Siirry sisältöön

Varojen kehittyminen

Sijoitustilastointimme tarkoituksena on kerätä perustiedot työeläkesijoitusten määrästä, kohdentumisesta ja tuotoista. Tietoja työeläkevarojen kehittymisestä löytyy sekä tältä sivulta että tilastotietokannastamme.

Peruskuvasarja eläkevaroista

Olemme koonneet oheisen peruskuvasarjan olennaisimmista eläkevarojen kehittymistä kuvaavista tiedoista, pohjautuen sekä tällä sivulla että tilastotietokannassamme esitettyihin tietoihin. Päivitämme peruskuvasarjan neljännesvuosittain työeläkevakuuttajien sijoitustoiminnan osavuosiraporttien pohjalta.

Varojen kehitys aihealueittain

Tällä sivulla julkaisemme kerran vuodessa kuvasarjat, jotka kertovat varojen kehityksestä aihealueittain pidemmällä aikavälillä (vuodesta 1997 tai 2000 alkaen). Kuvasarjojen tiedot päättyvät viimeisimpään kokonaiseen kalenterivuoteen, ja ne päivitetään vuosittain maaliskuussa tilinpäätöstietojen julkaisun jälkeen.

Tältä sivulta löytyvän, sijoituslainausta sekä uusia sijoitus- ja TyEL-takaisinlainoja kuvaavan tilastokuvan päivitämme kuitenkin neljännesvuosittain työeläkevakuuttajien osavuositietojen pohjalta.

Tilastotietokannassamme julkaisemme työeläkevaroja koskevat tiedot neljännesvuosittain työeläkevakuuttajien osavuosiraporttien pohjalta. Tietokannan tiedot alkavat vuodesta 2004. Tilastotietokannan tietoja on mahdollista käsitellä itse esimerkiksi Excel-ohjelmassa ja muodostaa tiedoista siten haluamiansa kuvaajia.

Kuvasarjojen sisältämiä kuvia on mahdollista lainata omaan käyttöön, mutta niissä tulee mainita kuvien lähde.

Sijoitusvarat eläkeyhteisöryhmittäin

Kuvasarjat kuvaavat sijoitusvarojen määrää, sekä euromääräisesti että suhteellisina osuuksina koko sijoitusvarallisuudesta, eläkeyhteisöittäin ryhmiteltynä:

 • työeläkeyhtiöt
 • eläkesäätiöt ja -kassat
 • Merimieseläkekassa (MEK) ja Maatalousyrittäjien eläkelaitos (Mela)
 • julkisalojen eläkevakuuttajat.

Tarkemmat tiedot sijoitusvaroista eläkeyhteisöryhmittäin löytyvät tilastotietokannastamme.

Sijoitusvarat alueittain

Kuvasarjat kuvaavat sijoitusvarojen määrää maantieteellisen jakautumisen perusteella, sekä euromääräisesti että suhteellisina osuuksina koko sijoitusvarallisuudesta. Maantieteellinen jako perustuu seuraavaan luokitteluun:

 • Suomi
 • muut euroalueen maat
 • euroalueen ulkopuoliset maat.

Kuvasarjoissa on myös mukana kuvat siitä, miten jako tapahtuu kunkin eläkeyhteisöryhmän sisällä.

Lisäksi kuvasarjoihin sisältyy kuvat siitä, miten maantieteellinen jakauma tapahtuu joukkovelkakirja- ja osakesijoitusten osalta.

Tarkemmat tiedot sijoitusvaroista alueittain löytyvät tilastotietokannastamme.

Sijoitusvarat sijoituslajeittain

Kuvasarjat kuvaavat sijoitusvarojen jakautumista eri sijoituslajien kesken, sekä koko alan osalta että eläkeyhteisöryhmittäin. Jakaumat on kuvattu sekä euromääräisesti että suhteellisina prosenttiosuuksina. Käytetyt sijoituslajit ovat seuraavat:

 • osakkeet ja osakerahastot
 • kiinteistöt ja kiinteistöosakkeet
 • joukkovelkakirjat ja vaihtovelkakirjalainat (vkk:t)
 • TyEL-takaisinlainat
 • sijoituslainat
 • rahamarkkinasijoitukset.

