Siirry sisältöön

Työeläkevakuuttajien markkinaosuudet

Laadimme vuosittain työeläkevakuuttajien tilinpäätöstietojen pohjalta koosteen toimijoiden markkinaosuustiedoista sekä vuositasolla että aikasarjana. Koosteeseen olemme kuvanneet vakuutusmaksutulon ja eläkemenon osuuksia eläkevakuuttajatyypeittäin sekä työeläkeyhtiöiden osuudet TyEL- ja YEL-maksutuloista ja vakuutetuista.

Markkinaosuudet vuonna 2023

Vakuutusmaksutulon osuus

Vakuutusmaksutulolla tarkoitetaan työnantajilta, työntekijöiltä ja yrittäjiltä työeläkemaksuina kerättyjä tuloja. Vakuutusmaksutuloon ei sisälly valtion budjetista kustannettavia osuuksia yrittäjille, merenkulkijoille ja maatalousyrittäjille maksettavista työeläkkeistä. Vakuutusmaksutuloon ei sisälly myöskään valtion budjetista maksettavia valtion työnantajana suorittamia työeläkemaksuja.

Vuonna 2023 työeläkevakuuttajien yhteenlaskettu vakuutusmaksutulo oli noin 27,0 miljardia euroa. Summa jakaantui eläkevakuuttajatyypeittäin seuraavasti:

Maksettujen eläkkeiden osuus

Vuonna 2023 maksettujen eläkkeiden määrä koko työeläkejärjestelmässä oli yhteensä noin 33,1 miljardia euroa. Osuudet eri eläkevakuuttajatyyppien välillä jakaantuivat seuraavasti:

Työeläkeyhtiöiden osuudet TyEL- ja YEL-maksutuloista sekä vakuutetuista

Yksityisaloilla toimivia työeläkeyhtiöitä on tällä hetkellä neljä. Kaikki yhtiöt tarjoavat sekä työntekijöiden (TyEL) että yrittäjien (YEL) työeläkevakuutuksia.

Yksityisalojen työntekijöiden TyEL-maksutulo vuonna 2023 oli yhteensä noin 17,3 miljardia euroa. Työeläkeyhtiöiden osuudet TyEL-maksutulosta jakautuivat seuraavasti:

Yrittäjien YEL-maksutulo vuonna 2023 oli yhteensä reilun miljardi euroa. Työeläkeyhtiöiden osuudet YEL-maksutulosta jakautuivat puolestaan seuraavasti:

TyEL-vakuutettuja työntekijöitä ja YEL-vakuutuksen ottaneita yrittäjiä oli vuonna 2023 yhteensä kaikkiaan noin 1,9 miljoonaa. Työeläkeyhtiöiden osuudet vakuutetuista jakautuivat seuraavasti:

Markkinaosuuksien kehittyminen

Aikasarjakuvamme työeläkevakuuttajien markkinaosuuksista alkavat vuodesta 2010. Kuvissa näkyy vakuutusmaksutulon osalta muun muassa toimijakentällä tapahtuneet muutokset: esimerkiksi eläkesäätiöiden maksutulo on vuosien 2010 ja 2019 välillä pienentynyt merkittävästi, samalla kun eläkesäätiöiden määrä on vähentynyt. Vastaavasti työeläkeyhtiöiden maksutulo on kasvanut.

Aikasarjassa näkyy myös tuoreimpana vuonna 2020 alkaneen koronaviruspandemian vaikutukset. Vakuutusmaksutulon määrä aleni vuonna 2020 reilun miljardi euroa johtuen sekä työllisyyden alenemisesta lomautusten ja irtisanomisten vuoksi että työeläkemaksuun sovitusta tilapäisestä alennuksesta. Notkahdus jäi kuitenkin vain vuoden mittaiseksi, ja vuonna 2021 vakuutusmaksutulo ylittti jo pandemiaa edeltäneen tason.

Myös työeläkeyhtiöiden määrässä on tapahtunut muutoksia aikasarjojen kuvaamalla ajanjaksolla. Työeläkeyhtiöt Eläke-Fennia ja Eläke-Tapiola yhdistyivät Työeläkeyhtiö Eloksi vuoden 2014 alussa. Vuoden 2018 alusta Etera fuusioitui Ilmariseen ja vuoden 2019 alussa Pensions-Alandia puolestaan Veritakseen. Työeläkeyhtiöiden määrä on siis vuodesta 2010 vähentynyt seitsemästä nykyiseen neljään.

Ajankohtaista aiheesta

Työeläkealan it-kulut jatkavat laskuaan

Työeläkealan tietojärjestelmäkulut olivat vuonna 2023 yhteensä vajaat 207 miljoonaa euroa. Kulut laskivat edellisvuoteen verrattuna reilulla kuudella miljoonalla eurolla eli lähes…

Tilinpäätös- ja markkinaosuustiedot vuodelta 2023 julkaistu

Työeläkevakuuttajien tilinpäätöstiedot vuodelta 2023 on julkaistu tänään osana Eläketurvakeskuksen julkaisemaa Työeläke-lehden numeroa 2/2024. Tilinpäätösliite kokoaa yhteen kaikkien työeläkevakuuttajien avainlukuja viime…

Aiheeseen liittyvää