkevakuuttajien tilinpäätöstietojen pohjalta koosteen toimijoiden markkinaosuustiedoista sekä vuositasolla että aikasarjana. Koosteeseen olemme kuvanneet vakuutusmaksutulon ja eläkemenon osuuksia eläkevakuuttajatyypeittäin sekä työeläkeyhtiöiden osuudet TyEL- ja YEL-maksutuloista ja vakuutetuista.

Markkinaosuudet vuonna 2020

Vakuutusmaksutulon osuus

Vakuutusmaksutulolla tarkoitetaan työnantajilta, työntekijöiltä ja yrittäjiltä työeläkemaksuina kerättyjä tuloja. Vakuutusmaksutuloon ei sisälly valtion budjetista kustannettavia osuuksia yrittäjille, merimiehille ja maatalousyrittäjille maksettavista työeläkkeistä. Vakuutusmaksutuloon ei sisälly myöskään valtion budjetista maksettavia valtion työnantajana suorittamia työeläkemaksuja.

Vuonna 2020 työeläkevakuuttajien yhteenlaskettu vakuutusmaksutulo oli noin 22,2 miljardia euroa. Summa jakaantui eläkevakuuttajatyypeittäin seuraavasti:

Vakuutusmaksutulon osuudet eläkelaitostyypeittäin: työeläkeyhtiöt 64,5 %, Kevan jäsenyhteisöt 24,6 %, Keva / valtio 6,8 %, eläkesäätiöt 1,1 %, Maatalousyrittäjien eläkelaitos Mela 0,8 %, eläkekassat 0,7 %, Merimieseläkekassa 0,2 %, muut 1,3 %. Muut-ryhmä sisältää Kirkon Keskusrahaston, Kelan toimihenkilöiden eläkejärjestelmän ja Suomen Pankin eläkerahaston.

Maksettujen eläkkeiden osuus

Vuonna 2020 maksettujen eläkkeiden määrä koko työeläkejärjestelmässä oli yhteensä noin 28,7 miljardia euroa. Osuudet eri eläkevakuuttajatyyppien välillä jakaantuivat seuraavasti:

Maksettujen eläkkeiden osuudet eläkelaitostyypeittäin vuonna 2020: työeläkeyhtiöt (TyEL- ja YEL-eläkkeet) 56,8 %, Kevan jäsenyhteisöt 19,9 %, Keva / valtio 16,8 %, Maatalousyrittäjien eläkelaitos Mela 3,0 %, Eläkesäätiöt 1,1 %, Eläkekassat 0,7 %, Merimieseläkekassa 0,4 %, Muut 1,3 %. Muut-ryhmä sisältää Kirkon Keskusrahaston, Kelan toimihenkilöiden eläkejärjestelmän ja Suomen Pankin eläkerahaston.

Työeläkeyhtiöiden osuudet TyEL- ja YEL-maksutuloista sekä vakuutetuista

Yksityisaloilla toimivia työeläkeyhtiöitä on tällä hetkellä neljä. Kaikki yhtiöt tarjoavat sekä työntekijöiden (TyEL) että yrittäjien (YEL) työeläkevakuutuksia.

Yksityisalojen työntekijöiden TyEL-maksutulo vuonna 2020 oli yhteensä noin 13,3 miljardia euroa. Työeläkeyhtiöiden osuudet TyEL-maksutulosta jakautuivat seuraavasti:

Työeläkeyhtiöiden osuudet TyEL maksutulosta vuonna 2020, yhteensä 13 278,1 miljoonaa euroa: Ilmarinen 36,5 %, Varma 35,8 %, Elo 24,1 % ja Veritas 3,6 %. Siirtymämaksuja ja jälleenvakuutusta ei ole vähennetty.

Yrittäjien YEL-maksutulo vuonna 2020 oli yhteensä reilun miljardi euroa. Työeläkeyhtiöiden osuudet YEL-maksutulosta jakautuivat puolestaan seuraavasti:

Työeläkeyhtiöiden osuudet YEL-maksutulosta vuonna 2020, yhteensä 1 052,6 miljoonaa euroa: Elo 39,0 %, Ilmarinen 36,8 %, Varma 17,6 % ja Veritas 6,6 %.

TyEL-vakuutettuja työntekijöitä ja YEL-vakuutuksen ottaneita yrittäjiä oli vuonna 2020 yhteensä kaikkiaan noin 1,7 miljoonaa. Työeläkeyhtiöiden osuudet vakuutetuista jakautuivat seuraavasti:

Työeläkeyhtiöiden TyEL ja YEL vakuutettujen osuudet vuonna 2020, yhteensä 1 723 069: Ilmarinen 36,6 %, Varma 31,5 %, Elo 27,7 % ja Veritas 4,2 %.

Markkinaosuuksien kehittyminen

Aikasarjakuvamme työeläkevakuuttajien markkinaosuuksista alkavat vuodesta 2005. Kuvissa näkyy vakuutusmaksutulon osalta muun muassa toimijakentällä tapahtuneet muutokset: esimerkiksi eläkesäätiöiden maksutulo on vuosien 2005 ja 2019 välillä pienentynyt merkittävästi, samalla kun eläkesäätiöiden määrä on vähentynyt. Vastaavasti työeläkeyhtiöiden maksutulo on kasvanut.

Aikasarjassa näkyy myös tuoreimpana vuoden 2020 koronaviruspandemian vaikutukset. Vakuutusmaksutulon määrä aleni reilun miljardi euroa johtuen sekä työllisyyden alenemisesta lomautusten ja irtisanomisten vuoksi että työeläkemaksuun sovitusta tilapäisestä alennuksesta.

Vakuutusmaksutulo eläkelaitostyypeittäin vuosina 2005-2020.
Maksetut eläkkeet eläkelaitostyypeittäin vuosina 2005-2020.

Myös työeläkeyhtiöiden määrässä on tapahtunut muutoksia aikasarjojen kuvaamalla ajanjaksolla. Työeläkeyhtiöt Eläke-Fennia ja Eläke-Tapiola yhdistyivät Työeläkeyhtiö Eloksi vuoden 2014 alussa. Vuoden 2018 alusta Etera fuusioitui Ilmariseen ja vuoden 2019 alussa Pensions-Alandia puolestaan Veritakseen. Työeläkeyhtiöiden määrä on siis vuodesta 2005 vähentynyt seitsemästä nykyiseen neljään.

Eläkeyhtiöiden TyEL-maksutulo vuosina 2005-2020.
Eläkeyhtiöiden YEL-maksutulo vuosina 2005-2020.
Eläkeyhtiöiden TyEL ja YEL vakuutettujen lukumäärä vuosina 2005-2020.

Ajankohtaista aiheesta

Aiheeseen liittyvää