Osake- ja joukkovelkakirjasijoitusten osalta jakautumista on myös kuvattu jaottelulla Suomi, muu euroalue ja euroalueen ulkopuolinen alue.

Tarkemmat tiedot sijoitusvarojen jakautumisesta sijoituslajeittain löytyvät tilastotietokannastamme.

Sijoitusvarojen sijoittaminen Suomeen

Kuvasarjat kuvaavat kaikkien eläkevakuuttajien Suomeen kohdistamien sijoitusten jakautumista sijoituslajeittain, sekä euromääräisesti että suhteellisina prosenttiosuuksina. Sijoituslajit on jaoteltu seuraavasti:

 • osakkeet ja osakerahastot
 • kiinteistöt ja kiinteistöosakkeet
 • joukkovelkakirjat ja vaihtovelkakirjalainat (vvk:t)
 • TyEL-takaisinlainat
 • sijoituslainat
 • rahamarkkinasijoitukset.

Tarkemmat tiedot Suomeen sijoitetuista varoista löytyvät tilastotietokannastamme, valitsemalla Alue-taulukkoon vain Suomea koskevat tiedot.

Sijoitusvarojen sijoittaminen Suomen ulkopuolelle

Kuvasarjat kuvaavat Suomen ulkopuolelle sijoitettujen varojen jakautumista eri sijoituslajeihin, niin euromääräisesti kuin suhteellisina prosenttiosuuksina. Kaikkien eläkevakuuttajien lisäksi jakaumat on esitetty eriteltynä myös yksityisen sektorin ja työeläkeyhtiöiden osalta. Sijoituslajit on jaoteltu seuraavasti:

 • osakkeet ja osakerahastot
 • kiinteistöt ja kiinteistöosakkeet
 • joukkovelkakirjat ja vaihtovelkakirjalainat (vvk:t)
 • rahamarkkinasijoitukset.

Tarkemmat tiedot Suomen ulkopuolelle sijoitetuista varoista löytyvät tilastotietokannastamme, valitsemalla Alue-taulukkoon muut vaihtoehdot paitsi Suomi.

Sijoitusvarojen sijoittaminen Suomen ulkopuolelle, euroalueelle

Kuvasarjat kuvaavat Suomen ulkopuolelle, muulle euroalueelle sijoitettujen varojen jakautumista eri sijoituslajeihin, niin euromääräisesti kuin suhteellisina prosenttiosuuksina. Kaikkien eläkevakuuttajien lisäksi jakaumat on esitetty eriteltynä myös yksityisen sektorin ja työeläkeyhtiöiden osalta. Sijoituslajit on jaoteltu seuraavasti:

 • osakkeet ja osakerahastot
 • kiinteistöt ja kiinteistöosakkeet
 • joukkovelkakirjat ja vaihtovelkakirjalainat (vvk:t)
 • rahamarkkinasijoitukset.

Tarkemmat tiedot muulle euroalueelle sijoitetuista varoista löytyvät tilastotietokannastamme, valitsemalla Alue-taulukkoon vain ”Muut euroalueen maat”.

Sijoitusvarojen lainat

Kuvasarjat kuvaavat sijoituslajeista tarkemmin lainojen jakautumista.

Sijoituslainausta sekä uusia sijoitus- ja TyEL-takaisinlainoja kuvaavan tilastokuvan päivitämme neljännesvuosittain työeläkevakuuttajien osavuositietojen pohjalta.

Tilastoimamme työeläkevarat eivät sisällä työeläkevakuuttajien taseeseen kirjattuja muita saamisia, velkoja tai aineellisia hyödykkeitä. Tässä mainitut työeläkevarat tarkoittavat sijoitettavissa olevia varoja.

Ajankohtaista aiheesta

Varovaisen optimismin sijoitusvuosi 2023

Työeläkevakuuttajien sijoitusvarat olivat viime vuoden lopussa noin 251 miljardia euroa. Työeläkejärjestelmän sijoitusvarallisuus on tärkeä osa eläkkeiden rahoitusta.

Aiheeseen liittyvää